VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu
Склад кафедри Історія кафедри Блог кафедри Контакти кафедри

 

Кафедра управління та адміністрування здійснює підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проводить навчання фахівців за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»:

- на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» (спеціалізація «Керівник підприємств, установ, організацій та окремих структурних підрозділів») на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за скороченим терміном навчання - 2 роки.

- на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» (спеціалізація «Фахівець з публічного управління»),  термін навчання - 1 рік 6 місяців.

Спеціальність охоплює всю сферу публічного управління та адміністрування: державне управління, місцеве самоврядування, громадські об’єднання, міжнародні неурядові організації, некомерційні організації, державні та громадські фонди тощо.

Навчання спрямоване на підготовку сучасних керівників, здатних використовувати набуті компетентності з публічного управління та адміністрування для вирішення стратегічних завдань розвитку громад,  установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій в конкурентному полікультурному суспільстві.

Вступ на навчання за спеціальністю в 2019 році здійснюється у формі ЗНО з іноземної мови (єдиний  вступний іспит) та фахового вступного випробування. Для підготовки до складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться набір слухачів на безкоштовні курси англійської мови.

Більш детальну інформацію про вступ та навчання можна отримати за телефоном кафедри управління та адміністрування - (0432) 55-65-68, на офіційному веб-сайті Академії та на блозі кафедри - http://metodokaf.blogspot.com/

 

VasylenkoВАСИЛЕНКО НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри управління та адміністрування, доктор педагогічних наук, професор, заслужений учитель України, відмінник освіти України.

Захистила дисертації: на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності» (2008 р.), на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Наукові засади розвитку професійної соціокомунікативної компетентності керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти» (2014 р.).

Стаж роботи: 46 років, закінчила з відзнакою Вінницький  педагогічний інститут ім. М.Островського в 1970 році.

Науковець з питань інноваційної освіти та модернізації освіти, вольова, цілеспрямована особистість; життєве кредо – не зупинятися на досягнутому.

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Сертифікований тренер з інтерактивного навчання, адаптивного управління ЗНЗ, освітнього менеджменту
 • Автор понад 230 наукових і навчально-методичних праць, серед них 3 – монографія, близько 100 навчальних посібників (у тому числі 5 із грифом Міністерства освіти і науки України), понад 110 наукових статей у провідних фахових виданнях і збірниках наукових праць, методичних рекомендацій для викладачів, учителів, учнів, студентів тощо

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Інноваційний менеджмент
 • Підготовка керівників освітніх закладів до інноваційної діяльності
 • Розвиток професійної компетентності керівників ЗНЗ у системі неперервної освіти
 • Підготовка здобувачів вищої освіти (першого, другого рівнів) в галузі знань «Управління та адміністрування»в розвитку
 • Розвиток логічного мислення особистості
 • Управління підготовкою та введенням профільного навчанням в старшій школі 

 


ЖараяЖАРАЯ СВІТЛАНА БОРИСІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, професор

Педагогічний стаж роботи: 24 роки.
 Захистила дисертацію «Управління системою  вищих навчальних закладів недержавної форми власності в Україні»
Особливі досягнення / особисті заслуги:
Переможець Всеукраїнського конкурсу Асоціації міст та громад України із розробки навчальних програм для працівників органів місцевого самоврядування (2007).
Стипендіат програми «TRANSFORM» ФРН (1995);  фундації Карла Дуйсберга (CDG, 1999);  Німецької служби академічних обмінів (DAAD,  2001, 2004, 2011).
У 2011р.  проводила наукові дослідження у Німецькому науково-дослідному інституті з державного управління м. Шпейер.
 Автор більше 100 наукових та науково-методичних публікацій з питань державного управління та управління освітою.
Коло наукових інтересів в системі ППО:
- Управління освітніми організаціями.  
- Менеджмент освітніх  послуг.
- Євроінтеграційні процеси.
- Механізми державного регулювання підприємницької діяльності.
 

KienkoКИЄНКО-РОМАНЮК ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат педагогічних наук, доцент

Стаж роботи: 28 років 

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток критичного мислення студентської молоді як загальнопедагогічна проблема» (2007).

Науковець, викладач, практикуючий психолог-консультант, груповий тренер з питань формування лідерських якостей, прийняття управлінських рішень, стратегічного планування, формування здорового способу життя, ініціативності та підприємливості.

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Координатор програм «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Я – моє здоров’я – моє життя», «Дорослішай на здоров’я» у Вінницькій області
 • Автор навчальної програми курсу з розвитку критичного мислення «Формування морального критичного мислення»
 • Співавтор навчально-методичної програми курсу з розвитку компетентності ініціативності і підприємливості «Школа ініціативності і підприємливості»
 • Співавтор навчальної програми курсу з розвитку управлінської компетентності «Стратегічне планування»
 • Автор понад 80-ти наукових та науково методичних статей, розробок, посібників, методичних рекомендацій з питань дидактики та психології
 • Свідоцтво про закінчення форми підвищення кваліфікації № 021/7-17.05.16, «Розбудова спроможності громад – досвід Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства»,17.05.16 р.

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Критичне мислення
 • Груповий тренінг
 • Технології прийняття рішень
 • Техніки толерантного спілкування
 • Громадянська освіта в школі
 • Інтерактивні технології
 • Стратегічне планування
 • Особисте лідерство
 • Психотерапевтичне консультування
 • Коучинг в освіті 

Konnova

КОННОВА МАЙЯ ВІКТОРІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат історичних наук, доцент

Стаж роботи: 18 років

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Громадянська війна в Іспанії в 1936-1939 роках: історіографія проблеми » (2004).
Науковець за напрямом культурологічної підготовки вчителя, розвитку його професійної культури.

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Кандидат історичних наук
 • Видано понад 35 наукових публікацій з проблем всесвітньої історії

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Особливості викладання всесвітньої історії у сучасній школі
 • Проблеми історії художньої світової культури
 • Історія розвитку культури і мистецтва України в європейському просторі
 • Проблеми професійної культури вчителя

 

 


ЛУКОВА МАЙЯ ДМИТРІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач кафедри, кандидат наук з державного управління

 
Стаж роботи: 25 років.
- педагогічний досвід (10 років) – географія, біологія;
- державне управління (10 років) – керівник структурних підрозділів у місцевих (РДА) та центральних (Міністерство) органах виконавчої влади.
- науковець: захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління на тему «Формування міжетнічної толерантності в українському суспільстві: державно-управлінський аспект»;
- психолог-консультант, психотерапевт, тренер: сертифікат Українського Інституту Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту, Сертифікат Всесвітньої асоціації позитивної психотерапії (WAPP-EFCPP-WIAP) - Німеччина, наразі продовжує навчання.
 
Особливі досягнення / особисті заслуги:
- управлінський досвід у сфері державного управління на різних рівнях;
- досвід розроблення та погодження нормативно-правових та програмних документів;
- педагогічний досвід у різних навчальних закладах;
- досвід ведення приватної психотерапевтичної практики;
- автор та засновник психотерапевтичних тренінгових програм та проектів;
- автор наукових праць та науково-популярних статей;
- досвід самозайнятості.

Коло наукових інтересів:
- теорія та історія державного управління
- сучасний  менеджмент
- особистість керівника
- інтеграція психотерапії в управління 
 

RadushРАДИШ ЯРОСЛАВ ФЕДОРОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, професор

Стаж роботи: 17 років 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з державного управління в НАДУ при Президентові України
 • Має понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру
 • Має великий досвід керівної роботи, зокрема на офіцерських посадах у військово-медичній службі Міністерства оборони України
 • Підготував 5 докторів і 20 кандидатів наук з державного управління та 3 кандидатів медичних наук
 • Член Дорадчої ради Комітету Верховної ради України з охорони здоровя, член редакційної колегії наукових фахових видань з державного управління та соціальної медицини

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Теорія та історія державного управління
 • Державне управління у сфері охорони здоров’я
 • Історія медицини
 • Військова медицина
 • Національна безпека викладання всесвітньої історії у сучасній школі

 


PoidaПОЙДА СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти".

Посада, науковий ступінь, вчене званнястарший викладач, завідувач наукового відділу

Стаж роботи:21 рік 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

   • 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Тема дисертації:«Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання»
   • Автор понад 30-ми наукових та науково-методичних публікацій з питань викладання інформатики та пошуку вирішення проблем підвищення кваліфікації учителів інформатики, дистанційного навчання
   • Тренер програм Intel "Навчання для майбутнього", "Рівний доступ до якісної освіти"
   • Експерт компанії Panasonic з викорситання інтерактивного обладнання
   • Неодноразовий лауреат та переможець конкурсу "Вчитель-новатор"
   • Вчитель-експерт Microsoft
   • Вчитель місяця (жовтень, листопад, грудень 2015) Google

Коло наукових інтересів в системі ППО:

   • Інформаційні та хмарні технології у освіті
   • Дистанційне навчання педагогічних працівників
   • Проблеми викладання інформатики у ЗНЗ
   • Робототехніка

 

GavuraГАВУРА ОЛЕНА ПЕТРІВНА

Посада: лаборант кафедри управління та адміністрування

 Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях
 • Наукові публікації

Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях. Наукові публікації.

Історія кафедри