VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu
Склад кафедри Історія кафедри Блог кафедри Контакти кафедри

Рішенням 36 сесії Вінницької обласної ради 6-го скликання від 30 квітня 2015 року № 872 перейменований Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників на комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»

Рішенням Вченої ради КВНЗ «ВАНО» та на пропозицію кафедри (протокол №6 від 27.05.15 р.) відбулася зміна назви з  «методології та управління освітою» на «управління та адміністрування», яка стала її правонаступницею.

Кафедра «Методології та управління освітою» була створена 1 вересня 2005 року. ЇЇ очолила  к.п.н.Юрчук Л.М. За 10 років своєї діяльності викладачі кафедри зробили вагомий внесок у розвиток системи післядипломної освіти регіону. На базі кафедри створений Центр польської мови і культури імені Я.І. Падеревського. Центр провів ряд різноманітних заходів в галузі  науки, освіти, культури, започаткував багатостороннє співробітництво та розширив вже налагоджені  взаємозв’язки з  державними, громадськими установами, активно співпрацює з обласним відділенням україно-польського товариства «Україна-Польща»; польською організацією «Будинок польський»; культурно-просвітницькою спілкою поляків м. Вінниці. Започаткована співпраця з центром післядипломної освіти м. Вроцлава і Єлена Гура, яка надає можливістьвикладачам кафедридолучитись до спільних Європейських проектів у галузі освіти.

З 1 вересня 2015 року кафедра діє як «кафедра управління та адміністрування».

Впродовж 5-ти років при кафедрі працює науково-методична лабораторія.

З 2016 року працює наукова школа «Розвиток інноваційної компетентності керівних та педагогічних кадрів»

До складу кафедри управління та адміністрування входять: 1 доктор наук з державного управління,професор – Жарая С.Б., 1 доктор педагогічних наук, професор – Василенко Н.В., 1 докторант з державного управління (кандидат педагогічних наук, доцент) – Юрчук Л.М., 2 викладачі – кандидат педагогічних наук, доцент – Києнко-Романюк Л.А., кандидат історичних наук, доцент – Коннова М.В. Усі працюють на постійній основі. Викладачі кафедри мають високий рівень фахової підготовки, досвід науково-дослідної та навчально-методичної роботи. Кафедра управління та адміністрування забезпечена відповідними програмами.

У 2016 році комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти» отримав ліцензію на здійснення освітньої діяльності щодо підготовки фахівців за напрямом – «Управління та адміністрування», за спеціальностю «Публічне управління та адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», в кількості 25 осіб денної та 25 осіб заочної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. Академія має необхідне кадрове забезпечення та матеріально-технічну базу для здійснення професійної підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». Підготовку фахівців зі спеціальності забезпечить кафедра «Управління та адміністрування», на якій на постійній основі працюють доктори та кандидати наук, в тому числі з державного управління.

kafedra upr

Пріоритетними завданнями  науково-методичної роботи кафедри є: модернізація форм, змісту підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів під час проходження курсів підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період, підготовка їх до роботи в сучасних умовах модернізації структури та змісту освіти України; координація дослідно-експериментальної роботи методичних служб та окремих навчальних закладів; оптимізація системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді; удосконалення підготовки педагогічних працівників до сучасних вимог освітнього ринку;надання допомоги педагогам області в удосконаленні їх навичок щодо раціональної організації своєї роботи в умовах оптимізації освітньої мережі і створенні освітніх округів.

Кафедрі управління та адміністрування підпорядковані відділ управління освітою та координації методичної роботи, лабораторія моніторингу якості освіти та авторські творчі майстерні: АТМ «Центр інноваційних технологій освіти» Загоруйко О. Д., АТМ «Школа фінансової грамотності і підприємництва» Кожуховський О.О., АТМ «Високі технології в освіті» Шеремет Ю. І., АТМ «Лабораторія практичного дизайну» Луцяк М.Я.