VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

26-28 грудня 2023 року відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти за спеціальністю 101-Екологія галузі знань 10-Природничі науки

Захист магістерської кваліфікаційної роботи є заключним етапом підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 101-Екологія. Якість її підготовки, виконання і результати захисту підтверджують кваліфікаційний рівень здобувачів вищої освіти. Студенти-випускники, відповідно до майбутньої кваліфікації еколога, яку отримували за спеціальністю представили на публічний захист набуті теоретичні знання, продемонстрували вміння використовувати їх у практичній діяльності при вирішенні конкретних фахових екологічних завдань.

1впввпв

Процедура державної підсумкової атестації студентів розпочалася зі слів привітання голови екзаменаційної комісії (ЕК), адміністрації КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”, членів ЕК до випускників-магістрів.

З привітаннями і побажаннями успішного захисту виступили:

  • директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою Національного університету водного господарства та природокористування, доктор сільськогосподарських наук (за спеціальністю 03.00.16 - екологія), професор Прищепа Алла Миколаївна;

3

  • перший проректор з науково-педагогічної роботи Академії, кандидат географічних наук, доцент Рябоконь Ольга Володимирівна;
  • проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти Академії, кандидат технічних наук, доцент Білик Олег Олександрович;

2

  • декан факультету публічного управління, соціальних та природничих наук, кандидат педагогічних наук Дрозд Тетяна Михайлівна;

5

  • завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук, доктор сільськогосподарських наук (за спеціальністю 03.00.16 - екологія), професор Мудрак Олександр Васильович;

4

  • доцент кафедри екології, природничих та математичних наук, кандидат географічних наук, доцент, магістр з екології Хаєцький Григорій Cильвестрович;
  • завідувач відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти Клочанюк Вікторія Василівна.

Кожна з представлених на публічний захист магістерських кваліфікаційних робіт у своєму змісті обов’язково містила сукупність актуальних результатів і нових наукових положень та підтверджувала здатність магістранта виконувати самостійні наукові дослідження, що ґрунтуються на отриманих теоретичних знаннях, практичних уміннях і навичках.

У процесі оцінювання захищених магістерських кваліфікаційних робіт ЕК враховувала низку важливих показників: доведення актуальності обраної теми дослідження; спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій чи запровадження результатів дослідження у практику; загальну і професійну грамотність, відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням; різноманітність і адекватність методів дослідження та використання наукового апарату; наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем, власні розробки і пропозиції магістранта; рівень обґрунтування запропонованих рішень; ступінь самостійності у проведенні дослідження; рівень культури мови у роботі та її загальне оформлення.

Щиро вітаємо випускників-екологів з успішним захистом магістерських кваліфікаційних робіт і закінченням навчання за освітньо-професійною програмою (ОПП) “Екологія”. Бажаємо подальших наукових і професійних успіхів, плідної співпраці із кафедрою та реалізації усіх задумів!!!

Щиро дякуємо магістрам-екологам, які служать у ЗСУ і навчаються за ОПП “Екологія”. Щиро дякуємо ЗСУ за можливість працювати і навчатися в спокійній і безпечній обстановці!!!

Підготувала: Тетяна Марковська