VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Сумна новина крає розум і серце – на 78-му році пішла з життя ОЛЕКСАНДРА ЯКІВНА САВЧЕНКО

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» висловлює щирі співчуття з приводу смерті Олександри Яківни Савченко, славетної освітянки, талановитої педагогині, визначного науковця.

Савченко

О.Я. Савченко народилася 8 травня 1942 року в місті Ізмаїл Одеської області.

Науковий шлях академіка Савченко О.Я. був стрімким, чесним і вражаюче плідним.

Із 1963 по 1967 роки Олександра Яківна працювала вчителем початкових класів шкіл м. Києва та викладачем Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького.

1971 року захистила кандидатську дисертацію «Дидактичний прийом порівняння як засіб навчання і розвитку молодших школярів», а докторську  дисертацію «Формування пізнавальної самостійности молодших школярів» Олександра Яківна захистила у 1984 році, коли їй виповнилось всього 42 роки. Але під час блискучого захисту молода науковця виставила на виставкові полиці в залі засідань спеціалізованої ради десятки знаних уже книжок, які репрезентували її наукові ідеї і були високо оцінені освітянами.

Надзвичайно плідна наукова діяльність Олександри Яківни пов’язана насамперед з  Науково-дослідним інститутом  педагогіки: аспірантка, молодший науковий співробітник, завідувач лабораторії початкового навчання НДУ педагогіки, а з 1992 року – головний учений секретар НАПН України.

Крім того, Олександра Яківна працювала й на високих державних посадах. Упродовж 1995–2000 років обіймала посаду заступника Міністра освіти України. Була віце-президентом НАПН України (2000-2007 рр.).

Савченко О.Я. брала активну участь у підготовці законодавчої бази і формування стратегії розвитку української освіти і науки. Є одним із авторів Державного стандарту для основної і старшої школи, концепції 12-річної загальноосвітньої школи, який був високо оцінений громадськістю (Державна премія України в галузі освіти).

Невтомному перу Олександри Яківни Савченко належить більше 400 наукових праць. Автор підручників і посібників для початкової школи. Серед найвідоміших наукових праць:

 • Організація навчального процесу в малокомплектній школі: посіб. для вчителя. – К.: Рад. шк., 1974.
 • Підвищення ефективності початкового навчання / О. В. Скрипченко, О. Я. Савченко, Н. Ф. Скрипченко та ін. – К.: Рад. шк., 1974.
 • Порівняння в навчанні учнів початкових класів: навч. посіб. – К.: Рад. шк.,1977.
 • Сімейне виховання. Молодші школярі. – К.: Рад. шк., 1979.
 • Навчально-виховний процес у малокомплектній школі: посіб. для вчителя / О. Я. Савченко, Г. Ф. Суворова. – К.: Рад. шк., 1987.
 • Подготовка студентов к работе с учащимися 6-летнего возроста: учеб. пособие / А. Я. Савченко, С. Л. Коробко, В. Ф. Олейник и др. – К.: Вища шк., 1990.
 • Барвистий клубок: Дивись, міркуй, відповідай: навчання і розваги. – К.: Бліц, 1995.
 • Розвивай свої здібності: навч. посіб. для мол. школярів / О. Я. Савченко; Міжнар. фонд „Відродження”. – К.: Освіта, 1995.
 • Умій вчитися: Навч. посіб. для мол. школярів / Міжнар. фонд „Відродження”. Трансформація гуманіт. освіти України. – К.: Освіта, 1995.
 • Дидактика початкової школи: підруч. для студ. пед. ф-тів. – К.: Генеза, 1999.
 • Виховний потенціал початкової освіти: посіб. для вчителів. – К.: СПД Цудзинович, 2007.
 • Методика читання у початкових класах: посіб. для вчителя. – К.: Освіта, 2007 та багато-багато інших.

Literaturne chytannja

Дидактика

Читанка

За життя невтомою і чесною працею набула високі звання і нагороди:

 • доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України;
 • член Президії НАПН академік-засновник НАПН України;
 • Заслужений працівник освіти України; лауреат Державної премії України в галузі освіти;
 • Почесний професор НПУ імені М.П.Драгоманова, Київського університету імені Бориса Грінченка, Миколаївського державного педагогічного університету В.О.Сухомлинського, Ізмаїльського гуманітарного університету, Хмельницької гуманітарної академії;
 • головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України;
 • голова Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні;
 • голова Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського;
 • член редколегій великої низки фахових часописів.

Олександра Яківна брала активну участь у підготовці законодавчої бази і формуванні стратегії розвитку української освіти й науки. Є одним із розробників Державної національної програми „Освіта" („Україна XXI століття"), Національної доктрини розвитку освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти, навчальних програм, Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні; заступник головного редактора першої в Україні „Енциклопедії освіти", заступник головного редактора „Білої книги національної освіти України".

Провідний учений у галузі загальної педагогіки і дидактики початкової школи, автор педагогічної системи формування пізнавальної самостійностімолодших школярів. Олександра Яківна стояла у витоків реформування початкової освіти в контексті розвитку ідей Нової української школи. Знана науковця створила міцну наукову школу (Н.М.Бібік, Л.М.Ващенко, Л.В.Коваль, Я.П.Кодлюк, С.М.Мартиненко, Т.М.Сорочан, Л.Л.Хоружа та багато інших).

ювілей Савченко О

Освітяни Вінниччини із вдячністю згадують зустрічі з О.Я.Савченко на науково-практичних конференціях, презентаціях підручників та навчальних посібників. У неї завжди знаходився час і сили для обговорення нових ідей в колі науковців та освітян-практиків.

акад.Савченко О.Я

Завдячуючи праці академіка Савченко О.Я., педагогіка початкової школи України є широковідомою і визнаною в усьому світі. Нові ідеї розвитку української освіти гартуються під крилами відомих науковців, серед яких ім’я Олександри Яківни Савченко завжди сяятиме як висока зоря. Ми щоразу вдячно згадуємо і ніколи не забудемо неоціненний внесок славетної освітянки у розбудову початкової школи України!

depositphotos 59720475 stock photo candle light in the dark

Вічна і світла пам’ять про Олександру Яківну Савченко  назавжди залишиться в серцях всіх, хто її знав!