VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Оголошення про Інтернет-конференцію «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 

«Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»

яка відбудеться 8-9листопада 2017 року на сайті Вінницької академії неперервної освіти.

Організатори конференції:

Вінницький  національний  технічний університет

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Вінницька академія неперервної освіти 

Люблінська політехніка (Польща)

Новий університет Лісабону (Португалія) 

 

До участі у Інтернет-конференції запрошуються наукові працівники, керівники та представники бібліотек всіх підпорядкувань, представники

органів управління освітою, учителі, викладачі, керівники та працівники навчальних закладів, методисти бібліотек ВНЗ, представники

районних (міських) методкабінетів. 

Планується робота за такими напрямками:

 1. Інформаційні та комунікаційні технології в освіті.
 2. Дистанційне навчання: проблеми та перспективи їх вирішення.
 3. Електронні бібліотеки як один із напрямків організації електронних інформаційних ресурсів.
 4. Стан та перспективи розвитку бібліотеки ВНЗ у сучасному інформаційному просторі.
 5. Особливості використання інформаційних технологій у документознавстві.
 6. Технології та методологія розробки електронних навчальних посібників.
 7. Забезпечення захисту держави засобами інформаційних технологій.
 8. Інформаційні технології у медицині.

Матеріали будуть розміщені на сайті академії та видані у вигляді електронного збірнику за результатами роботи конференції. Подані статті

та тези будуть обговорені у форумі. За результатами обговорення планується проведення вебінару.

Заявка на участь у конференції та матеріали до друку подаються з 1 жовтняпо 1 листопада 2017 р.

Вимоги до поданих матеріалів (Додаток 1.)

Контактні телефони: (066)4806878.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Що потрібно для того, щоб прийняти участь у роботі конференції?

 1. Заповнити реєстраційну картку та завантажити файл із публікацією за адресою: https://goo.gl/gk5s1f

Зверніть увагу на те, що реєстраційну картку потрібно буде заповнювати на кожного співавтора окремо!

Як підтвердити свою участь у конференції?

Вам буде надіслано посилання для завантаження макету збірника матеріалів конференції. Учасники також отримають електронні сертифікати учасників.

Як проходить конференція?

Автору матеріалів не потрібно приїздити на місце у час проведення конференції. Передані Вами матеріали розміщуються на сайті. Обговорення матеріалів проводиться на форумі, або у коментарях до розміщеного матеріалу. За результатами обговорення в останній день конференції планується проведення вебінару. 

По завершенню роботи конференції матеріали будуть додані до електронного макету. Автори отримають посилання для завантаження. 


Додаток 1.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ:

 • До участі у конференції допускаються статті та тези вказаної тематики.
 • Текст має відповідати таким вимогам: містити матеріал, не опублікований раніше; необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • шрифт TimesNewRoman, розмір 14, мова українська (російська, англійська), текстовий редактор Microsoft Word

Розміщення тексту:

 • заголовок великими літерами симетрично; через 2 інтервали ім’я та прізвище автора(ів);
 • через 1,5 інтервали анотації українською, російською або англійською мовами;
 • через 2 інтервали текст статті з інтервалом 1,5;
 • після тексту статті подаються бібліографія та відомості про авторів;
 • таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi.;
 • Ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
 • Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень;
 • Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
 • Стаття у форматі MS Word завантажується через форму https://goo.gl/gk5s1f  з 1 жовтня по 1 листопада 2017 року. 

Матеріали, що не відповідають тематиці і зазначеним вимогам, 

до макету публікації не ввійдуть