VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Компенсаційна спеціалізована Школа вчителів української мови та літератури з проблеми «Актуальні питання ефективної підготовки вчителів й учнів до ЗНО з української мови та літератури»

З метою якісної підготовки вчителів й учнів до ЗНО української мови і літератури на виконання доручення голови обласної державної адміністрації, рішень колегії Департаменту освіти і науки від 22.08.2018 (протокол №4), 25.10.2018 (протокол №6), листа КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» від 27.03.2019 р. № 01- 318 «Про рекомендаційні заходи щодо підвищення якості навченості учнів та покращення результатів ЗНО» було розроблено та реалізовано освітню програму компенсаційної спеціалізованої Школи освітян з проблеми «Актуальні питання ефективної підготовки вчителів й учнів до ЗНО з української мови та літератури».

Заняття Школи проводилися з 10 січня по 31 жовтня 2019 р. в співпраці з Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти у формі тренінгових занять (Тренери: Ткачук Т.П., к. філол. н., доц. кафедри філології та гуманітарних наук, Коваленко Л.В., к. пед. н., викладач кафедри філології та гуманітарних наук, Білоус Н.В., к. філол. н., методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Модератори: Білик О.О.,

к. тех. н., проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти, Клименко Л.П., завідувач лабораторії моніторингу якості освіти)

Мета Школи – підвищення кваліфікації вчителів-тренерів районних (міських) відділів (департаментів) освіти області для продовження їхньої роботи з вчителями української мови та літератури щодо підготовки учнів до ЗНО.

Робота Школи була спрямована на розвиток професійної компетентності вчителів-тренерів, здатних ефективно проводити тренінги з учителями української мови та літератури, навчати їх застосовувати знання та вміння в професійній діяльності з урахуванням реалізації основних змістових ліній: мовленнєвої, мовної, соціокультурної, діяльнісної як обов’язкового мінімуму змісту освіти.

Для якісної підготовки вчителів й учнів до складання наступної державної підсумкової атестації у формі ЗНО рекомендуємо:

1. Створити віртуальне освітнє середовище з підготовки вчителів й учнів до ЗНО з української мови та літератури.

2. У зв’язку з тим, що в 9 класі завершується вивчення української мови як навчального предмета, а зміст мовної змістової лінії в 10 й 11 класах має узагальнювальний характер то підготовку учнів до ЗНО організувати за принципом повторення всіх основних розділів і норм сучасної української літературної мови.

3. На уроках української мови та літератури виконувати комплексні тестові завдання у форматі ЗНО, поглиблено опрацьовувати складні теми, формувати в учнів уміння написання зв’язного тексту, зокрема есе та власного висловлення.

4. Опрацьовувати зразки варіантів сертифікаційних завдань зовнішнього незалежного оцінювання з української мови попередніх років.

5. Проводити контрольні роботи (зрізи знань) для визначення рівня підготовки учнів до ЗНО з використанням тестових завдань закритого та відкритого типів попередніх років.

6. Звернути увагу на те, що: а) тестові завдання закритої форми дають можливість перевірити великий обсяг вивченого матеріалу, діагностувати рівень знань значної кількості учнів, вони передбачають вибір однієї правильної відповіді із кількох (4-5) запропонованих та встановлення відповідності (визначення взаємозв’язків між поданими судженнями й фактами, правилами й прикладами до них, мовними явищами та умовами їх реалізації тощо); б) тестові завдання відкритої форми передбачають вільну, але логічну й достовірну відповідь на те чи інше запитання.

7. Активізувати роботу з розвитку зв’язного мовлення для формування вмінь складати власні висловлення на дискусійні теми, структуруючи свої міркування, удосконалюючи написане та встановлюючи міжпредметні зв’язки між українською мовою та літературою за схемою: теза, аргумент 1, приклад з літератури чи іншого виду мистецтва, аргумент 2, приклад з історії, суспільно-політичного або власного життя, висновок.

8. Рекомендувати учням брати участь в офіційному пробному тестуванні, яке дає можливість об’єктивно попередньо перевірити й оцінити знання, зрозуміти практичну методику ЗНО, морально підготуватися до майбутніх іспитів, набути певний досвід оптимальної саморегуляції під час тестування.

9. Сприяти проходженню учнями тестування  в режимі онлайн, зокрема на сайті «ЗНО онлайн», оскільки:

а) там розміщені тести як пробної, так і основної сесій зовнішнього незалежного оцінювання 2009-2019 років,

б) сайт створений провідним українським освітнім інтернет-ресурсом osvita.ua;

в) умови виконання всіх завдань, запропонованих на сайті, максимально наближені до реальних;

г) форма завдань ідентична тій, яку пропонують абітурієнтам під час проходження ЗНО;

д) після тестування надані правильні відповіді та розрахований результат у рейтингових балах;

е) визначений час, витрачений на виконання тестових завдань.

10. Ознайомити учнів з інтернет-ресурсами, які можуть допомогти у підготовці до ЗНО з української мови:

ühttps://testportal.gov.ua– Український центр оцінювання якості освіти [Електронний ресурс]

ühttp://zno.osvita.ua/– тести ЗНО минулих років онлайн, перевага – можливість одразу почитати коментар: тема, правило, правильна відповідь,http://zno.osvita.ua/ukrainian/– за роками.

ühttp://shevchenko.ukrlib.com.ua/... – інтерактивна біографія Тараса Шевченка.

ühttp://natalianemirovska.blogspot.com/... – міні-тест до ЗНО. «Неймовірна двадцятка «Завдання з української мови та літератури» (персональний блог вчителя).

ühttp://all4zno.net/... – фільми on-line з української літератури відповідно до програми ЗНО.

ühttps://vintest.org.ua/library.aspx... – електронна бібліотека з української літератури.

11. Використовувати посібники для підготовки до ЗНО, схвалені комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для використання в освітніх закладах:

üАвраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: Довідник: завдання в тестовій формі. І частина. К.: Грамота, 2018. 552с.

üАвраменко О.М., Українська мова та література: збірник завдань у тестовій формі. ІІ частина. К.: Грамота, 2017. 80с.

üАнтонюк Т.М., Стрижаковська О.С., Авдіковська Л.М. Українська мова: навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Чернівці: ДрукАрт, 2014. 344с.

üАнтонюк Т.М., Борис Л.М., Швець О.П. Українська література: навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Чернівці: ДрукАрт, 2015. 504 с.

РS: Компенсаційна спеціалізована Школа з підготовки вчителів й учнів до ЗНО з української мови та літератури продовжить свою роботу в 2020 році.

Із презентаційними матеріалами можна ознайомитися за покликанням:

https://drive.google.com/file/d/14ehvVCZm10M2n03O9xL3kDs32syYQ19S/view?usp=sharing

Cвітлини можна переглянути за покликаннями:

https://drive.google.com/file/d/0B6CFORb2G9KaY3pSQWtPY3FuT2R2bUZROW02Sm1fRjM3UFlV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6CFORb2G9KaaGpvUnd1QjNwQmE5cXJoRnBybWotb3ZKUGs0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6CFORb2G9KaOG9vRXFmb2pKdmY5enp3bVF3YXExbGFrQjZn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6CFORb2G9KaSXpyVTJLSzZXMEVyangzOHhrUWNOREpXaFZR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6CFORb2G9KaaF92NzJJQTFVZC1EcVFSQVJZZ3IxU201NFNN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6CFORb2G9KaaG5yRlc4VWZkYkJDQkE1R3JNMjNnZVc2bmZ3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6CFORb2G9KaaHR0bEFDSzc0c3BxeVpGZEs5SzRwM2t2bk5j/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6CFORb2G9KaajM0ZVpYRVQzRWtwOUFULW1pNGFlY2J4M3FF/view?usp=sharing

 

Коваленко Л.В., к. пед. н., викладач кафедри

філології та гуманітарних наук,

завідувач відділу української мови та літератури,

мов національних меншин і зарубіжної літератури

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

20181205 11274620181205 12574520181205 13405673245404 426120138091792 2910715648784990208 n74470649 422375435357407 495227394429288448 n 174534450 396677441243310 4858998730776379392 n 175402242 992202234452671 3375254587056324608 n76661227 536495367137413 5806257740753928192 n