VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Articles

Освітні інновації / ППД

Панорама освітніх інновацій

Панорама освітніх інновацій – це регіональна виставка-презентація нових освітніх тенденцій, проєктів та програм, педагогічних технологій, представлення результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів. Її метою є відзначення творчо працюючих освітян області за багаторічну творчу співпрацю з КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

 

Нагороди «Окрилені творчістю» та «Лідер інноваційної діяльності»

ІV регіональна виставка-презентація «Панорама освітніх інновацій – 2019»

ІІІ регіональна виставка-презентація «Панорама освітніх інновацій – 2018»

ІІ регіональна виставка-презентація «Панорама освітніх інновацій – 2017»

І регіональна виставка-презентація «Панорама освітніх інновацій – 2016»

 

 

Ефективний педагогічний досвід Вінницької області

Істотні зміни, що відбуваються в Україні, вимагають відмови від застарілих стереотипів у педагогіці і запровадження нового, прогресивного у практику роботи освітніх закладів. У контексті сучасних змін, детермінованих Новою українською школою, надзвичайно важливою є потреба в нових орієнтирах освітнього процесу. Це передбачає якісно новий зміст педагогічної роботи. Потужна хвиля педагогічної творчості, прагнення до оновленої та якісної освіти свідчать про те, що освіта є невід’ємною складовою духовної культури українського народу.

Книга ефективного педагогічного досвіду представляє досвід педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Вінницької області. До книги ввійшли матеріали, в яких розкриваються актуальні проблеми організації освітнього процесу в закладах освіти області та які підтвердили свою ефективність.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

Всеукраїнські проєкти та програми у Вінницькій області

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

Обласні проєкти та програми

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

Дослідно-експериментальна робота

Однією з форм реалізації інноваційної освітньої діяльності є педагогічна дослідно-експериментальна робота, необхідність і важливість якої полягає не тільки в отриманні вчителем нового педагогічного знання та досвіду, але і в набутті учнями важливих компетентностей.

Педагогічні дослідження спрямовуються переважно на вивчення актуальних педагогічних проблем, пов’язаних із діяльністю учасників освітнього процесу, розкриття внутрішніх суперечностей педагогічних явищ та експериментальну апробацію нових педагогічних технологій.

Здійснення дослідно-експериментальної роботи в закладах загальної освіти регламентується «Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р № 522 зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1352 від 30.11.2012 р, наказом МОН України № 380 від 31.03.2015 року та наказом МОН України № 994 від 11.07.2017 року) та «Положенням про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад» (наказ Міністерства освіти і науки України № 114 від 20.02.2002 зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки наказу МОН України № 1054 від 23.11.2009).

Дослідно-експериментальна робота може здійснюватися на всеукраїнському, регіональному та шкільному рівнях. Координацію роботи, забезпечення науково-методичного та організаційного супроводу експериментальних педагогічних досліджень на базі навчальних закладів області здійснює Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти».

Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Експериментальна робота науково-методичних лабораторій

ПЕРЕГЛЯНУТИ