VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu
Склад кафедри Історія кафедри Блог кафедри Контакти кафедри

Maliar

БРАНІЦЬКА ТЕТЯНА РОМУАЛЬДІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук, кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює над темою докторської дисертації: «Теоретико - методичні засади формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах».

Стаж роботи: 27 років

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Стаж роботи у закладах вищої освіти ЗВО - 27 років
 • Автор близько 150-ти наукових праць:3 монографії, посібники, розроблено понад 25 навчально методичних комплексів психолого-педагогічних дисциплін, програми
 • Наукові роботи у Міжнародних фахових виданнях (h-індекс 2), Бібліографічні посилання 22
 • Свідоцтво європейського стандарту В2 (англійська мова)
 • У контексті проблем професійної конфліктологічної підготовки опублікувала близько 50 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях (3 монографії, 2 посібники, методичні рекомендації, статті). Основні: «Конфліктологічна культура майбутніх фахівців соціономічних професій: технологія формування», «Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у позааудиторний час», навчальні посібники - «Соціально-психологічні основи організації виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів», «Технологія формування конфліктологічної культури фахівців соціономічних професій»
 • Має дві вищі освіти педагогічна, психологічна
 • Здійснює керівництво бакалаврськими, магістерськими роботами студентів
 • З 2011 року досвід роботи практичного психолога у психологічній службі університету
 • З 2013 року засновник та організатор Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, магістрантів з міжнародною участю: «Підготовка фахівців соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору»; Тренінг - семінарів «Ефективне управління конфліктами», «Мистецтво профілактики конфліктів» та інш.
 • З 2008 року постійний учасник Міжнародних науково-практичних конференцій: «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»; тренінгів, семінарів: «Міжнародний Тренінг з першої психологічної допомоги», Перформія – «Новий поход к персоналу и найму», авторських майстер – класів провідних фахівців; ПАДАП- (Профессиональная ассоциация детских аналитических психологов). Власть любви. Территория детско-родительских отношений; Психологічний центр «Розвиток»
 • Має Почесні Грамоти та подяки за сумлінну працю

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Формування конфліктологічної культури фахівців соціономічних професій
 • Конфліктологічна культура як складова професійної культури
 • Соціальна психологія
 • Психологія управління
 • Соціально-педагогічні технології
 • Майстерність взаємодії фахівців соціономічної сфери діяльності з різними віковими категоріями
 • Саморегуляція та самовиховання особистості

Anzibor

АНЦИБОР АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене звання:кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук.

Тема докторської дисертації: «Психологічна природа соціального аутсайдерства: механізми надбання та шляхи подолання». Захистив кандидатську дисертацію (2007 рік).
Стаж роботи: 34 роки

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • З 2008 року призначено на посаду завідувача кафедрою педагогіки і психології, яку 2015 року було перейменовано в кафедру психолого-педагогічної освіти та соціальних наук
 • Отримав звання доцента (2011 рік)
 • 2014-2016 року займається соціально-психологічним дослідженням, щодо вивчення педагогічних умов впровадження інноваційних підходів у загальноосвітніх закладах

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологічні проблеми особистості в соціумі

 Maliar

ДЗИГАЛЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Посада, науковий ступінь, вчене званнякандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук.

Тема кандидатської дисертації «Розвиток фахової компетентності вчителів технологій у системі післядипломної освіти». Захистила кандидатську дисертацію у 2018 році.

Стаж роботи: 26 років

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 15 наукових публікацій

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Адаптація як процес і результат пристосування особистості до середовища


Kuzmenko Y

КУЗЬМЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук

Тема кандидатської дисертації: «Індивідуально-психологічні особливості адаптації людини до загроз нeбeзпeчниx природних явищ».
Стаж роботи: 7 років

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Кандидат психологічних наук (з 2015 р.)
 • Автор понад 31 наукової публікації
 • Автор 2 навчально-методичних посібників

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологія кризових ситуацій
 • Психологія сімейних стосунків
 • Адаптація особистості в екстремальних ситуаціях

Legun

КРИВОШЕЯ ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук, кандидат педагогічних наук із спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2004), доцент (2007).

Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язок розумової та естетичної діяльності у навчально-виховному процесі школи І ступеня».
Стаж роботи: 25 років

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Автор понад 120 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях з проблем професійної підготовки вчителя початкових класів та вихователя ЗДО, організації освітнього процесу у школі І ступеня та закладах дошкільної освіти (зокрема у контексті вивчення математики), серед яких 2 публікації з грифом МОН, 2 міжнародних колективних монографії (Білорусія, 2013; Польща, 2014), зарубіжні публікації (Польща, Румунія, Білорусія, Киргизія), 9 посібників («Цікаві числові фігури: Збірник нестандартних завдань з математики для розвитку мислення школярів» (2008), «Відшукай закономірності: Зошит з розвитку мислення учнів початкових класів» (2010), «Поділи. Полічи. Склади: Навчально-методичний посібник з елементами робочого зошита з розвитку мислення молодших школярів» (2012), «Практикум з теорії виховання: Навчально-методичний посібник» - у співавторстві з Г.С.Тарасенко (2013), «Скарбничка педагогічних думок: Робочий зошит з історії педагогіки для студентів спеціальності «Початкова освіта» (2014), «Спілкуємось з видатними педагогами: Робочий зошит з історії дошкільної педагогіки для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» (2016) та ін.); методичні рекомендації для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», низка статей у збірниках, що входить до переліку ВАК України та статей в інших виданнях
 • У 2015 році на замовлення МОН України (наказ №1540 від 29.12.2014 р.) здійснювала експертизу підручників з математики для 4 класу загальноосвітньої школи
 • Активно займається студентською наукою. За останні 5 років було підготовлено і видрукувано більше 90 студентських публікацій, у тому числі 2 за межами України
 • Підготувала студентів-переможців ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» (2013 р.) та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» (2012 р., 2018 р.), які нагороджені дипломами І ступеня
 • У травні 2018 р. працювала у складі конкурсної комісії конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу загальної середньої освіти на базі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»
 • Нагороджена Грамотою МОН України (2015 р.)

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Взаємозв’язок розумової та естетичної діяльності особистості
 • Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті освітніх інновацій
 • Історико-педагогічні розвідки


Maliar

МАЛЯР ОЛЕНА ІВАНІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук

Тема кандидатської дисертації "Довільність емоційної регуляції та чинники її розвитку у молодших школярів".

Стаж роботи: 10 років

Особливі досягнення / особисті заслуги:

Кандидат психологічних наук (з 2016 р.)

 • Має понад 26 наукових публікацій

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Розвиток довільності емоційної регуляції молодших школярів
 • Психологія емоцій та волі
 • Вікова психологія
 • Психотерапія

Ptashnik

ПТАШНІК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук, завідувач лабораторії творчого розвитку особистості педагога КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

Захистила кандидатську дисертацію у 2012 році. Тема кандидатської дисертації "Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи".
Стаж роботи: 20 років

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Має понад 50 наукових публікацій
 • У 2015 році зайняла перше місце на Шостій міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2015"

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Ціннісні орієнтації молодших школярів
 • Патріотичне виховання сучасної молоді
 • Управлінська діяльність заступника директора з виховної роботи

Shevchuk

ШЕВЧУК ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук

Тема дисертаційного дослідження: «Динаміка соціальної ідентичності потенційних трудових мігрантів під час соціально-психологічного тренінгу».

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Психологія праці
 • Соціальна ідентичність в ситуації потенційної міграції
 • Психологія емоцій

NataliaГРИЦАЙ ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Здобула освіту у Вінницькому державному педагогічному інституті ім. М.Островського за спеціальністю “Географія з додатковою спеціальністю біологія”, кваліфікація “Вчитель географії і біології” (1983 р.)

Має 1 наукову публікацію (у співавторстві)

Посада:лаборант кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук.

Стаж роботи:42 роки


o    Проректор з науково-педагогічної роботи КВНЗ Вінницька академія неперервної освіти

o    Автор понад 30 статей у фахових виданнях України, 1 монографії.