VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

VІІІ - ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ, ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

10-11 листопада 2023 р. кафедрою психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»  проведена VІІІ - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі безперервної освіти». У рамках конференції відбулася співпраця фахівців різних напрямів: психологів, педагогів, соціальних педагогів, корекційних педагогів.

Тематичні напрямки роботи конференції:

- Психологічний супровід і гуманізація освіти в умовах воєнного стану;

- Психологічні аспекти впливу вікових та індивідуальних особливостей на розвиток особистості в системі безперервної освіти;

- Психолого-педагогічні аспекти розвитку особистості в системі інклюзивної та спеціальної освіти.

ВИСТУПИЛИ:

Вітальне слово:

Білик Олег Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти». 

Експерти:

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВʼЯ ЗАСОБАМИ БІОСУГЕСТИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Стражний Олександр Сергійович - автор методу біосугестивної терапії, лікар-психотерапевт, головний спеціаліст Центру альтернативної медицини «Астраліт» (Угорщина), кризовий психолог-консультант,  лікар-волонтер Кризового центру медико-психологічної допомоги. Член Асоціації українських письменників, автор книжок виданих в Україні,  Угорщині, Іспанії, Італії, Франції. Автор циклу лекцій з альтернативної психології у різних країнах Європи, а також у Стенфордському університеті (Угорщина).

СУГЕСТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЯЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Матохнюк Людмила Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», психолог ЦРО «Faith Hope Love», психолог ПЦ «Fides» ( м. Вінниця).

КОМПЛЕКС НЕПОВНОЦІННОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЖИТТЯ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ

Потапчук Євген Михайлович - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки, Хмельницький національний університет, голова Української Асоціації сімейних психологів (м. Хмельницький)

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ВІДНОСИН МІЖ ПЕДАГОГАМИ ТА БАТЬКАМИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Томчук Михайло Іванович доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» ( м. Вінниця).

ПОСТТРАВМАТИЧНЕ ЗРОСТАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯ  ОСОБИСТОСТІ В СТРЕСОВІЙ СИТУАЦІЇ

Бацилєва Ольга Валеріївна - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків).

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПІДЛІТКІВ

Максименко Юрій Борисович - доктор психологічних наук, професор кафедра загальної та диференціальної психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського ( м. Одеса).

ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСУ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ

Бурковська Галина Андріївна - студентка спеціальності 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», Спеціаліст Вищої категорії БСТ у Міжнародному центрі Біосугестивної терапії, консультант в позитивній психотерапії, Арт-терапевт, дієтолог, нутриціолог, коуч здоров'я, магістр екології, публічного управління та адміністрування, Член УСП, НПА, Арт-терапевтичної асоціації. (м. Вінниця).

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Найчук Вікторія Віталівна - декан соціально-економічного факультету, доцент кафедри соціальних технологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» (м. Вінниця).

ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬТАТИВНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ  З ДОРОСЛИМИ, ЩО МАЮТЬ ТРАВМУ

Шпортун Оксана Миколаївна - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», психолог ПЦ «Fides» ( м. Вінниця).

 Дякуємо всім учасникам за активну участь!

1235477

232123254877452157452331456521478745125