VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

 

Склад кафедри Історія кафедри Блог кафедри Контакти кафедри

Рішенням Вченої ради ВОІПОПП 1 квітня 2014 року створена кафедра екології та природничо-математичних дисциплін, яку очолив Мудрак Олександр Васильович. Наказом №93 від 15.06.2015 року "Про найменування кафедр КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"" назву кафедри бул змінено на кафедру екології, природничих та математичних наук.

Наукова проблема, над якою працює кафедра: «Науково-методичні засади розвитку особистості в контексті освіти для сталого розвитку».

Основними напрямками діяльності кафедри є:

1) підвищення екологічної компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін закладів освіти, озброєння їх сучасними ефективними інноваційними екобезпечними технологіями, екопросвітницької роботи з учнями, педагогами, батьками. Зазначені функції члени кафедри реалізовують, як у період підвищення ними кваліфікації на курсах, так і в міжкурсовий період шляхом проведення  семінарів, конференцій, круглих столів та інших форм інтерактивної роботи тощо;

2) удосконалення системи екологічного менеджменту керівників освітніх закладів, педагогів і вчителів Вінницької області під час підвищення ними кваліфікації та у міжкурсовий період, шляхом їх залучення до різноманітних форм проектної діяльності у навчальний та позанавчальний час; 

3) підготовка фахівців з напрямку «Екологія» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» з числа осіб на основі середньої освіти, початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр), вищої освіти (спеціаліст, магістр), що здійснюється протягом двох, чотирьох років навчання за денною та заочною формами. 

mudrakМУДРАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук, доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (2013), професор.

Науковець

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Керівник та виконавець науково-дослідних державних тем з екологічної та природоохоронної тематики, які фінансувались: Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області (наразі Департамент екології та природних ресурсів); проектом ВСЕОМ ЄС; УДНДІПМ “Діпромісто”; Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України; Центром екологічної освіти та інформації; Інститутом агроекології і природокористування НААН
 • Автор більше 260 наукових праць у галузі екології, созології, екологічної безпеки, екологічної освіти, збалансованого розвитку, зокрема 7 монографій на екологічну і природоохоронну тематику, 20 навчально-методичних посібників, в т.ч. 3 з грифом Міністерства освіти і науки України
 • 18.04.2006 року був обраний член-кореспондентом Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності Э №02764
 • З 2.06.2009 року обраний членом Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (реєстр. №108)
 • 14.12.2007 року за плідну працю, значний внесок у розвиток природоохоронної діяльності, збереження навколишнього природного середовища і високий професіоналізм отримав Подяку Міністра охорони навколишнього природного середовища
 • Громадська робота: голова Вінницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги
 • Голова комітету з аграрної політики, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при Вінницькій ОДА та голова комісії з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання надр Громадської ради при Вінницькій обласній раді
 • Експерт ЄС з питань розміщення відходів
 • Експерт ЄС, експерт ПРООН освіти для сталого розвитку. Член спеціалізованої Вченої ради із захисту докорських і кандидатських дисертацій із спеціальності 03.00.16 - Екологія (Біологічні та сільськогосподарські науки)
 • Член журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології та член журі ІІ етапу Всеукраїнської студенської олімпіади з екології

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Загальна екологія
 • Формування здоров'язберігаючих та екологічних компетентностей в контексті концепції "Нова українська школа"
 • Екологічна освіта в контексті сталого розвитку
 • Заповідна справа
 • Стратегія сталого розвитку
 • Охорона довкілля
 • Екологічна безпека
 • Збалансоване природокористування

tarasenkoТАРАСЕНКО ГАЛИНА СЕРГІЇВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри екології, природничих та математичних наук, доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (1996), професор (2001), академік Академії наук вищої освіти України (2016)

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Стаж роботи в освіті – 40 років
 • Заслужений працівник освіти України (2015)
 • Протягом 1996-2017 рр. керувала кафедрою дошкільної та початкової освіти ВДПУ ім.М.Коцюбинського
 • Створила наукову школу з гуманітаризації початкової освіти. Підготувала 15 кандидатів педагогічних наук
 • Бере активну участь в атестації наукових кадрів. Працювала у спеціалізованих вчених радах КНУ ім. Т.Г. Шевченко (м.Київ, 2004-2006), Центрального інституту післядипломної освіти (м.Київ, 2004-2005). У ВДПУ ім.М. Коцюбинського створила і очолювала (2010-2012) спеціалізовану вчену раду зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. Нині працює в докторської спеціалізованій вченій раді зі спеціальностей 13.00.04 , 13.00.07 (ВДПУ ім. М.Коцюбинського)
 • Автор новітніх технологій естетико-екологічної освітньої роботи з дітьми та молоддю. Переможець Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій у початковій школі (2012)
 • У контексті проблем естетико-екологічного виховання дітей та молоді опублікувала близько 300 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях (6 монографій, близько 20 посібників, більше 200 статей). Найбільш відомі: “Дивосвіт: уроки естетико-екологічної культури“ (1995); “Екологічна естетика в системі професійної підготовки вчителя “ (1997); “Паросток: методика гуманістичного виховання школярів засобами природи“ (2003); “Росинка” (2006); “Взаємозв’язок естетичної та екологічної підготовки вчителя в системі професійної освіти” (2006); “Навчаємо пізнавати природу: позакласна виховна робота з молодшими школярами” (2008); “Відкрийте дітям дивосвіт природи: порадник для батьків з виховання душі і серця дитини” (2008); “Дитина – педагог: сучасний погляд” (2010), “Екологічне виховання: теорія і практика” (2011) та ін. Співавтор програми виховання і навчання дітей від двох до семи років “Дитина” – розділ “Віконечко в природу” ( 2012, 2016) та ін.
 • Тривалий час (2006 – 2013) працювала в експертній комісії з освіти (ДАК України); в комісії з питань інноваційної діяльності і дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх учбових закладів (МОН України)
 • Член редколегій низки наукових і науково-методичних видань в галузі педагогічних наук (Дошкільне виховання; Учитель початкової школи; Початкова школа і сучасність; Наукові записки ВДПУ ім. М.Коцюбинського; Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми та ін.). Член редколегій зарубіжних часописів у Польщі та Румунії

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Охорона довкілля
 • Екологічна безпека
 • Екологічна етика та естетика
 • Естетико-екологічне виховання дітей та молоді в контексті Нової української школи

serebrukovСЕРЕБРЯКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри екології, природничих та математичних наук, доктор біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (2002), професор.

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Освіта: біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1974 р. з відзнакою
 • За розподілом був направлений на посаду асистента кафедри зоології хребетних тварин цього ж університету
 • За 42 роки педагогічної роботи пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри зоології
 • В 1982-1987 рр. працював заступником декана біологічного факультету
 • Захистив кандидатську дисертацію на тему: “Фенологічні закономірності весняної міграції птахів на території Української РСР” за спеціальністю зоологія (1980) i докторську – “Екологічні закономірності міграції птахів фауни України в часі та просторі” за спеціальністю 03.00.16 – екологія (2002)
 • Автор і співавтор 320 наукових і навчально-методичних публікацій, у т.ч. 13 монографій, 5 з них іноземною мовою, 22 посібників і 17 навчальних підручників (в т.ч. з грифом МОНУ), решта навчально-методичні рекомендації, статті у міжнародних, наукометричних і фахових виданнях
 • Науково-дослідна робота: науковий інтерес лежить в галузі екології тварин, фауни і міграцій, вивчення популяції різних видів птахів та їх чисельності; продовжувач школи орнітологів України
 • Член двох спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 03.00.16 – екологія та 03.00.08 - зоологія
 • Міжнародна діяльність: Організатор міжнародних конференцій в Україні, член оргкомітетів наукових зібрань за кордоном
 • Неодноразово виконував наукові дослідження, фінансовані із закордону. Багаторазово отримував гранти для ділових поїздок, участі в роботі наукових форумів.
 • За фахом відвідав 67 країн світу
 • Працював членом 5 делегацій України у вищих керівних органах міжнародних конвенцій і договорів
 • В 1991-2003 рр. – національний делегат від України у міжнародній організації Wetlands International
 • У 1999-2005 рр. працював обраним членом Технічної ради міжнародного договору AEWA (Німеччина)
 • З 1991 р. по цей час є обраним делегатом від України в Європейському комітеті обліків птахів (Бельгія)
 • З 1994 р. – обраний делегат Міжнародного орнітологічного комітету (США)
 • Наукова школа: підготував 2 докторів та 15 кандидатів наук за спеціальністю зоологія і екологія
 • За успіхи в науково-дослідній роботі визнаний викладачем року (2002) та нагороджений грамотами Братиславського університету (Словакія, 1989), Улан-Баторського університету (Монголія, 1990), Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2002), Грамотою Міністерства палива та енергетики України (2006), знаком МОНУ “Відмінник освіти України” (2005) та “Василь Сухомлинський” (2016), двічі удостоєний звання “Соросівський доцент” (1993, 1995)
 • Отримав в номінації “Героя-випускника Центральноєвропейського університету” (Угорщина, 2011)
 • Коло наукових інтересів:

  • Екологія тварин
  • Популяційна екологія
  • Факторіальна екологія
  • Зоологія
  • Орнітологія
  • Функціональна зоологія
  • Збереження і відтворення біорізноманіття в контексті нової програми "БІологія і екологія" для учнів 10-11 класів

  nagornukНАГОРНЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

  Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри екології, природничих та математичних наук, кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (2004), доцент

  Особливі досягнення / особисті заслуги:

  • Освіта: педагогічний факультет Рівненського державного педагогічного інституту, 1993 р.
  • 1998-2001 рр. - аспірант кафедри ґрунтознавства Державного агроекологічного університету м. Житомира
  • Тема кандидатської дисертації: “Соціально-екологічні фактори та їх роль у формуванні збалансованого розвитку агросфери (на прикладі Житомирської області)”, спеціальність 03.00.16 – екологія
  • 2002-2017 рр. доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України
  • Автор і співавтор 130 наукових і навчально-методичних публікацій, у т.ч. 2 монографій, 5 навчальних посібників і 10 навчально-методичних рекомендацій, 40 статей у міжнародних та наукометричних виданнях
  • Науково-дослідна робота:У 2015 р. закінчила докторантуру в Інституті агроекології і природокористування НААНУ за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
  • Здійснює науково-дослідну роботу у галузі соціальної екології, екологічної культури і етики, екологічної освіти і виховання, освіти для сталого розвитку, екологічної психології, соціально-екологічної безпеки, валеології з основами медичних знань, безпеки життєдіяльності, методики навчання професійних дисциплін.
  • Міжнародна діяльність: підписані угоди про співпрацю з Гірничо-металургійна академія ім. Ст. Сташика (AGH) Університету науки і технологій м. Краків, Жешувським університетом, Ченстоховським технологічним Університетом (Польща), Університетом Палацького в Оломоуці (Чеська республіка), Грузинським державним аграрним університетом
  • У 2015 р нагороджена дипломом ІІІ ступеня за досягнення в освіті Ректором Гірничо-металургійна академія ім. Ст. Сташика (AGH) Університету науки і технологій м. Краків, Польща, професором Тадеушем Сломкою за багаторічну міжнародну співпрацю та видання понад 40 спільних наукових праць у галузі формування екологічної культури і свідомості студентської молоді Польщі та України.
  • Член редколегії Міжнародного наукового збірника “Edukacja – Technika – Informatyka” Жешувського університет www.eti.rzeszow.pl , http://www.eti.rzeszow.pl/recenzenci.html
  • Журнал зареєстрований в національних і міжнародних базах даних журналів: Index Copernicus International IC Journal Master List, (ICV 9,55 pkt.)C.E.E.O.L. http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=17a8b593-beb5-4b80-a11f-ad15a39000c2 CEJSH http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-2a0335f5-f8a7-44c8-8965-03f2c2907699 ACADEMICA; ARIANTA; POLSKA BIBLIOGRAFIA BIBLIOLOGICZNA http://www.eti.rzeszow.pl/indeks.html та член оргкомітету щорічної науково-практичної конференції “Edukacja – Technika – Informatyka” http://www.konferencjaeti.ur.edu.pl/index.htmlhttp://www.konferencjaeti.ur.edu.pl/komitet_naukowy.html
  • Заступник головного редактора і член редколегії щоквартального Міжнародного наукового збірника “Annals of Agrarian Science” (“Відомості аграрної науки”) https://www.journals.elsevier.com/annals-of-agrarian-science/editorial-board
  • Журнал входить у наукометричну базу ELSEVIER, AGRIS http://agris.fao.org/es/content/annals-agrarian-science, грузинський GEORGIAN ABSTRACTS JOURNAL http://tech.caucasus.net/QRJ/QRJ-11/QRJ-11En/QRJ_11Eng.pdf Постійний учасник міжнародних семінарів і конференцій.

   PolishchukПОЛІЩУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

   Кандидат географічних наук за спеціальністю – географія та екологія.

   Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач кафедри екології, природничих та математичних наук.

   Стаж роботи: 18 років

   Особливі досягнення / особисті заслуги:

   2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук.Тема дисертації: «Сучасний антропогенний вплив на формування стоку річок басейну Чорного моря»
    - Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій з питань розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, екології та раціонального використання природних ресурсів, зокрема є співавтором двох колективних монографі
    - Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації за сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для  

 Коло наукових інтересів в системі ППО:

 -Методика викладання економічної і соціальної географії згідно концепції "Нова українська школа"

 -Методика викладання екології згідно концепції "Нова українська школа"

 -Системний аналіз якості навколишнього середовища в контексті сталого розвитку

 - Екологічне оподаткування, як  фінансовий інструмент екологізації економіки в контексті сталого розвитку


CaltanovskaРЯБОКОНЬ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат географічних  наук зі спеціальності 11.00.11 «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів». Дисертація захищена в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка  у 2015 році.

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри екології, природничих та математичних наук.

Стаж роботи: 8 років. 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 -Проректор з науково-педагогічної роботи КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти

 -Автор понад 30 статей у фахових виданнях України, 1 монографії

        Коло наукових інтересів в системі ППО:

   -Формування освітнього середовища в НУШ

   Формування компетентностей природничого напрямку

   - Ландшафтознавство в системі викладання природничих дисциплін

   -Інноваційні технології викладання природничих дисциплін


   BaltramusБАЛТРЕМУС КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

   Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 «теорія і методика виховання». Дисертація захищена в Інституті проблем виховання АПН України у 2003 р.

   Посада, науковий ступінь, вчене званнядоцент кафедри екології, природничих та математичних наук.

   Стаж роботи:31 рік

   Особливі досягнення / особисті заслуги:

    - Учитель-методист вищої категорії

   Автор понад 50 статей у фахових виданнях України, 8 навчально-методичних посібника для учнів ЗОШ та студентів ВНЗ

    -  Неодноразово нагороджена грамотами та відзнаками Департаменту освіти і науки Вінницької області за підготовку переможців учнівських олімпіад ІІ-ІV ступенів та вагомий особистий внесок в організацію навчання та виховання молоді

   Коло наукових інтересів в системі ППО:

    - Гуманізація освітнього процесу
    - Альтернативна освіта
    - Компетентнісна освіта
    - Демократичні школи світу
    - Екстраполяція позитивного досвіду альтернативних шкіл у Нову українську школу
    -  Екологізація освітнього процесу

   Novicka

    ШЕВЧЕНКО ІЛОНА АНДРІЇВНА

    Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Дисертація на тему: «Розвиток фахової компетентності вчителів природничих дисциплін в післядипломній педагогічній освіті» захищена у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М.М. Коцюбинського у 2018 році.

    Посада, науковий ступінь, вчене звання:викладач кафедри екології, природничих та математичних наук

    Стаж роботи: 9 років 

    Особливі досягнення / особисті заслуги:

    Автор понад 20 наукових та науково-методичних публікацій з питань розвитку фахової компетентності вчителів природничих дисциплін

    Брала участь у конкурсі 4-х Міжнародних виставок "Інноватика в освіті" і "Сучасні освітні заклади", за рузультатами яких представлені роботи нагороджені 1 срібною та 3 золотими медалями

    Автор навчально-методичного посібника з грифом МОН України

    Коло наукових інтересів в системі ППО:

    •  Інноваційна діяльність в системі післядипломної педагогічної освіти

    •  Освоєння та використання інноваційних педагогічних технологій

    •  Підготовка вчителів природничих дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності

    • Змішане навчання 
    • Компетентнісний підхід у викладанні навчальних дисциплін 
    • Технології "Hand-made"

   shevchenko

    НОВИЦЬКА ЛАРІСА ВІНАЛІЄВНА

    Заслужений вчитель України, вчитель-методист, відмінник освіти України.

    Посада, науковий ступінь, вчене званнявикладач кафедри екології, природничих та математичних наук.

    Стаж роботи:31 рік 

    Особливі досягнення / особисті заслуги:

    Член спілки журналістів України; сертифікований тренер міжнародної програми «Уроки для сталого розвитку»; тренер програми «Майбутнє починається сьогодні»; учасник міжнародного семінару з питань ринкової економіки

     Автор 150 публікацій. Найвагоміші з них такі: Бар – ворота Східного Поділля // Географія та основи економіки в сучасній школі. – 2013. − № 12. – С. 36-40; Вінниця – столиця Подільського краю // Географія та основи економіки в сучасній школі. – 2011. − № 10. – С. 28-32; Крила птаха людського щастя // Географія та основи економіки в сучасній школі. – 2010. − № 9. – С. 26-30; Хмільник – курортна перлина України // Географія та основи економіки в сучасній школі. – 2009. − № 8. – С. 22-27; Всесвіт безмежний і загадковий // Географія та основи економіки в сучасній школі. – 2008. − № 7. – С. 21-26

     Нагороди: нагрудний знак «Василь Сухомлинський»; грамота Кабінету Міністрів України

    Коло наукових інтересів в системі ППО:

     - Ландшафти, як сфера взаємодії природи й суспільства. Їх дослідження у курсі географії
     - Краєзнавство у шкільних курсах природничих дисциплін в «Новій українській школі»
     - Підготовка вчителів до впровадження ідей Сталого розвитку на уроках природничих дисциплін у «Новій Українській школі»

   burenkoБУРЕНКО АЛІНА ЛЕОНІДІВНА

   Посада: керівник спеціальності 101 «Екологія» кафедри екології, природничих та математичних наук.

   Стаж роботи: 5 років 

   Особливі досягнення / особисті заслуги:

   2014 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію вчителя географії та екології.


    Natalia

    КУЗЬМЕНКО НАТАЛЯ ОЛЕГІВНА

    Посада: лаборант кафедри екології, природничих та математичних наук.

    Стаж роботи:14 років 

    Особливі досягнення / особисті заслуги:

    2001 р. – пройшла Перші Київські державні курси іноземних мов. 2003 р. – закінчила вище професійне училище № 4 м. Вінниці і здобула професію оператора комп’ютерного набору; обліковця.2006 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.

    

   КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти", кафедра екології, природничих та математичних наук

   вул. Грушевського, 13 м. Вінниця, 21050

   телефон (0432) 55-65-72.

   Блог кафедри: teachereco.blogspot.com

    


   o    Проректор з науково-педагогічної роботи КВНЗ Вінницька академія неперервної освіти

   o    Автор понад 30 статей у фахових виданнях України, 1 монографії.