VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми 10 «Природничі науки» (ID у ЄДЕБО 34669) спеціальності 101 «Екологія» (1 день)

Відповідно до наказу Національного агенства із забезпечення якості освіти № 236-Е від 25.11.2019 р. у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» працює з 9 по 11 січня 2020 р. експертна група для проведення акредитаційної експертизи у складі:

  • Волошина Наталія Олексіївна – д.б.н. (за спеціальністю 03.00.16 – “екологія”), професор (кафедри екології), зав. кафедри екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова) – керівник експертної групи;
  • Ткаченко Тетяна Миколаївна – д.т.н. (за спеціальністю 21.06.01 – “екологічна безпека”), професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури);
  • Мандебура Анастасія Юріївна (здобувач вищої освіти ОС “Магістр” спеціальності 183 “Технології захисту навколишнього середовища” Вінницького національного технічного університету).

 

369370371372