VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Статті

Інформаційно-методичне забезпечення

 ЕКОЛОГІЯ

Наказ про затвердження освітньо-професійної програми та навчального плану галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 "Екологія" спеціалізації "Магістр з екології, викладач екології і природознавства" (завантажити)

Про створення проектної групи для ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (завантажити)

Про призначення гаранта освітньо-професійної програми на другому освітньому рівні "Магістр" за спеціальністю 101 "Екологія" (10 - "Природничі науки") (завантажити)

ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма «Бакалавр» 2020 проєкт (документ)

Освітньо-професійна програма «Магістр» 2020 проєкт (документ)

Освітньо-професійна програма «Бакалавр» 2018 проєкт (документ)

Освітньо-професійна програма «Магістр» 2018 проєкт (документ)

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

1. Вимоги до оформлення статей (тез) у збірнику КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». (завантажити)
2. УДК. (завантажити)
3. Методичні рекомендації до написання та оформлення дипломних, магістерських випускних  робіт за спеціальністю "Психологія". (завантажити pdf) (завантажити word)
4. Академічна доброчесність (завантажити)
5. Мовне кліше (завантажити)
6. Академічна доброчесність Інформаційний бюлетень Випуск № 4. Грудень 2019 р. (завантажити)

7. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт за спеціальністю "Психологія". (завантажити)

8. Інструктивно-методичний лист щодо проходження практики здобувачами освіти першого (бакалаврського) рівня у 2019-2020 році в умовах карантину (завантажити)

9. Академічна доброчесність (завантажити)

 

6. Академічна доброчесність Інформаційний бюлетень Випуск № 4. Грудень 2019 р. (завантажити)

7. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт за спеціальністю "Психологія". (завантажити)