VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu
Склад кафедри Історія кафедри Web-сайт кафедри Контакти кафедри

Наукова проблема, над якою працює кафедра: «Психологічні засади розвитку та корекції особистості у освітньому процесі».

Основними напрямками діяльності кафедри є:

1) підготовка фахівців з напрямку «Психологія» за освітнім рівнем «Магістр» з числа осіб на основі вищої освіти (спеціаліст, магістр),  що здійснюється протягом півтора років навчання за денною та заочною формами;

2) удосконалення психологічної підготовки керівників, вчителів і педагогів освітніх закладів області під час підвищення ними кваліфікації та у міжкурсовий період, шляхом їх залучення до різноманітних форм інтерактивного спілкування у навчальний та позанавчальний час;

3) підвищення професійної компетентності психологів закладів освіти, озброєння їх сучасними технологіями консультування, профілактичної, психодіагностичної, психокорекційної та просвітницької роботи з учнями, педагогами, батьками. Зазначені функції члени кафедри реалізовують, як у період підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах, так і в міжкурсовий період шляхом проведення семінарів, конференцій, круглих столів та інших форм інтерактивної роботи тощо


matohnyk

МАТОХНЮК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, професор

Тема докторської дисертації «Психологія інформаційної компетентності особистості (генеза онтологічного розвитку)»

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 110 наукових публікацій 
 • Доктор психологічних наук (з 2019 р.)
 • Доцент кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін (з 2011 р.)
 • Професор кафедри психології (2020 р.)
 • Психологічний центр "Fides"  (www.fides.vn.ua
 • Член ГО Асоціація сімейних психологів України (сертифікат А-07, протокол № 3 від 23.12.2019 р.)
 • Член ГО "Міжанародна асоціація сучасної освіти, науки та культури"

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Інформаційна компетентність особистості в залежності від її вікових особливостей
 • Метематичні методи в психології
 • Кіберпсихологія

 

Tomchuk M IТОМЧУК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

Професор кафедри психології, доктор психологічних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Соціально-психологічні проблеми готовності учнів до служби в Збройних силах України»

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Доктор психологічних наук (з 1996 р.)
 • Професор кафедри психології (з 1997 р.)
 • Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій у Південноукраїнському національному педагогічному університеті (м.Одеса) та Національному університеті «Острозька академія» (м.Острог)
 • Підготував двох докторів та 33 кандидатів наук
 • Має понад 260 наукових публікацій

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологія розвитку особистості у процесі навчання та виховання
 • Психологічна готовність особистості до діяльності
 • Психологія діяльності особистості в екстремальних умовах

Shportun

ШПОРТУН ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології 

Тема докторської дисертації: «Психологія та патопсихологія гумору: модель, діагностика, корекція"

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 150 наукових публікацій
 • Доктор психологічних наук (з 2018 р.)
 • Професор кафедри психології (2021 р.)
 • Психологічний центр "Fides"  (www.fides.vn.ua
 • Член ГО Асоціація сімейних психологів України (сертифікат А-07, протокол № 3 від 23.12.2019 р.)
 • Член ГО "Міжанародна асоціація сучасної освіти, науки та культури"

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологія особистості
 • Медична психологія 
 • Психологія сім’ї

Yatcuk M V

ЯЦЮК МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Соціально-психологічні умови розвитку автономності особистості в юнацькому віці»

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 50 наукових публікацій
 • Кандидат психологічних наук (з 2009 р.)
 • Доцент кафедри практичної психології та розвитку особистості (з 2014 р.)

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологія прив’язаності особистості
 • Педагогічна, вікова психологія
 • Проективні методи психодіагностики

 

ЧОПИК ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Старший викладач кафедри психології, кандидат педагогічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Формування навичок просторового орієнтування в старших дошкільників зі зниженим зором»

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 20 наукових публікацій
 • Кандидат педагогічних наук (з 2016 р.)
 • Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Корекція дітей з порушенням психофізичного розвитку

  

ПилявецьПИЛЯВЕЦЬ НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

Старший викладач кафедри психології, доктор філософії за спеціальністю 053 психологія 

 

Тема дисертації: «Когнітивні стилі особистості як чинник формування самозбережувальної поведінки»

 

 Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 20 наукових публікацій 
 • Член Української спілки психотерапевтів

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологія здоров’я.

 • Диференційна психологія.

 • Спеціальна психологія.

 • Корекція мовлення дітей з психофізичними порушеннями.


DSC 0665КРАСУЛЯК МАРИНА СЕРГІЇВНА 

Лаборант кафедри психології

Особливі досягнення / особисті заслуги: у У 2018 році закінчила ВДПУ ім.М Коцюбинського одержала ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю 053 Психологія зі спеціалізацією Організаційна психологія.

Професійна кваліфікація психолог, організаційний психолог, викладач психології.

З серпня 2018 по жовтень 2019 займала посаду практичного психолога у КЗ "НВК:ЗШ І-ІІІ ступенів -гімназії №2 ВМР".


«Формування навичок просторового орієнтування в старших дошкільників зі зниженим зором»

 

 21100, м. Вінниця, вул. Грушевського, 13, КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти", кафедра «Психології»,

тел. 55-65-73

Блог кафедри: https://kafedraps.blogspot.com/