VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

23 листопада 2023 року завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук професор Олександр Мудрак взяв участь у засіданні разової спеціалізованої вченої ради Інституті агроекології і природокористування НААН

23 листопада 2023 року завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук професор Олександр Мудрак взяв участь у засіданні разової спеціалізованої вченої ради Інституті агроекології і природокористування НААН (як науковий керівник).

На порядку денному був розгляд дисертаційної роботи Магдійчук Анни Петрівни на тему: “Екологічні особливості сукцесії фітоценозів піщаних кар’єрів Правобережного Лісостепу”.

Члени разової спеціалізованої вченої ради відмітили, що дисертаційна робота, яку представила на розгляд Магдійчук А.П., написана на високому науково-методичному рівні, відповідає поставлені в ній меті і завданням, а отримані результати дослідження, є актуальними, мають наукову цінність і практичне значення.

Дисертаційне дослідження виконано особисто здобувачкою, містить наукові положення, нові науково-обґрунтовані результати, які мають важливе практичне значення в галузі екології і природничих наук. Одержані здобувачкою результати є достовірними i об’єктивними. Дослідження є завершеною науковою працею, яка за актуальністю, науковою новизною, практичною спрямованістю та методичним рівнем виконання відповідає всім поставленим вимогам і паспорту спеціальності (екологія).

На підставі результатів голосування разова спеціалізована вчена рада Інституту агроекології і природокористування НААН присудила Магдійчук А.П. ступінь доктора філософії за спеціальністю 101-Екологія галузі знань 10-Природничі науки.

Щиро вітаємо здобувачку наукового ступеня Магдійчук А.П. і її наукового керівника д.с.-г.н, професора Мудрака О.В.

Члени спеціалізованої вченої ради подякували ЗСУ за можливість працювати в спокійній i безпечній обстановці!!!

26112023V3

26112023V2

26112023V1

Підготував: Олександр МУДРАК