VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Статті

«Компетентності лідерства та менеджменту для розвитку якості в опорних школах»

21-22 жовтня 2021 року – перший з чотирьох запланованих модулів австрійсько-українського проекту від «OeAD Cooperation Office» (Австрія) для директорів та заступників директорів навчальних закладів загальної середньої освіти.

До Вінницької академії безперервної освіти з'їхались 15 учасників та учасниць тренінгу. Упродовж двох днів керівники розвиватимуть свої лідерські компетентності, працюватимуть над створенням єдиної управлінської команди для забезпечення якості школи в контексті НУШ.

Питання – пошук – відповіді

- Якість школи. Стандарти якості. План дій.

- Результати досліджень розвитку школи: фактори успіху хороших шкіл.   Інституційний аудит.

- Школа як соціальна система. Системне мислення - що це? Як мислить система? Від кого/чого залежать зміни.

Попереду ще три навчальних модулі. Віримо, що доклавши зусиль, зробимо освітні заклади приємними, а освіту ефективною для наших дітей.

Регіональна керуюча проектом: Герасімова Олена Володимирівна, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент

Тренерська команда:

-Рябоконь Ольга Володимирівна, проректор з науково-педагогічної роботи КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», к.п.н., доцент

-Коц Олеся Іванівна, завідувач відділу виховної роботи КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

-Києнко-Романюк Леся Анатоліївна, доцент кафедри управління та адміністрування КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент

- Ковальчук Валентина Іванівна, завідувачка відділу управління освітніми закладами КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти».

20211021 101542

20211021 10122820211021 101518

 

 

Упровадження проєкту IREX «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» в освітній процес професійного розвитку вчителів словесності в системі післядипломної педагогічної освіти

Розвиток професійної компетентностісучасного вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти невіддільний від запитівсуспільства, вимогдержавита постіндустріального цифрового диджиталізованого світу. Сучасний вчитель ‒ це людина інтелектуальна, професійно компетентна, з критичним, розкріпаченим від догм мисленням, котра живе в складному, суперечливому, наповненому проблемами світі й готова кваліфіковано їх вирішувати. Від учителя залежить рівень набуття українськими школярами навичок критичного сприйняття інформації та усвідомлення її цінності в контексті шкільної освіти. Відтак, тема інфомедійної грамотності вчителя є досить актуальною та важливою.

Сним

Проєкт IREX «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»,що реалізовується за підтримки посольств Великої Британії та США у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси, спрямований на впровадження в освітній процес інноваційних методик викладання навчальних предметів з одночасним формуванням навичок інфомедійної грамотності.

Участь у проєкті IREX, отримані під час тренінгів знання та вміння дали можливість у співпраці з колегами розробитиспецкурс «Інфомедійна грамотність сучасного вчителя-філолога в умовах цифрової освіти» та впроваджувати ідеї, принципи, методологію медіаграмотності в освітній процес підвищення кваліфікації вчителівукраїнської мови та літератури, зарубіжної літератури, мов національних меншин у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти».

Спеціальне навчання вчителів-філологів за програмою спецкурсу передбачає комплексне ознайомлення та практичне закріплення основінфомедійної грамотності: знання масмедіа, освоєння онлайн інструментів медійної грамотності, виявлення та уникнення маніпуляцій, розрізнення фактів і суджень, визначення фейків і мови ворожнечі,формування «здорових» навичок критичного «споживання» інформації на основімовно-літературних матеріалів тощо.

4444

Лариса Коваленко, к.пед.н.,

завідувач відділу української мови та літератури,

мов національних меншин і зарубіжної літератури

КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

Для нас завжди важливою є думка слухачів, які проходять підвищення кваліфікації в нашій академії, тому ми провели опитування щодо актуальності впровадження нових тем.

изображение viber 2021 02 09 19 50 32

изображение viber 2021 02 09 19 50 26

Результати опитування вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури щодо ефективності проведення спецкурсу «Інфомедійна грамотність сучасного вчителя-філолога в умовах цифрової освіти» свідчать про значне зацікавлення педагогів цією темою.

изображение viber 2021 02 10 11 30 33

Наводимо лише кілька відгуків учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури про спецкурс з інфомедійної грамотності.

             Склярук Тетяна Василівна,

учитель української мови та літератури

Красносільської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Бершадський район, Вінницька область.

Надзвичайно  динамічні  зміни у  розвитку сучасних  технологій, що  ввійшли в усі сфери життєдіяльності  людини, не  оминули  освіти.  Медіаресурси  стали засобом комунікації, пізнання, дозвілля, особистісного  розвитку,виховання та  соціалізації  особистості.

           Питання медіаграмотності на уроках української мови і літератури надзвичайно важливе, адже дитяча свідомість перенасичена інформацією, яку учні часто не вміють сприймати й аналізувати. Учителеві доводиться виконувати роль «поводиря» в інформаційному просторі. Останнім часом особливої актуальності набуває впровадження основ медіаосвіти на уроках словесності, де особливо важливим є вміння працювати з інформацією. Звісно, сучасний педагог має йти в ногу з часом. Учитель,який не цікавиться технологічними новинками, на жаль, «випадає» із інфомедійного простору.

Цікаві тренінги, наукові та практичні вебінари, чат-семінари та консультації, пізнавальні відеолекції та презентації, які уміло, на високому рівні готують кваліфіковані викладачі КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», дають можливість значно підвищувати професійну компетентність учителів.

Ще раз переконалася у важливості та доцільності всіх освітніх занять. Нова, доволі складна й актуальна тема «Інфомедійна грамотність сучасного вчителя-філолога в умовах цифрової освіти» була розкрита змістовно, інноваційно, цікаво, науково (Коваленко Л.В., Пойда С.А.).Такі заняття дійсно потрібні, тому що допомагають з’ясувати складні питання сучасності, змушують мислити критично, надають практичну допомогу.

Усі тренінги та вебінари стимулювали бажання працювати активно й творчо. На всі запитання ми отримали мудрі, науково обґрунтовані відповіді та, як завжди, доброзичливо і толерантно.

Прийміть щиру вдячність, шановні викладачі Академії, та побажання подальших творчих успіхів!

изображение viber 2021 02 09 19 50 23

Самохвал Валентина Антонівна,

учитель української мови та літератури

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. смт Сутиски,

Тиврівський район, Вінницький район.

          Під час підвищення кваліфікації у дистанційній формі неабияке зацікавлення в мене та моїх колег, учителів української мови та літератури, викликала тема “Інфомедійна грамотність сучасного вчителя-філологав умовах цифрової освіти”. Викладач  підібрала матеріал, який зберігав  стійку увагу слухачів протягом занять. Для сучасного вчителя-філолога важливим є інтегрування елементів медіаосвіти в навчально-виховний процес. Інтерактивні методики, онлайн-інструменти стали звичними на уроках словесності. Сучасні  форми медіароботи на уроках української мови та літератури – прослуховування аудіоматеріалів, перегляди відео, рольові ігри, практичні вправи, екранізації програмних творів, віртуальні екскурсії – все це викликає стійкий інтерес у дітей, дає можливість самовираження, спонукає до цікавої роботи.  

 Було акцентовано увагу на важливості визначення ступеня довіри до інформації, отриманої в інтернеті. Практика показує, що діти, прикро, але й окремі вчителі також не завжди відокремлюють факти від суджень. Завдання філолога  допомогти учням стати свідомими споживачами новин, застосовуючи прийоми критичного мислення. Відомо, що інформація в інтернеті, у журналі, газеті, теленовинах може бути різною: правдивою, достовірною, замовною, маніпулятивною... Прижився, на жаль, у нашій всесвітній павутині фейк. Кризові ситуації – сприятливий ґрунт для маніпуляцій та поширення неправдивої інформації. 

Очевидним є те, що саме педагоги мають навчитися не потрапляти під вплив маніпуляцій, оскільки вони формують вміння в школярів працювати з інформацією: шукати матеріал, аналізувати його, критично переосмислювати, обирати головне. Формуючи в учнів комунікативну компетентність, важливо навчити дітей доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування в інформаційному просторі.

  Під час занять викладач Коваленко Л.В. розкрила форми впровадження засад медіаграмотності, проаналізувала методику створення медіатекстів, допомогла вчителям відчути себе активними творцями медіапродуктів. На прикладах уміло продемонстровано, як використовувати медіарозробки на уроках словесності, які є ймовірні ризики використання ресурсів інтернету під час викладання української мови та літератури, вказано на шляхидосягнення успішної інтеграції інфомедійної грамотності в освітній процес. Викладач Пойда С.А. акцентував увагу на етичних проблемах, як-от: авторське право, інтелектуальна власність, доброчесність. Тема пізнавальна, корисна й цікава. Учителі-практики одразу спрогнозували, як використовуватимуть запропонований матеріал у своїй діяльності. Дякуємо за медіаосвіту!

изображение viber 2021 02 09 19 50 34

Смутна Тамара Федорівна,

Калинівська загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів №2-гімназія.

Підвищення кваліфікації вчителів-філологів в КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», як завжди, відбувалося цікаво та корисно. Програма досить насичена, повністю оновлена. Організація освітнього процесу була чіткою і злагодженою. Змістовними і цікавими були  вебінари викладачів на дистанційній платформі, яка постійно поповнювалася новими матеріалами: текстовими документами, таблицями, презентаціями, посиланнями на різні сервіси.

Привернула увагу зовсім нова тема вебінару - «Інфомедійна грамотність сучасного вчителя-філолога в умовах цифрової освіти». Вперше за багато років зрозуміла, що тема «Інфомедійна грамотність сучасного вчителя філолога», яку висвітлила Коваленко Л.В є, напевно, наразі найактуальнішою.

Сьогодні, як ніколи, учитель має допомогти школярам набути навичок критичного сприйняття інформації та усвідомити цінності. Я, як учитель, неодмінно скористаюся ідеями, напрацюваннями, порадами і,опановуючи нові онлайн ресурси,  навчатиму учнів безпечно користуватися ресурсами інтернету, зокрема вчитиму школярів аналізувати медіатексти, критично ставитися до інформації та перевіряти її.

изображение viber 2021 02 10 11 30 34

Проект «Пацьорки»

У 2020 році проходить проект «Пацьорки», який включає в себе розробку веб-додатку «Пацьорки» та розробку і видання гри «Пацьорки». Проект підтримали Міністерство Культури Естонії та Фонд Інтеграції.

Додаток автоматично збирає події, створені у групах українських культурних товариств, суботніх та недільних шкіл, ансамблів у соціальній мережі Facebook, що підключились до «Пацьорок». Особливістю цього додатку є те, що він додає та оновлює події автоматично, це не потребує зайвого часу і зусиль на подання інформації до кожної події. Підключившись один раз, достатньо створювати події у групі або на FB-сторінці, що вже є рутиною для більшості культурних товариств. Таким чином, відображаючи календар подій та мапу країни, наш додаток допомагає слідкувати за культурним життям української діаспори Естонії і завчасно дізнаватись про цікаві події, не пропускаючи їх.

Друга частина проекту – гра «Пацьорки» – це карткова настільна гра для всієї родини, яка створена за мотивами святкування українських календарних, родинних та народних свят від Різдва до свята Миколая (зимового). У грі можна познайомитися зі стравами, костюмами, музичними інструментами, побутовою культурою, традицією та звичаями, а також показати свої знання. Хто більше знає, той виграє!

Сайт додатку можна подивитися за адресою https://pacyorky.ee/.  У окремому розділі «Гра» знаходиться опис, фото та відео гри «Пацьорки».

Більше про проект

Illustration Ukrainian

Результати україно-польського проєкту «Розвиток управлінської компетенції в умовах «Нової української школи»

Ось і наближається до завершення ІІІ етап проєкту «Розвиток  управлінської  компетенції   в умовах «Нової української школи»», який реалізувався завдяки співпраці КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування, Фундації «FERSO» (республіка Польща) та Громадської організації «Ідеї для людей».

Під керівництвом польських тренерів: Ярослава Ващика – координатора проєкту з польської сторони, члена Правління Фундації „FERSO”, досвідченого тренера та вчителя і Марціна Юзефацюк – директора  Комплексу шкіл ремесла ім. Яна Кілінського  в Лодзі, який працював на посаді  інспектора відділу освіти Департаменту соціальних питань міста Лодзь та керував діяльністю навчальних закладів - учасники проєкту (13 директорів\заступників і 7 методистів КВНЗ «ВАНО») ознайомились із головними складовими та етапами щодо написання Стратегій розвитку навчальних закладів на прикладі досвіду польських навчальних закладів, пройшли навчання та консультації on-line і, як результат, підготували власні стратегії своїх навчальних закладів, з якими ви можете ознайомитись за посиланнями:

PROGRAM RITA PRZEMIANY W REGIONIE

Завдяки проєкту, що реалізовує КВНЗ «ВАНО» та ВОАОМС, школи Вінниччини матимуть власні Стратегії розвитку

Епідеміологічна ситуація вносить зміни до проєкту «Розвиток  управлінської  компетенції   в умовах «Нової української школи»», проте продовжується активна та плідна робота над створенням Стратегій розвитку шкіл.

14 травня відбулася інформаційно-організаційна зустріч учасників проєкту «Розвиток  управлінської  компетенції   в умовах «Нової української школи».

Оскільки 2 етап проєкту, а саме  навчальний візит до Лодзинського воєводства, за даних епідеміологічних умов неможливо провести та перенесено на невизначений термін, все ж основна діяльність адаптована до нових умов роботи.

Онлайн зустріч була спрямована на презентацію адаптованого варіанту реалізації проекту,  визначення проблемних та організаційних питань роботи  під час написання учасниками  Стратегій розвитку шкіл.

Усі учасники напрацьовують разом зі своїми педагогічними колективами стратегічний документ розвитку школи, впровадять його в дію та визначать перспективні  напрямки  розвитку школи, як освітнього та виховного закладу.

Під час онлайн зустрічі були присутні польський координатор  FERSO Ярослав Ващик та тренер Марцін Юзефацюк, які надали свої рекомендації для напрацювання Стратегії розвитку школи та презентували можливості подальшої роботи спільно  з представниками українських партнерських організацій.

Розроблені Стратегії розвитку шкіл будуть розміщені у вільному доступі на сайті КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» та будуть успішним прикладом для написання Стратегій,  школами з Вінницької області, що не задіяні до проєкту.

Нагадуємо,  проєкт «Розвиток  управлінської  компетенції   в умовах «Нової української школи»» націлений на 20 керівників (заступників та директорів шкіл) та методистів навчальних закладів з Вінницької області. Проєкт реалізовується спільно Фундації «FERSO» (Республіка Польща), Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування,  КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» та Громадської організації «Ідеї для людей». Результатом буде написання директорами та заступниками перспективних Стратегій розвитку шкіл та проведення методистами тренінгів по підготовці Стратегій.

Jarek1

Jarek2

Jarek3