VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu
Наукові видання КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», категорія «Б»
Репозиторій
Науковий потенціал закладу
Конференції
Наукові школи
Дисертаційні дослідження
Обговорення освітніх програм
Наукові проєкти, гранти

Кафедрою екології, природничих та математичних наук Академії було виграно грант на створення «Науково-методичного центру освіти для сталого розвитку» на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» в сумі 100 000 грн. в рамках програми «Молодь Вінниччини», яка фінансується Департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА.

В змісті роботи Науково-методичного центру освіти для сталого розвитку передбачається:

розробка науково-методичних рекомендацій щодо:

- стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) у Вінницькій області (збір, зберігання, сортування, транспортування, рециклінг);

- проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища;

- створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню й виснаженню водних ресурсів, а також винесення об’єктів забруднення з прибережних смуг;

- проведення заходів з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод (біологічна меліорація водних об’єктів, винесення водоохоронних зон в натуру, упорядкування джерел, очищення річок тощо).

- створення паспортів малих річок і водойм;

- збереження і відновлення біотичного й ландшафтного різноманіття (унікального, репрезентативного) на основі екосистемного підходу;

- збереження популяцій видів рослин і тварин, угруповань і екосистем, які зростають (мешкають) в межах Вінницької області, що мають офіційне міжнародне (Червоний список Міжнародної спілки охорони природи – ЧС МСОП; Європейського червоного списку – ЄЧС), національне (Червоної книги України – ЧКУ і Зеленої книги України – ЗКУ, “червоні списки” міжнародних конвенцій і угод) і регіональне (Червона і Зелена книги Вінницької області) біосозологічне значення;

- збільшення площі природно-заповідних територій;

- розробки і запровадження екологічного кодексу школяра;

- створення кабінету екології (на базі 15 аудиторії);

- організація і проведення гуртків й факультативів екологічного і природоохоронного спрямування;

- проведення екологічних акцій:

- екологічна акція – “батарейкам утилізація”;

- друже, ти маєш знати, які лампи купувати;

- вийди друже з Інтернету й прибери свою планету;

- врятуй малу річку;

- чисте місто (село) починається з чистого двору;

- артекоялинка;

- великий зимовий облік птахів;

- міжнародний день біорізноманіття;

- міжнародний день водно-болотних угідь;

- всесвітній день лісів;

- день довкілля;

- міжнародний день Землі;

- всесвітній день захисту навколишнього середовища;

- всесвітній день туризму;

- марш парків;

- збережемо первоцвіти;

- до чистих джерел;

- збережи своє дерево;

- чистий вітер;

- збережи ялинку;

- струмочок, річечка, ріка;

- день зустрічі птахів;

- зарядись від сонця;

- всесвітній день захисту тварин;

- свято екологічної освіти;

- проведення екологічних виставок, ярмарків (фотостендів), конкурсів;

- створення бібліотечки еколога;

- впровадження здоров’язберігаючих технологій;

- методика розробки екологічних стежок;

- дослідження і прибирання занедбаних парків;

- створення біоспоруд для птахів і тварин;

- створення стендової екологічної продукції;

- створення Червоної книги своєї місцевості (мікрорайону, територіальної громади);

- дослідження природно-історичної спадщини своєї місцевості;

- створення музеїв природи;

- проведення інтелектуальних ігор і турнірів з екологічної й природоохоронної тематики та участь у спільних проектах і заходах щодо збереження і поліпшення стану довкілля області (екобатлів, тощо);

- створення екологічних паспортів навчальних закладів;

- написання грантів з екологічної і природоохоронної тематики;

- сприяння територіальним громадам у розробці і реалізації місцевого плану з охорони довкілля;

- встановлення і підтримка міжнародних зв’язків, участь у міжнародних програмах, проектах творчих учнів та вчителів, проведення міжнародної культурно-освітньої та просвітницької діяльності;

- сприяння територіальним громадам у розробці й реалізації Стратегії їх збалансованого розвитку на період до 2020 року.