VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu
Склад кафедри Історія кафедри Блог кафедри Контакти кафедри

Наукова проблема, над якою працює кафедра:«Професійне удосконалення фахівців соціономічних професій: розвиток безпечного та здорового освітнього середовища»

Основними напрямками діяльності кафедри є:

1)освітня діяльність: підвищення кваліфікації освітян області всіх категорій згідно з Концепцією «НУШ»; науково-методичний супровід реформування освіти, розвиток професійної, інноваційної культури: педагогічної, конфліктологічної, здоров’язбережувальної, соціальної, міжкультурної, психологічної, комунікативної, емоційної, правової, антропологічної, життєтворчої компетентностей.

2) реалізація впровадження освітніх та наукових проєктів: програми ГО «Ла Страда-Україна» спільно з Міністерством освіти і науки України: «Базові навички медіатора в навчальному закладі та громаді»; «Вирішення конфліктів з використанням технології медіації: профілактика булінгу та девіантної поведінки»; Міжнародного проєкту Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», спецкурсу «Навчання через гру» (співпраця між Міністерством освіти і науки України та TheLEGOFoundation; участьуВсеукраїнському науково-педагогічному експерименті за темою: «Організаційно-педагогічні умови діяльності класного керівника у створенні ефективного виховного простору» на базі закладів загальної середньої освіти Вінницької області (Наказ Міністерства освіти і науки України від29.09.2015991).

3) науково-практична діяльність – організація заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, майстер-класів), професійних спільнот та культурно-професійного дискурсу; впровадження гуманістичних цінностей – толерантності, ненасильницького спілкування, доброти, протидії насильству.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефономкафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти -(0432) 55-65-69, на офіційному веб-сайті Академії та на блозі кафедри.


 BranitskaБРАНІЦЬКА ТЕТЯНА РОМУАЛЬДІВНА

завідувач кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор

Профіль науковця у Google Академії:  https://scholar.google.com.ua/citations

Тема докторської дисертації: «Теоретико - методичні засади формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах».

Особливі досягнення / особисті заслуги:

Автор близько 190 наукових праць: монографії, посібники, розроблено понад 25 навчально методичних комплексів психолого-педагогічних дисциплін, ОПП. Наукові роботи у Міжнародних фахових виданнях, що індексуються у SCOPUS та Web of Science. Навчально-методичні посібники - «Соціально-психологічні основи організації виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів», «Основи конфліктологічної культури: програма та методичні рекомендації до спецкурсу», «Технологія формування конфліктологічної культури фахівців соціономічних професій»; «Ефективна взаємодія на засадах педагогіки партнерства: методичний інструментарій»; Колективні монографії: «The Communication Efficiency in the Context of Partnership Pedagogy/ Socio-economic Development of the Regions in Conditions of Transformation». Monograph. Opole: «Interaction Efficiency of the Participants in Educational Process on Partnership Education». Scientific and pedagogic internship «Organization of Educational Process in the Field of Pedagogy and Psychology in Ukraine and EU Countries»: Lublin.

З 2013 року засновник та організатор Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, магістрантів з міжнародною участю: «Підготовка фахівців соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору»; Тренінг - семінарів «Ефективне управління конфліктами», «Мистецтво профілактики конфліктів» та інш.

Науковець, викладач, практикуючий психолог-консультант, тренер з питань розвитку конфліктологічної культури, формування безпечного, комфортного, здорового освітнього середовища. Практикуючий психолог; медіатор; член Української асоціації сімейних психологів.

Автор технології з розвитку конфліктологічної культури фахівців соціономічних професій: «Технології розвитку професійної культури конфліктологічної, комунікативної компетентності в освітньому середовищі»; «Вирішення конфліктів з використанням технології медіації: профілактика булінгу».

Автор навчальної програми курсу з розвитку конфліктологічної компетентності сучасного фахівця «Розвиток конфліктологічної компетентності, технологія медіації у вирішенні конфліктів, протидія булінгу: правові аспекти».

    Співавтор навчальної програми курсу «Психологія партнерства як основа безпечного освітнього середовища»; «Психолого-педагогічний супровід і підтримка учасників освітнього процесу в контексті НУШ».

     Сертифікований тренер «Базові навички медіатора в навчальному закладі та громаді»; «Запобігання та протидія насильства: діяльність закладів освіти» за сприянням Міністерства освіти і науки України, ЮНІСЕФ в Україні, Громадської організації «Ла Страда-України»; «Міжнародний Тренінг з першої психологічної допомоги»; «Новий поход к персоналу и найму»; з онлайн технологій «Ефективні рішення GOOGLE FOR EDUCATION для хмарної взаємодії”, «Cooperation office Ukraine»; участь у міжнародному проекті «Жінки. Мир. Безпека»; навчання педагогів області за програмою спецкурсу «Навчання через гру» (співпраця між Міністерством освіти і науки України та The LEGO Foundation).

Коло наукових інтересів в системі ППО:

·  Розвиток конфліктологічної культури як складової професійної культури

·  Ненасильницька комунікація як технологія побудови педагогіки партнерства в НУШ

·  Соціальна психологія

·  Психологія управління

·  Психодіагностика

·  Соціально-педагогічні технології

·  Майстерність взаємодії фахівців соціономічної сфери діяльності з різними віковими категоріями

·  Саморегуляція та самовиховання особистості


Kuzmenko Y

КУЗЬМЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Доцент кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти, кандидат психологічних наук, доцент 

Тема кандидатської дисертації: «Індивідуально-психологічні особливості адаптації людини до загроз нeбeзпeчниx природних явищ».
Стаж роботи: 9 років

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Кандидат психологічних наук (з 2015 р.)
 • Доцент (з 2017 р.)
 • Автор понад 40 наукових публікацій
 • Автор 4 навчально-методичних посібників

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологія кризових ситуацій
 • Психологія сімейних стосунків
 • Адаптація особистості в екстремальних ситуаціях
 • Професійна орієнтація молоді

ФЕДОРЕЦЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

    Доцент кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти, кандидат медичних наук, доцент 

Наукова робота. Понад 120 публікацій з яких: у виданнях, які входять в науковометричну базу  Scopus – 6;  статті в колективних монографіях – 2; у  фахових виданнях – за спеціальністю «Педагогіка» – 35, з медицини (нейроморфологія) – 5; статті у не фахових виданнях та тези конференцій – 55; участь у 130 конференціях і семінарах;  Участь в 2-х проєктах Інституту педагогіки НАПН України.

Методична робота: розроблено: навчально-методичних комплексів дисциплін – 6; авторських (анотованих) навчальних програм – 9: спецкурсів – 16; лекцій – 130.

Коло наукових інтересів в системі ППО: педагогіка, педагогіка здоров’я, екзистенційна педагогіка, антропологія, педагогічна антропологія, фізична культура і спорт, культурологія, біомеханіка, нейропедагогіка, медицина, неврологія, терапія, нейроморфологія, нейрофізіологія, нейропсихологія, психофізіологія, психологія, когнітивістика, менеджмент, геополітика, історія, філософія, екологія


Maliar

МАЛЯР ОЛЕНА ІВАНІВНА

Доцент кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти, кандидат психологічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації "Довільність емоційної регуляції та чинники її розвитку у молодших школярів".

Стаж роботи: 10 років

Особливі досягнення / особисті заслуги:

Кандидат психологічних наук (з 2016 р.)

 • Має понад 26 наукових публікацій

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Розвиток довільності емоційної регуляції молодших школярів
 • Психологія емоцій та волі
 • Вікова психологія
 • Психотерапія

Ptashnik

ПТАШНІК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Старший викладач кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук

Захистила кандидатську дисертацію у 2012 році. Тема кандидатської дисертації "Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи".
Стаж роботи: 20 років

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 50 наукових публікацій
 • У 2015 році зайняла перше місце на Шостій міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2015"

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Ціннісні орієнтації молодших школярів
 • Патріотичне виховання сучасної молоді
 • Управлінська діяльність заступника директора з виховної роботи 

Natalia

ЖАРОВСЬКА ОЛЕНА ПЕТРІВНА

Доцент кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта:

 • 1991 р. – закінчила Вінницьке педагогічне училище, диплом (з відзнакою) (НТ – I№ 140691) – учитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями;
 • 1996 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний інститут, диплом (з відзнакою) (ЛР ВЕ № 000262) – учитель української мови та літератури;
 • 2000 – 2003 рр. – навчання в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • 2009 р. – закінчила Київський університет права Національної академії наук України (КВ № 35501344) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист.
 • 2015 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Теорія і методика викладання» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук (ДК № 032872).

Коло наукових інтересів в системі ППО: педагогіка, філологія, комунікативна лінгвістика, культурологія, культура, комунікативна лінгвістика, краєзнавство, законодавство в освіті.

Автор статей, опублікованих у наукових виданнях України, Польщі, США, Канади, Росії, Чехії


dzigalenkoДЗИГАЛЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Старший викладач кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук

Дисертація на тему: «Розвиток фахової компетентності вчителів трудового навчання у системі післядипломної освіті» захищена у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М.М. Коцюбинського у 2018 році.

Стаж роботи: 1,5 роки, педагогічний стаж 28 років

Особливі досягнення / особисті заслуги:

Нагороди: Подяки та почесні грамоти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (2001-2019)

Подяка міністерства освіти і науки України 2019 р.

Авторські технології: Участь у Виставках «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті» (2015-2016)

Участь та перемога у Сьомому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» (20–22 жовтня 2015 р.)

Отримала:
Золоту медаль Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2015р.»;
диплом «Лауреат конкурсу І ступеня» Автор 17 наукових та науково-методичних публікацій з питань розвитку фахової компетентності вчителів трудового навчання.


IMG 0153

СУЛИМА АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА

 Лаборант кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти

Закінчила у 2020 році Національну Академію Внутрішніх Справ, отримала ступінь вищої освіти бакалавр за спеціальністю 053 Психологія


o    Проректор з науково-педагогічної роботи КВНЗ Вінницька академія неперервної освіти

o    Автор понад 30 статей у фахових виданнях України, 1 монографії.