VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

18 квітня 2024 року Олександр Мудрак і Віталій Лавров взяли участь у засіданні спеціалізованої вченої докторської ради Д 26.371.01 Інституту агроекології і природокористування НААН

18 квітня 2024 року завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук професор Олександр Мудрак і професор кафедри Віталій Лавров взяли участь у засіданні спеціалізованої вченої докторської ради Д 26.371.01 Інституту агроекології і природокористування НААН.

На порядку денному був розгляд дисертаційної роботи Тимочка Ігоря Ярославовича на тему “Екологічні засади функціонування та збереження захисних лісових насаджень Північно-Східного Лісостепу України”.

Члени спеціалізованої вченої ради відмітили, що докторська дисертаційна робота, яку представив на розгляд Тимочко І.Я., написана на високому науково-методичному рівні, відповідає поставлені в ній меті і завданням, а отримані результати дослідження, є актуальними, мають наукову цінність і практичне значення.

Дисертаційне дослідження виконано особисто здобувачем, містить наукові положення, нові науково-обґрунтовані результати, які мають важливе практичне значення в галузі екології. Одержані здобувачем результати є достовірними i об’єктивними. Дослідження є завершеною науковою працею, яка за актуальністю, науковою новизною, практичною спрямованістю і методичним рівнем виконання відповідає всім поставленим вимогам та паспорту спеціальності (03.00.16-екологія).

На підставі результатів голосування спеціалізована вчена рада Інституту агроекології і природокористування НААН присудила Тимочку І.Я. науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16-екологія.

Щиро вітаємо здобувача наукового ступеня доктора наук Тимочка І.Я. і його наукового консультанта д.е.н, професора, академіка НААН Дребот О.І.

Члени спеціалізованої вченої ради подякували ЗСУ за можливість працювати в спокійній i безпечній обстановці!!!

Зображення4

Зображення5

Зображення6

Підготувала: Наталя КУЗЬМЕНКО