VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu
Склад кафедри Історія кафедри Блог кафедри Контакти кафедри

Maliar

БРАНІЦЬКА ТЕТЯНА РОМУАЛЬДІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, завідувач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук.

Тема докторської дисертації: «Теоретико - методичні засади формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах».

Стаж роботи: 27 років

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Стаж роботи у закладах вищої освіти ЗВО - 27 років
 • Автор близько 150-ти наукових праць:3 монографії, посібники, розроблено понад 25 навчально методичних комплексів психолого-педагогічних дисциплін, програми
 • Наукові роботи у Міжнародних фахових виданнях (h-індекс 2), Бібліографічні посилання 22
 • Свідоцтво європейського стандарту В2 (англійська мова)
 • У контексті проблем професійної конфліктологічної підготовки опублікувала близько 50 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях (3 монографії, 2 посібники, методичні рекомендації, статті). Основні: «Конфліктологічна культура майбутніх фахівців соціономічних професій: технологія формування», «Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у позааудиторний час», навчальні посібники - «Соціально-психологічні основи організації виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів», «Технологія формування конфліктологічної культури фахівців соціономічних професій»
 • Має дві вищі освіти педагогічна, психологічна
 • Здійснює керівництво бакалаврськими, магістерськими роботами студентів
 • З 2011 року досвід роботи практичного психолога у психологічній службі університету
 • З 2013 року засновник та організатор Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, магістрантів з міжнародною участю: «Підготовка фахівців соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору»; Тренінг - семінарів «Ефективне управління конфліктами», «Мистецтво профілактики конфліктів» та інш.
 • З 2008 року постійний учасник Міжнародних науково-практичних конференцій: «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»; тренінгів, семінарів: «Міжнародний Тренінг з першої психологічної допомоги», Перформія – «Новий поход к персоналу и найму», авторських майстер – класів провідних фахівців; ПАДАП- (Профессиональная ассоциация детских аналитических психологов). Власть любви. Территория детско-родительских отношений; Психологічний центр «Розвиток»
 • Має Почесні Грамоти та подяки за сумлінну працю

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Формування конфліктологічної культури фахівців соціономічних професій
 • Конфліктологічна культура як складова професійної культури
 • Соціальна психологія
 • Психологія управління
 • Соціально-педагогічні технології
 • Майстерність взаємодії фахівців соціономічної сфери діяльності з різними віковими категоріями
 • Саморегуляція та самовиховання особистості

Anzibor

АНЦИБОР АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене звання:кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук.

Тема докторської дисертації: «Психологічна природа соціального аутсайдерства: механізми надбання та шляхи подолання». Захистив кандидатську дисертацію (2007 рік).
Стаж роботи: 34 роки

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • З 2008 року призначено на посаду завідувача кафедрою педагогіки і психології, яку 2015 року було перейменовано в кафедру психолого-педагогічної освіти та соціальних наук
 • Отримав звання доцента (2011 рік)
 • 2014-2016 року займається соціально-психологічним дослідженням, щодо вивчення педагогічних умов впровадження інноваційних підходів у загальноосвітніх закладах

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологічні проблеми особистості в соціумі

 


 

Kuzmenko Y

КУЗЬМЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук

Тема кандидатської дисертації: «Індивідуально-психологічні особливості адаптації людини до загроз нeбeзпeчниx природних явищ».
Стаж роботи: 7 років

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Кандидат психологічних наук (з 2015 р.)
 • Автор понад 31 наукової публікації
 • Автор 2 навчально-методичних посібників

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологія кризових ситуацій
 • Психологія сімейних стосунків
 • Адаптація особистості в екстремальних ситуаціях

ФЕДОРЕЦЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук, кандидат медичних наук

Стаж роботи: 34 роки

Особливі досягнення / особисті заслуги:

·         Стаж роботи у закладах вищої освіти ЗВО – 21 рік.

·        Автор 85-ти наукових праць: розроблено 5 навчально-методичних комплексів психолого-педагогічних дисциплін, програм.

·         Наукові роботи: за напрямом збереження здоров’я в умовах освітнього процесу опубліковано 70 робіт, з медичної проблематики (нейроморфологія) 16. У фахових виданнях 30 публікацій.

·         Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів.

·         Працював лікарем та керівником виробничих і комерційних структур.

·       З 2016 року ініціював проведення та брав активну участь в організації Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченій 120 річниці з дня народження М. О. Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія».

 • Взяв участь у роботі близько 120 конференцій, присвячених педагогічній та медичній проблематиці.

 

Коло наукових інтересів в системі ППО:

·        Психолого-педагогічних (педагогіка здоров’я, компетентнісний підхід, інноватика, педагогічна інтеграція і трансфер знань, екзистенційна і феноменологічна педагогіка, наративна і екзистенційна психологія, етнопсихологія, егопсихологія, психологія екстремальних ситуацій, вікова психологія, психобіологія, дефектологія та інклюзія)

·        Медичних (терапія, неврологія, кардіологія, нефрологія; лікувальна фізкультура, біомеханіка, морфологія (нейроморфологія, кардіоморфологія); нейрофізіологія, психофізіологія, нейропсихологія, фізіологія)

·        Філософія (онтологія, феноменологія, епістемологія, кордоцетризм)

·        Антропологія (філософська, соціальна, психологічна, медична, педагогічна, постантрпопологія)

·        Трансдисциплінарний підхід

·        Системний аналіз

·        Менеджмент

·        Міжкультурна комунікація

·        Культурологія

·        Соціологія

·        Юриспруденція

·        Антична історія

·        Цивілізаційний підхід

·        Екологія, проблема сталого розвитку

·        Екзобіологія

·        Архітектура і мистецтво Maliar

МАЛЯР ОЛЕНА ІВАНІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук

Тема кандидатської дисертації "Довільність емоційної регуляції та чинники її розвитку у молодших школярів".

Стаж роботи: 10 років

Особливі досягнення / особисті заслуги:

Кандидат психологічних наук (з 2016 р.)

 • Має понад 26 наукових публікацій

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Розвиток довільності емоційної регуляції молодших школярів
 • Психологія емоцій та волі
 • Вікова психологія
 • Психотерапія

Ptashnik

ПТАШНІК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук, завідувач лабораторії творчого розвитку особистості педагога КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

Захистила кандидатську дисертацію у 2012 році. Тема кандидатської дисертації "Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи".
Стаж роботи: 20 років

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 50 наукових публікацій
 • У 2015 році зайняла перше місце на Шостій міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2015"

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Ціннісні орієнтації молодших школярів
 • Патріотичне виховання сучасної молоді
 • Управлінська діяльність заступника директора з виховної роботи

Shevchuk

ШЕВЧУК ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук

Тема дисертаційного дослідження: «Динаміка соціальної ідентичності потенційних трудових мігрантів під час соціально-психологічного тренінгу».

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологія праці
 • Соціальна ідентичність в ситуації потенційної міграції
 • Психологія емоцій

NataliaГРИЦАЙ ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Здобула освіту у Вінницькому державному педагогічному інституті ім. М.Островського за спеціальністю “Географія з додатковою спеціальністю біологія”, кваліфікація “Вчитель географії і біології” (1983 р.)

Має 1 наукову публікацію (у співавторстві)

Посада:лаборант кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук.

Стаж роботи:42 роки


o    Проректор з науково-педагогічної роботи КВНЗ Вінницька академія неперервної освіти

o    Автор понад 30 статей у фахових виданнях України, 1 монографії.