VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu
Склад кафедри Історія кафедри Блог кафедри Контакти кафедри

mudrakМУДРАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук, доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (2013), професор.

Науковець

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Керівник та виконавець науково-дослідних державних тем з екологічної та природоохоронної тематики, які фінансувались: Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області (наразі Департамент екології та природних ресурсів); проектом ВСЕОМ ЄС; УДНДІПМ “Діпромісто”; Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України; Центром екологічної освіти та інформації; Інститутом агроекології і природокористування НААН
 • Автор більше 260 наукових праць у галузі екології, созології, екологічної безпеки, екологічної освіти, збалансованого розвитку, зокрема 7 монографій на екологічну і природоохоронну тематику, 20 навчально-методичних посібників, в т.ч. 3 з грифом Міністерства освіти і науки України
 • 18.04.2006 року був обраний член-кореспондентом Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності Э №02764
 • З 2.06.2009 року обраний членом Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (реєстр. №108)
 • 14.12.2007 року за плідну працю, значний внесок у розвиток природоохоронної діяльності, збереження навколишнього природного середовища і високий професіоналізм отримав Подяку Міністра охорони навколишнього природного середовища
 • Громадська робота: голова Вінницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги
 • Голова комітету з аграрної політики, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при Вінницькій ОДА та голова комісії з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання надр Громадської ради при Вінницькій обласній раді
 • Експерт ЄС з питань розміщення відходів
 • Експерт ЄС, експерт ПРООН освіти для сталого розвитку. Член спеціалізованої Вченої ради із захисту докорських і кандидатських дисертацій із спеціальності 03.00.16 - Екологія (Біологічні та сільськогосподарські науки)

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Загальна екологія
 • Екологія людини
 • Екологічна освіта
 • Созологія
 • Охорона довкілля
 • Екологічна безпека
 • Збалансоване природокористування

serebrukovСЕРЕБРЯКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри екології, природничих та математичних наук, доктор біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (2002), професор.

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Освіта: біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1974 р. з відзнакою
 • За розподілом був направлений на посаду асистента кафедри зоології хребетних тварин цього ж університету
 • За 42 роки педагогічної роботи пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри зоології
 • В 1982-1987 рр. працював заступником декана біологічного факультету
 • Захистив кандидатську дисертацію на тему: “Фенологічні закономірності весняної міграції птахів на території Української РСР” за спеціальністю зоологія (1980) i докторську – “Екологічні закономірності міграції птахів фауни України в часі та просторі” за спеціальністю 03.00.16 – екологія (2002)
 • Автор і співавтор 320 наукових і навчально-методичних публікацій, у т.ч. 13 монографій, 5 з них іноземною мовою, 22 посібників і 17 навчальних підручників (в т.ч. з грифом МОНУ), решта навчально-методичні рекомендації, статті у міжнародних, наукометричних і фахових виданнях
 • Науково-дослідна робота: науковий інтерес лежить в галузі екології тварин, фауни і міграцій, вивчення популяції різних видів птахів та їх чисельності; продовжувач школи орнітологів України
 • Член двох спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 03.00.16 – екологія
 • Міжнародна діяльність: Організатор міжнародних конференцій в Україні, член оргкомітетів наукових зібрань за кордоном
 • Неодноразово виконував наукові дослідження, фінансовані із закордону. Багаторазово отримував гранти для ділових поїздок, участі в роботі наукових форумів.
 • За фахом відвідав 67 країн світу
 • Працював членом 5 делегацій України у вищих керівних органах міжнародних конвенцій і договорів
 • В 1991-2003 рр. – національний делегат від України у міжнародній організації Wetlands International
 • У 1999-2005 рр. працював обраним членом Технічної ради міжнародного договору AEWA (Німеччина)
 • З 1991 р. по цей час є обраним делегатом від України в Європейському комітеті обліків птахів (Бельгія)
 • З 1994 р. – обраний делегат Міжнародного орнітологічного комітету (США)
 • Наукова школа: підготував 2 докторів та 15 кандидатів наук за спеціальністю зоологія і екологія
 • За успіхи в науково-дослідній роботі визнаний викладачем року (2002) та нагороджений грамотами Братиславського університету (Словакія, 1989), Улан-Баторського університету (Монголія, 1990), Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2002), Грамотою Міністерства палива та енергетики України (2006), знаком МОНУ “Відмінник освіти України” (2005) та “Василь Сухомлинський” (2016), двічі удостоєний звання “Соросівський доцент” (1993, 1995)
 • Отримав в номінації “Героя-випускника Центральноєвропейського університету” (Угорщина, 2011)
 • Коло наукових інтересів:

  • Екологія тварин
  • Популяційна екологія
  • Факторіальна екологія
  • Зоологія
  • Орнітологія
  • Функціональна зоологія
  • Збереження і відтворення біорізноманіття

  nagornukНАГОРНЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

  Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри екології, природничих та математичних наук, кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (2004), доцент

  Особливі досягнення / особисті заслуги:

  • Освіта: педагогічний факультет Рівненського державного педагогічного інституту, 1993 р.
  • 1998-2001 рр. - аспірант кафедри ґрунтознавства Державного агроекологічного університету м. Житомира
  • Тема кандидатської дисертації: “Соціально-екологічні фактори та їх роль у формуванні збалансованого розвитку агросфери (на прикладі Житомирської області)”, спеціальність 03.00.16 – екологія
  • 2002-2017 рр. доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України
  • Автор і співавтор 130 наукових і навчально-методичних публікацій, у т.ч. 2 монографій, 5 навчальних посібників і 10 навчально-методичних рекомендацій, 40 статей у міжнародних та наукометричних виданнях
  • Науково-дослідна робота:У 2015 р. закінчила докторантуру в Інституті агроекології і природокористування НААНУ за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
  • Здійснює науково-дослідну роботу у галузі соціальної екології, екологічної культури і етики, екологічної освіти і виховання, освіти для сталого розвитку, екологічної психології, соціально-екологічної безпеки, валеології з основами медичних знань, безпеки життєдіяльності, методики навчання професійних дисциплін.
  • Міжнародна діяльність: підписані угоди про співпрацю з Гірничо-металургійна академія ім. Ст. Сташика (AGH) Університету науки і технологій м. Краків, Жешувським університетом, Ченстоховським технологічним Університетом (Польща), Університетом Палацького в Оломоуці (Чеська республіка), Грузинським державним аграрним університетом
  • У 2015 р нагороджена дипломом ІІІ ступеня за досягнення в освіті Ректором Гірничо-металургійна академія ім. Ст. Сташика (AGH) Університету науки і технологій м. Краків, Польща, професором Тадеушем Сломкою за багаторічну міжнародну співпрацю та видання понад 40 спільних наукових праць у галузі формування екологічної культури і свідомості студентської молоді Польщі та України.
  • Член редколегії Міжнародного наукового збірника “Edukacja – Technika – Informatyka” Жешувського університет www.eti.rzeszow.pl , http://www.eti.rzeszow.pl/recenzenci.html
  • Журнал зареєстрований в національних і міжнародних базах даних журналів: Index Copernicus International IC Journal Master List, (ICV 9,55 pkt.)C.E.E.O.L. http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=17a8b593-beb5-4b80-a11f-ad15a39000c2 CEJSH http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-2a0335f5-f8a7-44c8-8965-03f2c2907699 ACADEMICA; ARIANTA; POLSKA BIBLIOGRAFIA BIBLIOLOGICZNA http://www.eti.rzeszow.pl/indeks.html та член оргкомітету щорічної науково-практичної конференції “Edukacja – Technika – Informatyka” http://www.konferencjaeti.ur.edu.pl/index.htmlhttp://www.konferencjaeti.ur.edu.pl/komitet_naukowy.html
  • Заступник головного редактора і член редколегії щоквартального Міжнародного наукового збірника “Annals of Agrarian Science” (“Відомості аграрної науки”) https://www.journals.elsevier.com/annals-of-agrarian-science/editorial-board
  • Журнал входить у наукометричну базу ELSEVIER, AGRIS http://agris.fao.org/es/content/annals-agrarian-science, грузинський GEORGIAN ABSTRACTS JOURNAL http://tech.caucasus.net/QRJ/QRJ-11/QRJ-11En/QRJ_11Eng.pdf Постійний учасник міжнародних семінарів і конференцій.

   PolishchukПОЛІЩУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

   Кандидат географічних наук за спеціальністю – географія та екологія.

   Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри екології, природничих та математичних наук.

   Стаж роботи: 18 років

   Особливі досягнення / особисті заслуги:

   • 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук.Тема дисертації: «Сучасний антропогенний вплив на формування стоку річок басейну Чорного моря»
   • Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій з питань розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, екології та раціонального використання природних ресурсів, зокрема є співавтором двох колективних монографій
   • Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації за сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства України (2010 р., 2016 р.)

             Коло наукових інтересів в системі ППО:

      • Економічна і соціальна географія
      • Збалансоване природокористування
      • Країнознавство
      • Використання природних ресурсів, продуктивних сил та регіональна економіка
      • Ринкова трансформація економіки регіону

  CaltanovskaРЯБОКОНЬ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

  Кандидат географічних  наук зі спеціальності 11.00.11 «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів». Дисертація захищена в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка  у 2015 році.

  Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри екології, природничих та математичних наук.

  Стаж роботи: 8 років. 

  Особливі досягнення / особисті заслуги:

      • Проректор з науково-педагогічної роботи КВНЗ Вінницька академія неперервної освіти”.

      • Автор понад 30 статей у фахових виданнях України, 1 монографії.

  Коло наукових інтересів в системі ППО:

       • Формування освітнього середовища в НУШ.

       • Формування компетентностей природничого напрямку.

       • Ландшафтознавство в системі викладання природничих дисциплін.

       • Інноваційні технології викладання природничих дисциплін.


   BaltramusБАЛТРЕМУС КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

   Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 «теорія і методика виховання». Дисертація захищена в Інституті проблем виховання АПН України у 2003 р.

   Посада, науковий ступінь, вчене звання:професор кафедри екології, природничих та математичних наук.

   Стаж роботи:31 рік

   Особливі досягнення / особисті заслуги:

        • Учитель-методист вищої категорії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
        • Автор понад 22 статей у фахових виданнях України, 4 навчально-методичних посібника для учнів ЗОШ та студентів ВНЗ
        • Неодноразово нагороджена грамотами та відзнаками Департаменту освіти і науки Вінницької області за підготовку переможців учнівських олімпіад ІІ-ІV ступенів та вагомий особистий внесок в організацію навчання та виховання молоді

   Коло наукових інтересів в системі ППО:

         • Гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу загальноосвітніх шкіл
         • Особистісно орієнтоване навчання та виховання учнів і студентів
         • Суб’єкт-суб’єктна взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу
         • Організаційно-педагогічні умови створення ефективного виховного середовища; інноваційні технології викладання біології та екології
         • Проблеми формування екологічної культури учнів та студентів
         • Демократичні школи світу
         • Міжнародний рух демократичних шкіл IDEC

   NovickaНОВИЦЬКА ЛАРІСА ВІНАЛІЄВНА

   Заслужений вчитель України, вчитель-методист, відмінник освіти України.

   Посада, науковий ступінь, вчене звання:викладач кафедри екології, природничих та математичних наук.

   Стаж роботи:31 рік

   Особливі досягнення / особисті заслуги:

         • Член спілки журналістів України; сертифікований тренер міжнародної програми «Уроки для сталого розвитку»; тренер програми «Майбутнє починається сьогодні»; учасник міжнародного семінару з питань ринкової економіки
         • Автор 150 публікацій. Найвагоміші з них такі: Бар – ворота Східного Поділля // Географія та основи економіки в сучасній школі. – 2013. − № 12. – С. 36-40; Вінниця – столиця Подільського краю // Географія та основи економіки в сучасній школі. – 2011. − № 10. – С. 28-32; Крила птаха людського щастя // Географія та основи економіки в сучасній школі. – 2010. − № 9. – С. 26-30; Хмільник – курортна перлина України // Географія та основи економіки в сучасній школі. – 2009. − № 8. – С. 22-27; Всесвіт безмежний і загадковий // Географія та основи економіки в сучасній школі. – 2008. − № 7. – С. 21-26
         • Нагороди: нагрудний знак «Василь Сухомлинський»; грамота Кабінету Міністрів України

   Коло наукових інтересів в системі ППО:

   Сучасні проблеми міжособистісних стосунків школярів та підлітків з батьками


   shevchenkoШЕВЧЕНКО ІЛОНА АНДРІЇВНА

   Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток фахової компетентності вчителів природничих дисциплін в післядипломній освіті».

   Посада, науковий ступінь, вчене звання:викладач кафедри екології, природничих та математичних наук

   Стаж роботи:8 років

   Особливі досягнення / особисті заслуги:

           • Автор 18 наукових та науково-методичних публікацій з питань розвитку фахової компетентності вчителів природничих дисциплін
           • Брала участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях
           • Автор навчально-методичного посібника з грифом МОН України

   Коло наукових інтересів в системі ППО:

            • Інноваційна діяльність в системі післядипломної педагогічної освіти
            • Освоєння та використання інноваційних педагогічних технологій
            • Підготовка вчителів природничих дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності

   NataliaКУЗЬМЕНКО НАТАЛЯ ОЛЕГІВНА

   2001 р. – пройшла Перші Київські державні курси іноземних мов. 2003 р. – закінчила вище професійне училище № 4 м. Вінниці і здобула професію оператора комп’ютерного набору; обліковця.2006 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.

   Посада:лаборант кафедри екології, природниих та математичних наук.

   Стаж роботи:10 років


   o    Проректор з науково-педагогічної роботи КВНЗ Вінницька академія неперервної освіти

   o    Автор понад 30 статей у фахових виданнях України, 1 монографії.