VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu
Наукові видання КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», категорія «Б»
Репозиторій
Науковий потенціал закладу
Наукові школи
Дисертаційні дослідження
Обговорення освітніх програм
Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

Кафедрою екології, природничих та математичних наук Академії було виграно грант на створення «Науково-методичного центру освіти для сталого розвитку» на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» в сумі 100 000 грн. в рамках програми «Молодь Вінниччини», яка фінансується Департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА.

В змісті роботи Науково-методичного центру освіти для сталого розвитку передбачається:

розробка науково-методичних рекомендацій щодо:

- стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) у Вінницькій області (збір, зберігання, сортування, транспортування, рециклінг);

- проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища;

- створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню й виснаженню водних ресурсів, а також винесення об’єктів забруднення з прибережних смуг;

- проведення заходів з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод (біологічна меліорація водних об’єктів, винесення водоохоронних зон в натуру, упорядкування джерел, очищення річок тощо).

- створення паспортів малих річок і водойм;

- збереження і відновлення біотичного й ландшафтного різноманіття (унікального, репрезентативного) на основі екосистемного підходу;

- збереження популяцій видів рослин і тварин, угруповань і екосистем, які зростають (мешкають) в межах Вінницької області, що мають офіційне міжнародне (Червоний список Міжнародної спілки охорони природи – ЧС МСОП; Європейського червоного списку – ЄЧС), національне (Червоної книги України – ЧКУ і Зеленої книги України – ЗКУ, “червоні списки” міжнародних конвенцій і угод) і регіональне (Червона і Зелена книги Вінницької області) біосозологічне значення;

- збільшення площі природно-заповідних територій;

- розробки і запровадження екологічного кодексу школяра;

- створення кабінету екології (на базі 15 аудиторії);

- організація і проведення гуртків й факультативів екологічного і природоохоронного спрямування;

- проведення екологічних акцій:

- екологічна акція – “батарейкам утилізація”;

- друже, ти маєш знати, які лампи купувати;

- вийди друже з Інтернету й прибери свою планету;

- врятуй малу річку;

- чисте місто (село) починається з чистого двору;

- артекоялинка;

- великий зимовий облік птахів;

- міжнародний день біорізноманіття;

- міжнародний день водно-болотних угідь;

- всесвітній день лісів;

- день довкілля;

- міжнародний день Землі;

- всесвітній день захисту навколишнього середовища;

- всесвітній день туризму;

- марш парків;

- збережемо первоцвіти;

- до чистих джерел;

- збережи своє дерево;

- чистий вітер;

- збережи ялинку;

- струмочок, річечка, ріка;

- день зустрічі птахів;

- зарядись від сонця;

- всесвітній день захисту тварин;

- свято екологічної освіти;

- проведення екологічних виставок, ярмарків (фотостендів), конкурсів;

- створення бібліотечки еколога;

- впровадження здоров’язберігаючих технологій;

- методика розробки екологічних стежок;

- дослідження і прибирання занедбаних парків;

- створення біоспоруд для птахів і тварин;

- створення стендової екологічної продукції;

- створення Червоної книги своєї місцевості (мікрорайону, територіальної громади);

- дослідження природно-історичної спадщини своєї місцевості;

- створення музеїв природи;

- проведення інтелектуальних ігор і турнірів з екологічної й природоохоронної тематики та участь у спільних проектах і заходах щодо збереження і поліпшення стану довкілля області (екобатлів, тощо);

- створення екологічних паспортів навчальних закладів;

- написання грантів з екологічної і природоохоронної тематики;

- сприяння територіальним громадам у розробці і реалізації місцевого плану з охорони довкілля;

- встановлення і підтримка міжнародних зв’язків, участь у міжнародних програмах, проектах творчих учнів та вчителів, проведення міжнародної культурно-освітньої та просвітницької діяльності;

- сприяння територіальним громадам у розробці й реалізації Стратегії їх збалансованого розвитку на період до 2020 року.