VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu
Склад кафедри Історія кафедри Блог кафедри Контакти кафедри

У вересні 2013 р. створена кафедра «Практичної психології та розвитку особистості».Відповідно до наказу № 93 від 15 червня 2015 року кафедра перейменована на кафедру «Психології». З вересня 2013 р. по серпень 2018 р. кафедру очолював завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор Томчук М.І. З 03 вересня 2018 року по теперішній час завідувач кафедри доктор психологічних наук, доцент Матохнюк Л.О. До складу кафедри входять: завідувач кафедри, доктор психологічних наук, доцент Матохнюк Л.О., професор кафедри, доктор психологічних наук, професор Томчук М.І., професор кафедри, доктор психологічних наук, професор Потапчук Є.М., професор кафедри, доктор психологічних наук, доцент Шпортун О.М., доцент кафедри кандидат психологічних наук, доцент, Дмитрова Т.В., доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент Томчук С.М., доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент Яцюк М.В., старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук Чопик Л.І., викладач кафедри, кандидат педагогічних наук Драченко В.В., лаборант кафедри Грига М.С.

Наукова проблема, над якою працює кафедра: «Психологічні засади розвитку та корекції особистості у освітньому процесі».

Основними напрямками діяльності кафедри є:

1) підготовка фахівців з напрямку «Психологія» за освітніми рівнями «Бакалавр», «Магістр» з числа осіб на основі середньої освіти, початкового рівня вищої освіти (молодший спеціаліст, молодший бакалавр), вищої освіти (спеціаліст, магістр), що здійснюється протягом трьох, чотирьох, півтора років навчання за денною та заочною формами;

2) удосконалення психологічної підготовки керівників, вчителів і педагогів освітніх закладів області під час підвищення ними кваліфікації та у міжкурсовий період, шляхом їх залучення до різноманітних форм інтерактивного спілкування у навчальний та позанавчальний час;

3) підвищення професійної компетентності психологів закладів освіти, озброєння їх сучасними технологіями консультування, профілактичної, психодіагностичної, психокорекційної та просвітницької роботи з учнями, педагогами, батьками. Зазначені функції члени кафедри реалізовують, як у період підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах, так і в міжкурсовий період шляхом проведення семінарів, конференцій, круглих столів та інших форм інтерактивної роботи тощо

Matohnyk L OМАТОХНЮК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, доцент

Тема докторської дисертації «Психологія інформаційної компетентності особистості (генеза онтологічного розвитку)». 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 110 наукових публікацій 
 • Доктор психологічних наук (з 2019 р.)
 • Доцент кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін (з 2011 р.)

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Інформаційна компетентність особистості в залежності від її вікових особливостей
 • Метематичні методи в психології

 

Tomchuk M IТОМЧУК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри психології, доктор психологічних наук, професор

 Тема докторської дисертації: «Соціально-психологічні проблеми готовності учнів до служби в Збройних силах України».

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Доктор психологічних наук (з 1996 р.)
 • Професор кафедри психології (з 1997 р.)
 • Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій у Південноукраїнському національному педагогічному університеті (м.Одеса) та Національному університеті «Острозька академія» (м.Острог)
 • Підготував двох докторів та 33 кандидатів наук
 • Має понад 260 наукових публікацій

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологія розвитку особистості у процесі навчання та виховання
 • Психологічна готовність особистості до діяльності
 • Психологія діяльності особистості в екстремальних умовах

PotapchukПОТАПЧУК ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри психології, доктор психологічних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Соціально-психологічні основи збереження психічного здоров’я військовослужбовців».

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 150 наукових публікацій
 • Доктор психологічних наук (з 2005 р.)
 • Професор (з 2005 р.)

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологія екстремальної діяльності
 • Психологія сім’ї
 • Інженерна психологія

DmutrovaДМИТРОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент

Працює над темою докторської дисертації «Молодь як колективний суб’єкт політичного прогнозування» в інституті соціальної і політичної психології (витяг з наказу №25 асп/к від 25.10.2013р., рішення Вченої ради Інституту (протокол №10/13 від 24.10.2013р.).

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 140 наукових публікацій
 • Кандидат психологічних наук (з 1993 р.)
 • Доцент (з 1996 р.)

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Соціальна психологія
 • Психолінгвістика
 • Психологія особистості

Yatcuk M V

ШПОРТУН ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології 

Тема докторської дисертації: «Психологія та патопсихологія гумору: модель, діагностика, корекція". 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 150 наукових публікацій
 • Доктор психологічних наук (з 2018 р.)

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологія особистості
 • Медична психологія 
 • Психологія сім’ї

Yatcuk M V

ЯЦЮК МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Соціально-психологічні умови розвитку автономності особистості в юнацькому віці».

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 50 наукових публікацій
 • Кандидат психологічних наук (з 2009 р.)
 • Доцент кафедри практичної психології та розвитку особистості (з 2014 р.)

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологія прив’язаності особистості
 • Педагогічна, вікова психологія
 • Проективні методи психодіагностики

Tomchuk C MТОМЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене званнядоцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Негативні психічні стани молодших школярів та їх корекція». Працює над докторською дисертацією: «Генеза і корекція деструктивних емоційних станів школярів».

Тема дисертаційного дослідження узгоджена рішенням бюро Ради з координації наукових досліджень АПН України (протокол №437 від 19 червня 2007 р.).

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 85 наукових публікацій
 • Кандидат психологічних наук (з 2006 р.)
 • Доцент кафедри психології (з 2007 р.)

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Деструктивні емоційні стани
 • Професійне вигорання, адаптація дітей до навчання в школі та ДНЗ

ЧОПИК ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач кафедри психології, кандидат педагогічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Формування навичок просторового орієнтування в старших дошкільників зі зниженим зором»

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 20 наукових публікацій
 • Кандидат педагогічних наук (з 2016 р.)
 • Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Корекція дітей з порушенням психофізичного розвитку

 

ДРАЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач кафедри психології, кандидат педагогічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури».

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 30 наукових публікацій 
 • Кандидат педагогічних наук (з 2008 р.)

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Методологія і практика роботи з аутизмом
 • Проблемно-символічний підхід, феноменологія і герменевтика особистісного розвитку
 • Психоаналітична практика

DSC 0665ГРИГА МАРИНА СЕРГІЇВНА 

Посада: лаборант кафедри психології

Особливі досягнення / особисті заслуги: у У 2018 році закінчила ВДПУ ім.М Коцюбинського одержала ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю 053 Психологія зі спеціалізацією Організаційна психологія

Професійна кваліфікація психолог, організаційний психолог, викладач психології.

З серпня 2018 по жовтень 2019 займала посаду практичного психолога у КЗ "НВК:ЗШ І-ІІІ ступенів -гімназії №2 ВМР"

  


«Формування навичок просторового орієнтування в старших дошкільників зі зниженим зором»

 

 21100, м. Вінниця, вул. Грушевського, 13, КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти", кафедра «Психології», тел. 55-65-73 .

Блог кафедри: osobustict.blogspot.com