VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Публічне управління та адміністрування в умовах нових викликів в суспільстві

Науково-дослідна лабораторія дослідження проблем публічного управління та адміністрування створена у 2018 році випусковою кафедрою управління та адміністрування КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» спільно з ЗВО, які працюють на підготовку здобувачів вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування відповідно до спільних угод про співпрацю.

Лабораторія тісно співпрацює з підприємствами, установами й організаціями державної та недержавних форм власності. Зокрема, співробітники Лабораторії задіяні у проведенні заходів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Також Лабораторія співпрацює з Вінницькою обласною радою та Вінницькою обласною військовою адміністрацією у реалізації Стратегії регіонального розвитку Вінницької області, у заходах по реалізації обласних програм, спрямованих на підвищення ефективності здійснення публічної влади на місцевому рівні, забезпечення прав та свобод людини і громадянина при реалізації повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування.

Завідувачем лабораторії є доктор педагогічних наук, професор, зав кафедри управління та адміністрування Василенко Н.В.

Основним завданням Лабораторії є проведення наукових досліджень проблем реалізації політики у сфері публічного адміністрування та децентралізації влади, визначення шляхів удосконалення правового регулювання організації та діяльності органів влади і місцевого самоврядування. 

За час свого існування Лабораторія продемонструвала значний потенціал у роботі. До складу Лабораторії входять викладачі кафедри; студенти, які беруть участь у роботі “Наукового гуртка” (магістри), керівник доцент, к. пед. наук, зав.відділом спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування Семко М.І. та “Наукової студії” (аспіранти) керівник к.н.держ.упр. Новіцька Т.А.; стейкхолдери.

Лабораторією плануються і проводяться щорічний науковий загальний звіт дослідження проблем публічного управління та адміністрування на монографічному рівні, на рівні магістерських та дисертаційних досліджень, наукових публікацій, наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів та відзначаються інновації викладачів та студентів з правом представлення їх на щорічній регіональній конференції Академії з міжнародною участю.

2023 рік, під час воєнного стану та змін освітнього процесу і напряму   науково-дослідної роботи кафедри управління та адміністрування, тому кафедра оновила   науково-методичну підтримку здобувачів вищої освіти. З’ясували, що маємо підкреслити впровадження інноваційних соціо-комунікативних технологій публічного управління, відповідно тема науково-дослідної роботи кафедри «Розвиток соціокомунікативних механізмів публічного управління в контексті сталого розвитку та Євроінтеграції» назва лабораторії «Лабораторія соціокомунікаційних технологій публічного управління та адміністрування».

20 квітня 2023 року відбулося засідання Лабораторії на якому проведено семінар за темою «Методологія наукового дослідження», де були з’ясуванні особливості методології наукового дослідження проблеми кафедри, обговорені і заплановані заходи викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти, внесені уточнення до тем дослідження магістрів та аспірантів.

Н.В.Василенко

Знімок екрана 2023 04 20 о 18.17

1Знімок екрана 2023 04 20 о 16.18

Знімок екрана 2023 04 20 о 16.08

Знімок екрана 2023 04 20 о 16.10