VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu
Склад кафедри Блог кафедри Контакти кафедри

Наукова проблема, над якою працює кафедра: «Трансформація академічних напрацювань філологічних та суспільно-гуманітарних наук у педагогічному практику».

Основними напрямками діяльності кафедри є:

1) науково-методичний супровід курсів підвищення кваліфікації слухачів курсів філологічного і суспільно-гуманітарного профілю;

2) удосконалення фахової підготовки керівників, учителів і педагогічних працівників освітніх закладів області у ході підвищення ними кваліфікації та у міжкурсовий період шляхом їх залучення до різноманітних форм інтерактивного спілкування у навчальний та позанавчальний час;

3) підвищення професійної компетентності учителів історії, правознавства, громадянської освіти, української мови, української та світової літератури; забезпечення їх сучасними технологіями дидактичної та просвітницької роботи з учнями, педагогами, батьківською громадськістю. Роботу за визначеними напрямками діяльності викладачі кафедри здійснюють насамперед у формі лекцій, семінарів (вебінарів), практичних заняттях під час курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників; у міжкурсовий період працюють над підготовкою підручників та посібників для середньої школи, організовують інтерактивні форми взаємодії, зокрема конференції, круглі столи, майстер-класи тощо.


Strukevych

СТРУКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ КАРПОВИЧ

Завідувач кафедри філології та гуманітарних наук, доктор історичних наук, професор

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Автор понад 200 наукових та науково-методичних публікацій
 • Лауреат премії наукового товариства ім. Нестора Літописця за кращу публікацію 1997року
 • Автор семи підручників з історії України для 8-10 класів середньої школи, рекомендованих МОН України

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Дослідження політичної культури старшинської верстви Української козацької держави ХУІІ – ХУІІІ ст.
 • Застосування академічних напрацювань з історії України у шкільній педагогічній практиці

YurchukЮРЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Доцент кафедри філології та гуманітарних наук, кандидат педагогічних наук, доцент

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Кандидат педагогічних наук, доцент
 • Голова комітету з питань освіти, культури, сім’ї та молоді спорту і туризму, духовності та історичної спадщини Громадської ради при Вінницькій обласні раді
 • Громадська робота: голова ВОО НДО «Нова Україна», Президент благодійного фонду імені Ігнасія Падаревського
 • Експерт з питань освіти
 • Свідоцтво про закінчення підвищення кваліфікації № 022/7-17.05.16, «Розбудова спроможності громад – досвід Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства»
 • Видано понад 70 статей з проблем освіти, опублікованих у різних фахових виданнях, підготовлена робота на здобуття ступеня доктора наук, надрукована монографія «Теоретико-методологічні засади та механізми державно-громадського управління регіональною системою освіти»і

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Управління в освіті
 • Громадянська освіта
 • Основи демократії
 • Розвиток спроможності територіальних громад
 • Питання впровадження та розширення мережі Євроклубу
 • Електронне врядування

kushchКУЩ ОЛЬГА ПЕТРІВНА

Доцент кафедри філології та гуманітарних наук, кандидат філологічних наук, доцент 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • У 2002 році здобула звання кандидата філологічних наук.
 • З 2004 року – доцент кафедри стилістики й культури мови.
 • Науково-педагогічна діяльність спрямована на пропагування мовно-етичного аспекту ділового спілкування та розробку технологій лінгвістичного аналізу художнього тексту.

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Корпоративна етика, зокрема етика ділового спілкування
 • Лінгвостилістичний аналіз художніх творів

piastП’ЯСТ НАТАЛІЯ ЙОСИПІВНА

Доцент кафедри філології та гуманітарних наук, кандидат філологічних наук, доцент 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Є автором 2 монографій, 9 навчально-методичних праць, 5 навчальних посібників (серед яких один із грифом Міністерства освіти і науки України, а також один електронний), 18 публікацій у фахових виданнях ВАК України.
 • У 2003 р. після закінчення навчання в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності “українська мова”.
 • З листопада 2011 р. – провідний редактор електронного фахового журналу «Наукові праці Вінницького національного технічного університету».
 • З 2005 р. працює за сумісництвом у приватній СЗОШ “АІСТ” м. Вінниці.
 • У 2010 р. стала переможцем (перше місце) регіонального етапу (Вінницька, Хмельницька, Житомирська області) Всеукраїнського конкурсу, організованого Міністерством освіти, науки, молоді та спорту, на кращого викладача ВНЗ дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Сучасні проблеми дериватології і лексикології.

galichГАЛИЧ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Доцент кафедри філології та гуманітарних наук, кандидат педагогічних наук, доцент 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • У 2002 р. була переможцем конкурсу «Виховник року» серед класних керівників м. Вінниці.
 • У 2006 р. перемогла у міському конкурсі «Ярмарок фахових сподівань» у номінації «Найкращий посібник з виховної роботи».
 • Основні результати дослідження опубліковані в 15 наукових статтях, з них 7 статей у фахових видан нях, рекомендованих ВАК України, 4 методичні праці.
 • До 2009р. очолювала міське методичне об’єднання класних керівників.
 • Була керівником методичного об’єднання учителів англійської мови початкових класів м. Вінниці, очолювала «Школу молодого вчителя» для учителів англ. мови при Вінницькому міському методкабінеті.

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Вивчення умов реалізації особистісно-орієнтованого підходу до виховання в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах
 • Шляхи налагодження взаємодії з батьківською громадою в сучасній школі
 • Особливості підліткового віку
 • Молодіжні субкультури
 • Професійно-особистісне самовдосконалення класного керівника

 


tkachuk

ТКАЧУК ТАРАС ПАВЛОВИЧ

Доцент кафедри філології та гуманітарних наук,кандидат філологічних наук, доцент

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Автор більше 50 науково-методичних публікацій, серед них 1 монографія, робочі та тестові зошити з української мови для учнів 5-9 класів, довідники, практикуми з мови. Співавтор підручника з української мови для 5 класу, рекомендованого МОН України.
 • 15 років працював учителем української мови та літератури у Вінницькій приватній школі „АІСТ”.
 • За сумісництвом у різний час працював літературним редактором Вінницької газети „Слово педагога”, методистом кабінету педагогічної інформації Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, викладачем Вінницьких обласних підготовчих курсів Київського міжнародного університету, асистентом кафедри педагогіки, старшим викладачем кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Виконував обов’язки заступника декана-директора інституту філології й журналістики з наукової роботи.
 • Голова правління громадської організації «Вінницька обласна організація «Центр освітніх технологій».

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Лінгвометодика
 • Соціолінгвістика (проблеми білінгвізму)
 • Категорійна граматика
 • Педагогіка (педагогічні вимірювання, робота з обдарованими дітьми, демократична освіта

 


 IMG 8749МАР’ЄВИЧ НАТАЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Доцент кафедри філології та гуманітарних наук, кандидат педагогічних наук, доцент

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • У 2015 році здобула звання кандидата педагогічних наук.
 • З 2019 року – доцент кафедри мистецьких дисциплін.
 • Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України, значком «Відмінник освіти України» (2007 р.).
 • Автор 28 статей у фахових виданнях, наукових збірниках та зарубіжних публікаціях.
 • Учасник 28 міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій.
 • Автор методичного посібника «Музичні ігри в початковій школі», програми вибіркової навчальної дисципліни «Практикум з організації музично-ігрової діяльності учнів початкової школи», зошита індивідуальної підготовки майбутнього вчителя до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів «Подорож до країни музичних ігор».
 • Член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся".

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Використання музичних ігор у навчально-виховній роботі з молодшими школярами
 • Мистецька підготовка майбутніх учителів до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів
 • Реалізація інтегрованого підходу до організації музично-ігрової та музично-ритмічної діяльності учнів

 Kovalenko L VКОВАЛЕНКО ЛАРИСА ВАСИЛІВНА

В.о. доцента кафедри філології та гуманітарних наук, кандидат педагогічних наук

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Автор 27 науково-методичних публікацій, серед них 1 моногорафія, 8 наукових статей у фахових виданнях ВАК України, 4 статті в іноземних виданнях, 10 публікацій у матеріалах наукових конференцій, 4 навчально-методичні посібники.
 • Після закінчення Вінницького ДПІ за спеціальністю «Українська мова і література, зарубіжна література» працювала вчителем української мови та літератури, зарубіжної літератури в закладах освіти (1988 - 2005 роки), методистом кабінету української мови та літератури Вінницького ОІПОПП (2005-2013), з 2013 року по теперішній час – завідувач відділу української мови та літератури,мов національних меншин і зарубіжної літератури  КЗВО «Вінницька академії безперервної освіти», з 2018 року – викладач кафедри філології та гуманітарних наук (за сумісництвом).
 • Захистила дисертаційну роботу з теми «Розвиток професійної компетентності вчителів української мови та літератури в системі післядипломної педагогічної освіти» (2018).
 • Захистила магістерську роботу з теми«Розвиток мовленнєвої компетентності керівників закладів освіти в умовах публічного адміністрування», магістр з публічного управління та адміністрування (2021).

    За дорученням МОН України, ІМЗО,УІРО, ДСЯО за сумісництвом працює у якості:

 • незалежного експерта нових підручників з української мови, української та зарубіжної літератур, рекомендованих МОН України (з 2012 року);
 • експерта вебплатформи Всеукраїнської школи онлайн в рамках проєкту Офісу Президента України та МОН України «Всеукраїнська школа онлайн» (з 2019 року);
 • освітнього експерта з проведення інституційних аудитів  управління Державної служби якості освіти у Вінницькій області (єдина база експертів, 2020 рік);
 • тренера НУШ.

Лауреат X Всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти у номінації «За практичну цінність» (Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України», 2018 рік).

Коло наукових інтересів:

 • Розвиток  мовленнєвої  компетентності керівників закладів освіти в умовах публічного адміністрування.
 • Інноваційні методи розвитку компетентності особистості в умовах сучасних викликів.
 • Інституційний аудит як засіб підвищення якості освіти.
 • Поглиблена робота з текстом як засіб розвитку учнівської компетентності  та  виховання морально-етичного ідеалу.
 • Умови реалізації компетентнісно-діяльнісного підходу в системі безперервної освіти.
 • Сучасні підходи до розвитку професійної компетентності вчителів української мови та літератури в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».
 • Створення акмеологічного компетентнісного та інформаційно-освітнього електронного середовищ шляхом інтеграції навчальних і позанавчальних заходів курсового та міжкурсового періодів підвищення кваліфікації вчителів-філологів.
 • Змішана форма підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури та мов національних меншин.
 • Особливості викладання предметів мовно-літературного циклу за новими програмами, підручниками.


 stetsРЕПІНСЬКА АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА

Лаборант кафедри філології та гуманітарних наук

Закінчила КЗВО "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж", отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Початкова освіта»

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Переможниця II відкритого регіонального творчого конкурсу учнівської і студентської молоді «Слово у душі – душа у слові».