VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ КЗВО «ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ЗМІНЮЄ ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ЗЗСО. ТЕМАТИЧНІ КУРСИ «АВТОНОМІЯ ЯК ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЗСО»

З 10 квітня по 13 квітня 2023 року відбулися тематичні курси «АВТОНОМІЯ ЯК ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЗСО» (відповідальна к. пед. н., доцент Семко М.І.) за програмою підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО та їх заступників з участю викладачів кафедри управління та адміністрування професорів Н. В. Василенко, Г.Ф. Мазура; Я.Ф.Радиша; доцентів М.І.Семко, Л.А. Києнко-Романюк.

Метою курсів є актуальність теми, яка зумовлена набранням чинності Закону “Про освіту”, що визначив автономію закладів освіти як право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності з академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що впроваджуються в порядку та межах, визначених законами.

Тема курсів стає ще більш актуальною в умовах впровадження ДСБСО. У таких умовах психолого-педагогічний супровід видів автономії ЗЗСО (академічних, організаційних, кадрових, фінансових) з підтримкою учасників освітнього процесу стає особливо важливим в умовах війни.

Методичний кейс тематичних курсів складався із таких матеріалів:

• відкрита лекція Мазура Г.Ф., доктора економічних наук професора «Державні та місцеві фінанси (освітня субвенція)»;

• вебінари Василенко Н.В., завідувача кафедри управління та адміністрування, доктора педагогічних наук професора, за темами «Нормативно-правова база засад автономії закладу загальної середньої освіти: поняття, види та обсяг автономії»; «Реалізуємо академічну автономію закладу освіти: вектори діяльності керівника»; «Фінансова автономія в контексті професійного стандарту керівника ЗЗСО »;

• вебінари Семко М.І, завідувача відділу спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, кандидата педагогічних наук, доцента «Особливості впровадження організаційної автономії у закладі загальної середньої освіти»; «Кадрова політика керівника закладу загальної середньої освіти в умовах автономії»;

• вебінар Києнко-Романюк Л.А., кандидата педагогічних наук, доцента за темою «Лідерська компетентність керівника ЗЗСО»;

• вебінари Жаровської О.П., доцента кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук, кандидата педагогічних наук, за темою «Делегування повноважень на рівень закладу освіти»;

• література, джерела та контрольні запитання для самостійного опрацювання слухачами курсів.

Керівники ЗЗСО мали можливість отримати професійні знання та покрокову практику впровадження автономії закладу освіти; практичні психолого-педагогічні поради та поділитися своїм досвідом на конференції з актуальних питань впровадження анатомії в закладах ЗЗСО у форматі хаба «Вітальня».

Сторінку «Професіонал» очолила Перший проректор КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», кандидат геогр. наук, доцент Рябоконь О.В., яка обґрунтувала індекс спроможності автономії закладів Вінницького регіону в умовах реформи, зокрема і в умовах воєнного стану; сторінку хаба «Інноватор» відкрила директор Селищенської школи, кандидат педагогічних наук Сагадіна О.Ю., яка обґрунтувала інноваційну стратегію розвитку закладу освіти в умовах міжнародної академічної мобільності; сторінку «Практика» заповнили виступами, запитаннями керівники ЗЗСО, учасники тематичних курсів.

Загалом керівники ЗЗСО готові до впровадження автономії закладів освіти, але абсолютно очевидним є те, що реалізувати тільки один вид автономії, в окремо взятому закладі, є досить складним завданням. Разом з тим необхідно зауважити, що захоплення абсолютною автономією, без належної системи підготовки до автономізації закладів, приречене на поразку та появи ряду поставтономізаційних проблем.

Зав. кафедри Н.В.Василенко

Screenshot 62

Screenshot 45

Screenshot 51

Screenshot 65

Screenshot 66

Screenshot 67