VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Статті

Інформаційно-методичне забезпечення

 ЕКОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма "Екологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р. (для обговорення) (завантажити)
Робочий навчальний план підготовки магістра за освітньо-професійною програмою  "Екологія" на 2021-2022 н.р.   (для обговорення (завантажити)

Звіт про результати акредитаційної експертизи ОП "Екологія"

 Наказ про створення «Відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти» (завантажити)

Наказ про створення «Центру психологічної допомоги студентам» (завантажити)

Вибіркова компонента КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" Ступеня Вищої Освіти "Магістр"(завантажити)

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 "Екологія"(завантажити )

Наказ про створення Ради стейкхолдерів КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (завантажити )

Наказ"Про виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю працівникам академії" № 65а від 22.09.2020 р.(завантажити )

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 101 "Екологія" СВО "Магістр" (завантажити )

Програма додаткового фахового вступного випробування на спеціальність 101 "Екологія" СВО "Магістр" (завантажити )

Програма вступного випробування на спеціальність 101 "Екологія" з іноземної мови за професійним спрямуванням (завантажити )

Навчальний план підготовки магістра за освітньо-професійною програмою «Екологія» 2019 (завантажити )

Освітньо-професійна програма «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019 (завантажити )

Наказ про затвердження освітньо-професійної програми та навчального плану галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 "Екологія" спеціалізації "Магістр з екології, викладач екології і природознавства" 2019 (завантажити )

Про створення проектної групи для ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (завантажити )

Про призначення гаранта освітньо-професійної програми на другому освітньому рівні "Магістр" за спеціальністю 101 "Екологія" (10 - "Природничі науки") (завантажити )

ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма «Бакалавр» 2020 проєкт (документ)

Освітньо-професійна програма «Магістр» 2020 проєкт (документ)

Освітньо-професійна програма «Бакалавр» 2018 проєкт (документ)

Освітньо-професійна програма «Магістр» 2018 проєкт (документ)

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

1. Вимоги до оформлення статей (тез) у збірнику КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». (завантажити)
2. УДК. (завантажити)
3. Методичні рекомендації до написання та оформлення дипломних, магістерських випускних  робіт за спеціальністю "Психологія". (завантажити pdf) (завантажити word)
4. Академічна доброчесність (завантажити)
5. Мовне кліше (завантажити)
6. Академічна доброчесність Інформаційний бюлетень Випуск № 4. Грудень 2019 р. (завантажити)

7. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт за спеціальністю "Психологія". (завантажити)

8. Інструктивно-методичний лист щодо проходження практики здобувачами освіти першого (бакалаврського) рівня у 2019-2020 році в умовах карантину (завантажити)

9. Академічна доброчесність ( завантажити)

 

6. Академічна доброчесність Інформаційний бюлетень Випуск № 4. Грудень 2019 р. (завантажити )

7. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт за спеціальністю "Психологія". (завантажити )

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 "Екологія"(завантажити)