VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu
Склад кафедри Історія кафедри Web-сайт кафедри Контакти кафедри

 

Наукова проблема, над якою працює кафедра: «Забезпечення безперервного розвитку управлінських та педагогічних кадрів в умовах єдиного відкритого суспільства».

Основними напрямами діяльності кафедри є:

1) підготовка фахівців зі спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування» за освітніми рівнями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» з числа осіб наступних рівнів вищої освіти: початкового (молодший спеціаліст, молодший бакалавр); першого (бакалавр); другого (спеціаліст, магістр); наукового (доктора філософії) що здійснюється протягом двох, півтора та чотирьох років навчання заденною та заочною формами;

2) удосконалення навчально-методичної підготовки керівників та їх заступників, вчителів і педагогів закладів освіти області під час підвищення ними кваліфікації шляхом їх залучення до різноманітних форм у навчальний час;

3) підвищення професійної компетентності педагогів закладів ЗСО, озброєння їх сучасними технологіями та методиками навчання та консультування та формування ключових компетентностей учнів в умовах НУШ. Зазначених трудових функції учителя та керівника ЗЗСО члени кафедри навчають реалізовувати, як у період підвищення кваліфікації керівників та педагогічних працівників на фахових курсах, так і в міжкурсовий період шляхом проведення авторських та тематичних курсів, тренінгів та інших форм інтерактивної та проектної роботи.

Більш детальну інформацію про вступ та навчання можна отримати за телефоном кафедри управління та адміністрування - (0432) 55-65-68, на офіційному веб-сайті Академії та на сайті кафедри - http://metodokaf.blogspot.com/

 


ВАСИЛЕНКО НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

Завідувач кафедри управління та адміністрування, доктор педагогічних наук, професор, заслужений учитель України, відмінник освіти України. 

Профіль науковця у Google Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=JeEFRmwAAAAJ

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 закінчила з відзнакою Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського в 1970 році . Здобула другу вищу освіту за спеціальністю «публічне управління та адміністрування» (2021)

 Захистила дисертації: на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності» (2008 р.), на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Наукові засади розвитку професійної соціокомунікативної компетентності керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти» (2014 р.). 

Науковець з питань інноваційної освіти та модернізації освіти, вольова, цілеспрямована особистість; життєве кредо – не зупинятися на досягнутому.

Нагороджена нагрудним знаком і Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою МОН України, Почесними дипломами Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України, переможець конкурсу «Портфоліо керівника профільного загальноосвітнього навчального закладу», одержала «Громадянське визнання – 2011» у номінації «Науковець – практикам».

Сертифікований тренер з інтерактивного навчання, адаптивного управління закладів освіти, освітнього менеджменту. Автор понад 230 наукових і навчально-методичних праць, серед них 3 – монографія, близько 100 навчальних посібників (у тому числі 5 із грифом Міністерства освіти і науки України), понад 110 наукових статей у провідних фахових виданнях і збірниках наукових праць, методичних рекомендацій для викладачів, учителів, учнів, студентів тощо. 

Коло наукових інтересів:

- Інноваційний менеджмент.

- Підготовка керівників закладів освіти до інноваційної діяльності.

- Розвиток логічного мислення особистості.

- Управління підготовкою та введенням профільного навчанням в старшій школі.

- Розвиток професійної компетентності керівників ЗЗСО у системі безперервної освіти.

- Підготовка здобувачів вищої освіти (першого, другого рівнів вищої освіти, першого наукового ступеня) в галузі знань «Управління та адміністрування»

 
РАДИШ ЯРОСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
 

Професор кафедри управління та адміністрування,доктор наук з державного управління, професор 

 Профіль викладача у Google Академії: 

Особливі досягнення / особисті заслуги: дослідник ґенези та тенденцій розвитку  державного управління системою охорони здоров’я в Україні, історії медицини та військової медицини

Має великий досвід керівної роботи, зокрема на офіцерських посадах у військово-медичній службі Міністерства оборони України. Під керівництвом підготовлено та успішно захищено 6 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління, 23 дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління і 3 дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Співавтор емблеми військових лікарів і фармацевтів України.

Має понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Член Дорадчої ради Комітету Верховної ради України з охорони здоров’я, член редакційної колегії наукових фахових видань з державного управління та соціальної медицини.

Відзнаки державного рівня:

Почесна Грамота Кабінету Міністрів України,

Грамота Верховної Ради України.

Коло наукових інтересів:

- теорія та історія державного управління,
- державне управління у сфері охорони здоров’я,
- історія медицини,
- військова медицина,
- національна безпека


 ЖАРАЯ СВІТЛАНА БОРИСІВНА 

Професор кафедри управління та адміністрування,  доктор наук з державного управління, професор 

 Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8H2Gw84AAAAJ

Особливі досягнення / особисті заслуги:

Захистила дисертацію доктора наук «Управління системою вищих навчальних закладів недержавної форми власності в Україні»

Переможець Всеукраїнського конкурсу Асоціації міст та громад України із розробки навчальних програм для працівників органів місцевого самоврядування (2007).

Стипендіат програми «TRANSFORM» ФРН (1995); фундації Карла Дуйсберга (CDG, 1999); Німецької служби академічних обмінів (DAAD, 2001, 2004, 2011).

У 2011р. проводила наукові дослідження у Німецькому науково-дослідному інституті з державного управління м. Шпейер.
Автор більше 100 наукових та науково-методичних публікацій з питань державного управління та управління освітою.

 Коло наукових інтересів:

- управління освітніми організаціями. 
- менеджмент освітніх послуг.
- євроінтеграційні процеси.
- механізми державного регулювання підприємницької діяльності.


МАЗУР ГЕННАДІЙ ФЕДОРОВИЧ


IMG 1603b4ee07c4d13ad331bee0361057a0 VПрофесор кафедри управління та адміністрування, 
доктор економічних наук, професор

почесні звання: Заслужений економіст України

 Профіль викладача у Google Академії: 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

Автор  3 одноосібних монографій, 1 колективної монографії , 1 підручника ,  86 публікацій у наукових виданнях, учасник міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій.

З лютого 2002 року — здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук.

Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 13 лютого 2008 року (протокол № 16-06/2) на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата  економічних наук зі спеціальності — «Економіка та управління національним  господарством».

Докторант Національного наукового центру «Інститут Аграрної економіки» 2010 —2018 рік.

В квітні 2018 року захистив дисертацію «Формування і розвиток механізму стимулювання агропромислового виробництва: теорія, методологія, організація»за спеціальністю 08.00.03 — «Економіка та управління національним господарством» та здобув науковий ступінь  доктора економічних наук.

У червні 2021 року отримав вчене звання - професор кафедри управління та адміністрування.

Заслужений економіст України — почесне звання присвоєне Указом Президента України № 977/2009 від 30.11.2009 року.

Ордена Української Православної Церкви святого рівноапостольного Князя Володимира 3, 2 та 1 ступенів. 

Орден Преподобного Нестора Літописця  2  та 1 ступенів.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (№ 481 від 26.07.2019).

Відзнаки Української конфедерації журналістів

Коло наукових інтересів:

- економіка та управління національним господарством

- соціально-економічний розвиток села

- ефективне використання бюджетів усіх рівнів

- управління фінансами


ХАЛЕЦЬКА АЛІНА АНАТОЛІЇВНА

Професор кафедри управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, професор, академік Академії економічних наук України

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=pakQmt8AAAAJ  

Особливі досягнення / особисті заслуги:

автор 1 одноосібної монографії, 5 колективних монографії (1 – англійською мовою), 5 підручників (два – англійською мовою), 7 навчально-методичних посібників, 140 публікацій у наукових виданнях, учасник міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій. Член спеціалізованої вченої ради і редакційних колегій міжнародних та українських наукових видань. Координатор і учасник багатьох міжнародних проектів. Має 3 захищених кандидата наук з державного управління, аспірантів.

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – регіональне управління на тему «Багатофакторна модель регіонального управління підприємництвом у секторі малого та середнього бізнесу».

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загального та адміністративного менеджменту Донецького державного університету управління МОНУ.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління на тему: «Формування державної політики соціального захисту населення в умовах макроекономічної нерівноваги».

У 2012 році присвоєно вчене звання професора кафедри загального та адміністративного менеджменту Донецького державного університету управління МОН України

У 2016 обрано Академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка народонаселення».

Відзнаки (вибірково-основні): 2019 – Університету Генуї від директорату Європейської Комісії з питань освіти, молоді, спорту та культури за видатний внесок у розвиток проекту «Центр навчання для людей третього віку» TEMPUS IV як «Історія успіху» європейських практик (підтвердження: сертифікат);2017 – Керівництва Університету Адамас (Індія) за видатний внесок у розвиток науки та освіти, партнерства між країнами (підтвердження: відзнака); 2015 - нагороджена Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення за розвиток соціального діалогу в Україні та інші.

Коло наукових інтересів: 

- публічне врядування,

- освіта дорослих,

- срібна економіка,

- віковий менеджмент та маркетинг,

- ринки праці для людей передпенсійного та пенсійного віку,

- управління проектами та програмами в публічній сфері.


ХАЛЕЦЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент

Профіль викладача у Google Академії:  

 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти IV рівня акредитації – 10 років (на посаді доцента кафедри менеджменту Університету державної фіскальної служби України та кафедри загального та адміністративного менеджменту Донецького державного університету управління).

Освіта: 2008 – Кандидат наук з державного управління, спеціальність 25.00.02 –механізми державного управління, 2008 р. Тема: «Державний механізм попередження економічної злочинності в забезпеченні національної безпеки» (диплом ДК № 049277, виданий 12 листопада 2008 року). 

1998 р. – Академія Служби безпеки України, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – спеціаліст-юрист, м. Київ. 

1985 р. – Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ та військ зв’язку, військово-політична спеціальність, кваліфікація офіцера з вищою воєнно-політичною освітою, вчителя історії та суспільствознавства.

Публікації: 3 колективні монографії, 50 публікацій у наукових виданнях, участь у багатьох міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, семінарах,

 Коло наукових інтересів: 

- публічне врядування і соціальні трансформації

- громадські зв’язки державних організацій

- ефективні комунікації в публічному управлінні

- основи організації громадянського суспільства


КИЄНКО-РОМАНЮК ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат педагогічних наук, доцент 

Профіль викладача у Google Академії: 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток критичного мислення студентської молоді як загальнопедагогічна проблема» (2007).

Здобула другу вищу освіту за спеціальністю «практичний психолог» (2014)
Науковець, викладач, практикуючий психолог-консультант, груповий тренер з питань формування лідерських якостей, прийняття управлінських рішень, стратегічного планування, формування здорового способу життя, ініціативності та підприємливості.
Координатор програм «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Я – моє здоров’я – моє життя», «Дорослішай на здоров’я» у Вінницькій області.
Автор навчальної програми курсу з розвитку критичного мислення «Формування морального критичного мислення»
Співавтор навчально-методичної програми курсу з розвитку компетентності ініціативності і підприємливості «Школа ініціативності і підприємливості»
Співавтор навчальної програми курсу з розвитку управлінської компетентності «Стратегічне планування»
Автор понад 80-ти наукових та науково методичних статей, розробок, посібників, методичних рекомендацій з питань дидактики та психології.
Свідоцтво про закінчення форми підвищення кваліфікації № 021/7-17.05.16, «Розбудова спроможності громад – досвід Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства», 17.05.16 р.

Коло наукових інтересів:
- критичне мислення.
- груповий тренінг.
- технології прийняття рішень.
- техніки толерантного спілкування.
- інтерактивні технології.
- стратегічне планування.
- особисте лідерство.
- психотерапевтичне консультування.
- коучинг в освіті.


КУХАРЧУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ

Доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент 

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aNNxXLIAAAAJ  

Особливі досягнення / особисті заслуги:

- педагогічний досвід – викладання хімії, біології, державно-громадське управління освітою;

- державне управління – структурні підрозділи у обласній держаній адміністрації та обласній раді.

- науковець: захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління на тему «Державно-громадське управління системою професійно-технічною освіти в Україні (регіональний аспект)» (2009 р.), присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки і менеджменту (2012 р.), працює над виконанням дисертаційного дослідження на тему „Теоретико-методологічні основи управління системою освіти регіону”.

- управлінський досвід у сфері державного управління на різних рівнях;

- досвід розроблення та погодження нормативно-правових та програмних документів;

- педагогічний досвід у різних навчальних закладах;

- автор більше 50 наукових праць та науково-популярних статей;

- 2011-2013рр. член Експертної ради з підготовки фахівців іноземних громадян та громадян України до вступу у вищі навчальні заклади при ДАК МОН України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів I-IV рівня підготовки фахівців;

- проходив стажування у Національній Адміністративній Школі при Кабінеті Міністрів Франції по темі “Контроль і оцінка державного регулювання”(сертифікат);

- член НСПУ, видав збірки «Роздуми», «Несказане», «Мова душі», під псевдонімом Ладо Орій, «Коло», «Проліски» і «Агапе» під своїм іменем.

Коло наукових інтересів:

- державне управління у сфері освіти, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

- міжнародні зв’язки;

- регіональні екологічні проблеми;

- розвиток громадянського суспільства, громадських організацій;

- соціальне партнерство.


СЕМКО МАЙЯ ІВАНІВНА

Доцент кафедри управління та адміністрування, керівник спеціальності «Публічне управління та адміністрування», кандидат педагогічних наук, доцент

Профіль викладача у Google Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=HkEtBQwAAAAJ  

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 Закінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського у 1992 році.

Кандидат педагогічних наук 2002р., 13.00. 01 – теорія та методика виховання, тема дисертації «Система оцінювання результатів музичної освіти школярів».

Член журі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017»

 Коло наукових інтересів: 

- актуальні проблеми мистецької підготовки майбутніх учителів в контексті інтеграційних процесів в освіті;

- сучасні технології управління комунікативною компетенцією фахівців;

- інтегративні процеси в освіті, управління закладами освіти.


ГЕРАСИМЮК КОСТЯНТИН ХАРИТОНОВИЧ

Доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент

Профіль викладача у Google Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=P57xuroAAAAJ  

Особливі досягнення / особисті заслуги:

кандидат наук з державного управління 2016 р., 25.00.02 – механізми державного управління, тема «Оптимізація територіально-управлінської системи в Україні в контексті європейського досвіду»
 
 

Коло наукових інтересів: 

- територіально-управлінська система України

- реформування системи публічних послуг в умовах децентралізації

- механізми державного управління


ПОЙДА СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 

Старший викладач кафедри управління та адміністрування, кандидат педагогічних наук

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fSuQwe8AAAAJ 

Особливі досягнення / особисті заслуги: 

 Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». 

2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Тема дисертації: «Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання» 

Автор понад 30-ми наукових та науково-методичних публікацій з питань викладання інформатики та пошуку вирішення проблем підвищення кваліфікації учителів інформатики, дистанційного навчання 

Тренер програм Intel "Навчання для майбутнього", "Рівний доступ до якісної освіти" 
Експерт компанії Panasonic з використання інтерактивного обладнання 
Неодноразовий лауреат та переможець конкурсу "Вчитель-новатор" 
Вчитель-експерт Microsoft, тренер Microsoft
Тренер "Академії цифрового розвитку"
Вчитель місяця (жовтень, листопад, грудень 2015) Google 

Коло наукових інтересів: 
Інформаційні та хмарні технології у освіті 
Дистанційне навчання педагогічних працівників 
Проблеми викладання інформатики у ЗНЗ 
Робототехніка


ПОВАЖУК ОЛЕНА ПЕТРІВНА

Методист спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dzJk0dMAAAAJ

Особливі досягнення / особисті заслуги:
у 2016 році закінчила Вінницький національний аграрний університет, здобула ступінь «магістр» отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» і здобула кваліфікацію «магістр з менеджмент організацій і адміністрування. Менеджер (управитель) організації».

Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях. Наукові публікації.

Коло наукових інтересів: 

- публічне управління та адміністрування,

- реформування адміністративно-територіального устрою,

- децентралізація


БІЛА ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Методист спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Особливі досягнення / особисті заслуги: 

ВДПУ ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Музична педагогіка та виховання. Українознавство», 

НПУ ім. М. Драгоманова за спеціальністю «Мистецтво»,

КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

 Коло наукових інтересів: 

- мистецтво,

- музична педагогіка та виховання,

- публічне управління та адміністрування .


 

Історія кафедри