VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Школа інтерактивного навчання освітян з теми «Вивчення польської мови в умовах сучасного електронного освітнього середовища. Моделі перевернутого та змішаного навчання»

image 0 02 0a 535a126d69c625a831a2dae480feefcbd3f725a5d64ff15e4a29890f1de9ebdb V

В контексті дослідження міжнародного освітнього простору як сукупності просторів різних освітніх систем, що взаємовпливають і взаємодіють між собою, вчителі польської мови та літератури Вінниччини впроваджують моделі змішаного та перевернутого навчання у викладанні польської мови.

Вивчення польської мови та літератури, взаємозв’язок української та польської національних культур в звичайному та інформаційному середовищах відбувається сьогодні інтенсивно завдяки ІКТ. Учні та педагоги, спілкуючись у віртуальному просторі, мають багато можливостей щодо навчання, обміну різноманітними даними, створення та презентації навчальних ресурсів.

Спілкування учнів і педагогів у віртуальному просторі, яке відбувається, перш за все, у мережі Інтернет, тісно пов’язане з рівнем інформаційно-комунікаційної компетентності учня та вчителя. Таке поєднання потреб учнів з навчальними цілями, які ставить перед собою сучасний вчитель, вимагає використання можливостей електронного освітнього середовища та відповідних засобів і можливостей сучасних ІКТ.

Із досвіду вчителів можна зробити висновок про те, що використання лише «електронного дистанційного навчання» не є достатньо ефективним, оскільки відсутнє «живе» спілкування з учителями та з іншими учнями. На успішність засвоєння матеріалу впливає і пропускна система Інтернету, адже вона не завжди, відповідає необхідним вимогам.

Концепція змішаного навчання базується на оптимальному використанні всіх можливостей традиційного та новітнього навчання. Реалізація змішаного навчання передбачає збереження загальних принципів побудови традиційного навчального процесу з використанням сучасних електронних можливостей.

Модель «Перевернутого» навчання (англ. FlippedLearning) – це технологія, яка передбачає самостійне прослуховування і перегляд відеоуроків, вивчення додаткових джерел з подальшим обговоренням нових понять та ідей під час заняття. Така модель навчання дозволяє замінити місцями елементи подачі нового матеріалу та домашнього завдання, а також спонукає учнів до індивідуальної роботи та саморозвитку.

Термін «перевернуте навчання» набув популярності у 2011- 2012 р.р. завдяки роботам Дж. Бергмана, А. Самса і С. Хана.На думку П’янковської І. В., застосування «перевернутого навчання» дозволяє: 1) збільшити інтеракцію між учнями та вчителями; 2) підвищити мотивацію учнів до навчання; 3) поєднати традиційний і конструктивістський підходи до навчання; 4) активізувати самонавчання; 5) залучати всіх учнів до процесу навчання та застосовувати індивідуальний підхід до них; 6) ознайомлювати учнів з матеріалами до початку заняття; 7) виявляти незрозуміле в темі завдяки попереднім тестам; 8) організувати заняття у формі дискусій, дебатів, аналізу інформації, що сприяє покращенню комунікативних умінь школярів [П’янковська І. В. Застосування технології «переверненого навчання» у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» [Електронний ресурс] / П’янковська І. В. Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/].

image 0 02 0a 5bb94385ceba99dec8a07a69cf24b0b2487919a61663f3ade00a47ba2e9c07ec V 1image 0 02 0a 9bcc4f969a346b507dbd611dcfc4992c9ea05f2d7368dc0bf1047810f40a43a6 V 1image 0 02 0a 64789cb5e81d3c1a40dddc1021ef391c1c28c6f5fe7f958f5588f50559ad3ab0 Vimage 0 02 0a ae91e5626e9e2b176ecaae5558b0bc108f2defc802157895c878388890cb48d7 Vimage 0 02 0a df97006e20356ce15ad556969f677ab2f9953d955cbd48ad74a2be57c9be9736 Vimage 0 02 0a e4ee7ae0fff3279ebe69d22a71bcb6055fda1bfd340b483578a7a031f0c5400b Vimage 0 02 0a eb512764b067bff65edd6cacd82fe69fe5a8c0968c0315d930bc2775a9f1a5ad V