VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

До 100-річчя Української революції. Календар визначних дат у квітні 2017 р.

5-6 квітня

v100 років тому (1917) в Києві відбувся Перший Всеукраїнський учительський з’їзд, організований Товариством шкільної освіти. З’їзд визначив підвалини реформи шкільної освіти в Україні, мета якої – створення національної системи освіти

6-8 квітня

v100 років тому (1917) відбувся Всеукраїнський Національний конгрес – перший представницький  форум українського руху, який остаточно визнав Українську Центральну Раду (УЦР) всеукраїнським національним органом та поширення її компетенції на всю територію України

23 квітня

v100 років тому (1917) на другому засіданні Української Центральної ради (УЦР) ухвалено резолюцію про створення української шкільної ради при УЦР для здійснення планомірної українізації школи в Україні

v100 років тому (1917) Українською Центральною радою схвалено проект Закону про нові функції педагогічних селищних рад середніх шкіл України, за яким керівним органом у всіх типах шкіл визначилися педагогічні ради, що свідчило про створення нової системи управління освітою в Україні

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ НА КВІТЕНЬ 2017 Р.

2

v  Міжнародний день дитячої книги

Відзначається в день народження Г.Х. Андерсена (1840-1902), данського письменника-казкаря

5-6

v  100 років тому (1917) в Києві відбувся Перший Всеукраїнський учительський з’їзд, організований Товариством шкільної освіти. З’їзд визначив підвалини реформи шкільної освіти в Україні, мета якої – створення національної системи освіти

6-8

v  100 років тому (1917) відбувся Всеукраїнський Національний конгрес – перший представницький  форум українського руху, який остаточно визнав Українську Центральну Раду (УЦР) всеукраїнським національним органом та поширення її компетенції на всю територію України

10

v  290 років від дня народження Самуеля Гейніке (1727-1790), німецького сурдопедагога, одного із соновоположників усного (звукового) метду навчання глухонімих  

16

v  565 років від дня народження Леонардо да Вінчі (1452-1519), італійського живописця, скульптора, архітектора, ученого-енциклопедиста, інженера-механіка, математика, філософа, представника доби Високого Відродження

17

v  15 років тому (2002) Указом Президента України затверджено Національну доктрину розвитку освіти

v  135 років від дня народження В’ячеслава (Вацлава) Казимировича Липинського (1882-1931), українського мислителя, історіографа, соціолога, політичного і громадського діяча, дипломата

23

v  Всесвітній день книги і авторського права

v  100 років тому (1917) на другому засіданні Української Центральної ради (УЦР) ухвалено резолюцію про створення української шкільної ради при УЦР для здійснення планомірної українізації школи в Україні

v  100 років тому (1917) Українською Центральною радою схвалено проект Закону про нові функції педагогічних селищних рад середніх шкіл України, за яким керівним органом у всіх типах шкіл визначилися педагогічні ради, що свідчило про створення нової системи управління освітою в Україні

24

v  150 років від дня народження Олександра Михайловича Колесси (1867-1945), українського літературознавця і мовознавця, фольклориста і поета, громадсько-політичного діяча, дослідника пам’яток давньоукраїнської писемності, фольклору, історії української мови

26

v  День Чорнобильської трагедії

v  1986 – на атомній електростанції в Чорнобилі сталася аварія

29

v  205 років тому (1812) у Харкові засновано перший на території України Інститут шляхетних дівчат

30

v  240 років від дня народження Карла Фрідріха Гаусса (1777-1855), німецького математика, фізика, астронома, геодезиста, «короля математики», основоположника теоретичної і прикладної математики.  

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ НА БЕРЕЗЕНЬ 2017 Р.

100 років від початку Української революції, національно-визвольної боротьби 1917-1920 рр.

5

v190 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова (1827-1893), українського педагога, байкара, поета-лірика, драматурга, публіциста, журналіста, видавця, культурно-освітнього діяча, одного із основоположників дитячої літератури

6

v525 років від дня народження Хуана Луїса Вівеса (1492-1540), іспанського філософа, психолога, педагога, одного із видатних просвітителів і гуманістів епохи Відродження, засновника гуманістичної педагогіки, автора програми жіночої освіти, проекту шкіл для бідних, плану освіти для сліпих

8

vМіжнародний жіночий день

9

vДень народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), видатного українського поета, художника, мислителя, культурно-освітнього, громадського діяча, члена Кирило-Мефодіївського братства, академіка Імператорської академії мистецтв (1860)

10

v230 років від дня народження Устима Якимовича Кармалюка (1787-1835), українського народного героя, який очолив боротьбу селян Поділля проти кріпацтва в першій половині ХІХ ст.

12

v130 років від дня народження Петра Михайловича Пелеха (1887-1961), українського психолога, автора праць із проблем психології праці, психології особистості та історії психології. Перекладача латинських рукописів курсу психології, що читалися в Київській академії, співавтора серії збірників статей «Нариси з історії вітчизняної психології» (1952-1959). Повернув із забуття велику спадщину діячів Києво-Могилянської академії

14

v120 років від дня народження Клавдії Яківни Латишевої (1897-1956), українського ученого-математика, методиста, доктора фізико-математичних наук, професора

17

v100 років тому (1917) було створено Українську Центральну Раду (УЦР) – громадсько-політичне об’єднання в Києві, керівний орган національно-демократичної революції. Головою УЦР обрано М. Грушевського, заступником – В. Науменка, резиденцією став Педагогічний музей (нині – Київський будинок учителя). УЦР проіснувала до 29.03.1918 р.

19

v140 років від дня народження Василя Михайловича Доманицького (1877-1910), українського письменника, ученого-філолога, історика, бібліографа, фольклориста, редактора «Історії України-Руси» М. Аркаса, упорядника першого українського словника іншомовних слів, редактора першого повного видання «Кобзаря» (1907) Т. Шевченка

28

v425 років від дня народження Яна Амоса Коменського (1592-1670), чеського педагога-гуманіста, мислителя, основоположника нової прогресивної педагогічної системи, в основу якої поклав принципи природовідповідності; громадського і державного діяча

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ НА ЛЮТИЙ 2017 Р.

1

v160 років від дня народження Володимира Михайловича Бехтєрева (1857-1927), російського невропатолога, фізіолога, психіатра і психолога, громадського діяча, представника науки про структуру і функції мозку

2

v205 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки (1812-1848), українського і російського поета, прозаїка, байкара, видавця, громадського діяча, одного із засновників нового українського письменства

v120 років від дня народження  Євгена Филимоновича Маланюка (1897-1968), українського поета, есеїста, публіциста, філософа, літературознавця, мистецтвознавця, перекладача, громадського і культурного діяча української еміграції (з 1920 р.)

v80 років від дня народження Олександра Антоновича Захаренка (1937-2002), українського педагога-новатора, учителя математики й фізики, організатора народної освіти, члена-кореспондента АПН СРСР, академіка-засновника АПН України

8

v195 років від дня народження Опанаса Васильовича Марковича (1822-1867), українського фольклориста і етнографа, збирача і записувача мелодій, засновника музичної фольклористики, викладача географії Немирівської гімназії, соратника і помічника дружини (Марко Вовчок) у літературній творчості, збиранні й записуванні фольклорного матеріалу

11

v170 років від дня народження Томаса Едісона (1847-1931), американського винахідника у галузі електротехніки

19

v25 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила Тризуб як малий герб України, що є головним елементом великого Державного Герба України  

v170 років від дня народження Олександра Олександровича Русова  (1847-1915), українського ученого, славіста, педагога, етнографа, фольклориста, статистика, музикознавця, громадського діяча, видавця першого повного «Кобзаря» Т.Г. Шевченка (1876, Прага), популяризатора літератури для народу

21

vМіжнародний день рідної мови

25

v130 років від дня народження Леся (Олександра-Зенона) Курбаса (1887-1937), українського театрального режисера, громадського діяча, актора, драматурга  публіциста, педагога, перекладача, фундатора нового українського модерного театру «Березіль»

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ НА СІЧЕНЬ 2017 Р.

1

vНоворічне свято

vВсесвітній день миру

3

v175 років тому (1842) вийшла друком поема Тараса Шевченка «Гайдамаки»

v100 років від дня народження Юрія Олексійовича Митропольського (1917-2008), українського математика, доктора технічних наук, академіка АН УРСР і АН СРСР

10

v420 років від дня народження Петра Семеновича Могили (1597-1647), українського богослова і мислителя, політичного, церковного і освітнього діяча, мецената, одного із організаторів і реформаторів освіти та церкви в Україні

13

v190 років від дня народження Миколи Миколайовича Бекетова (1827-1911), українського і російського фізика-хіміка, одного із основоположників фізичної хімії

v100 років від дня народження Іллі Михайловича Ліфшиця (1917-1982), українського фізика-теоретика, організатора науки, академіка АН УРСР і АН СРСР

15

v25 років тому (1992) Президія Верховної Ради України ухвалила Указ про Державний Гімн України (музична редакція М.М. Вербицького)

20

vДень пам’яті «Небесної сотні»

21

v130 років від дня народження Вальфганга Келера (1887-1967), німецького психолога, одного із головних засновників гештальтпсихології

22

vДень Соборності України

v1919 – Директорія Української Народної Республіки проголосила на Софійській площі в Києві злуку всіх українських земель (західних і східних) у єдину соборну Українську Державу

22-23

v25 років тому (1992) і Києві відбувся Перший Світовий конгрес українців

25

v390 років від дня народження Роберта Бойля (1627-1691), англійського фізика, хіміка і філософа  

27

v90 років від дня народження Олексія Івановича Тихого (1927-1984), українського поета, правозахисника, педагога, мовознавця, члена-засновника Української гельсінської групи, учителя біології та історії у школах Донеччини, розробника «методу навчання без школи», противника русифікації та захисника української мови

28

v 25 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила національний синьо-жовтий прапор як Державний Прапор України  

29

v25 років тому (1992) Україна стала членом Наради з безпеки і співробітництва в Європі (нині – Організація з безпеки і співробітництва в Європі)