VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

17 серпня 2023 року завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук професор Олександр Мудрак взяв участь у позачерговому засіданні наукового комітету PAEW

17 серпня 2023 року завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук професор Олександр Мудрак взяв участь у позачерговому засіданні наукового комітету PAEW (Association of Environmentalists of the World).

Участь у засіданні взяли 183 учасники. Це представники 73 закладів вищої освіти України, де готують фахівців за спеціальністю 101 “Екологія”, народні депутати, представники Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України (Олег Шаров, генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти), лідери WWF, UNDP, провідних бізнесів, стейкголдери.

На порядку денному було громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” в якому запропоновано поєднати спеціальність географію та екологію.

Учасники засідання, враховуючи завдання Президента України щодо актуалізації відбудови, відновлення і відродження могутнього потенціалу держави з екологічно чистим та природним капіталом для побудови стійкого майбутнього, а також на виконання Закону України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року” вважають, що в разі приєднання географії до екології буде ініційовано процес пролонгованого змінення методологічного підходу до нової спеціальності з необхідністю суттєвих змін навчальних планів і програм. В тому числі з додаванням кредитів на географічні дисципліни за рахунок зменшення годин підготовки фахівців з екології. Цей процес, в свою чергу, буде вимагати узгодження із стейкхолдерами і роботодавцями. Також доцільно врахувати, що всі завдання МОНу щодо забезпечення спеціальності 101-Екологія Стандартами освіти всіх рівнів вищої освіти та Професійним Стандартом еколога у співпраці з Національною Агенцією Кваліфікацій (НАК) та Національною Агенцією забезпечення якості освіти (НАЗЯВО) виконано.

Зміни прогнозовано вимагатимуть ініціювання процесу повної переробки існуючої нормативної бази, а це потягне за собою гальмування інтеграції з європейською спільнотою і уповільнення участі фахівців-екологів у міжнародних глобальних процесах забезпечення екологічно стійкого майбутнього, які ініціює Президент України.

Прогнозовані зміни призведуть до різкого зниження якості підготовки фахівців-екологів, що категорично неприпустимо в умовах катастрофічних екологічних викликів у 21 столітті для української спільноти.

Після детального обговорення нового переліку галузей знань і спеціальностей зі всіма учасниками науково-освітнього процесу усіх без винятку регіонів України, які успішно діють за спеціальністю 101 – Екологія (Галузь знань 10 – Природничі науки) та 183 – Технології захисту навколишнього середовища (Галузь знань 18 – Виробництво та технології), а також враховуючи глобальні екологічні виклики для людства, зокрема, жахливі екологічні наслідки війни в Україні, необхідності підготовки висококваліфікованих кадрів в екологічні галузі, екологічна спільнота України (у новому проєкті переліку галузей знань і спеціальностей переконливо і аргументовано пропонує:

- у галузі знань E Природничі науки, математика та статистика змінити спеціальність E2 “Географія та екологія” на E2 “Екологія” (0521 Environmental sciences), а географію перенести в Е4 “Науки про Землю” (0532 Earth sciences);

- у галузі знань G Інжиніринг, виробництво та будівництво погоджуємось з назвою спеціальності G3 “Технології захисту навколишнього середовища” (0712 Environmental protection technology).

Члени наукового комітету PAEW (асоціації професіоналів довкілля України) подякували ЗСУ за можливість працювати в спокійній i безпечній обстановці!!!

200820231М1111

200820231М2

200820231М3

200820231М4

200820231М5

Підготував: Олександр МУДРАК