VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Статті

Упровадження проєкту IREX «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» в освітній процес професійного розвитку вчителів словесності в системі післядипломної педагогічної освіти

Розвиток професійної компетентностісучасного вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти невіддільний від запитівсуспільства, вимогдержавита постіндустріального цифрового диджиталізованого світу. Сучасний вчитель ‒ це людина інтелектуальна, професійно компетентна, з критичним, розкріпаченим від догм мисленням, котра живе в складному, суперечливому, наповненому проблемами світі й готова кваліфіковано їх вирішувати. Від учителя залежить рівень набуття українськими школярами навичок критичного сприйняття інформації та усвідомлення її цінності в контексті шкільної освіти. Відтак, тема інфомедійної грамотності вчителя є досить актуальною та важливою.

Сним

Проєкт IREX «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»,що реалізовується за підтримки посольств Великої Британії та США у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси, спрямований на впровадження в освітній процес інноваційних методик викладання навчальних предметів з одночасним формуванням навичок інфомедійної грамотності.

Участь у проєкті IREX, отримані під час тренінгів знання та вміння дали можливість у співпраці з колегами розробитиспецкурс «Інфомедійна грамотність сучасного вчителя-філолога в умовах цифрової освіти» та впроваджувати ідеї, принципи, методологію медіаграмотності в освітній процес підвищення кваліфікації вчителівукраїнської мови та літератури, зарубіжної літератури, мов національних меншин у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти».

Спеціальне навчання вчителів-філологів за програмою спецкурсу передбачає комплексне ознайомлення та практичне закріплення основінфомедійної грамотності: знання масмедіа, освоєння онлайн інструментів медійної грамотності, виявлення та уникнення маніпуляцій, розрізнення фактів і суджень, визначення фейків і мови ворожнечі,формування «здорових» навичок критичного «споживання» інформації на основімовно-літературних матеріалів тощо.

4444

Лариса Коваленко, к.пед.н.,

завідувач відділу української мови та літератури,

мов національних меншин і зарубіжної літератури

КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

Для нас завжди важливою є думка слухачів, які проходять підвищення кваліфікації в нашій академії, тому ми провели опитування щодо актуальності впровадження нових тем.

изображение viber 2021 02 09 19 50 32

изображение viber 2021 02 09 19 50 26

Результати опитування вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури щодо ефективності проведення спецкурсу «Інфомедійна грамотність сучасного вчителя-філолога в умовах цифрової освіти» свідчать про значне зацікавлення педагогів цією темою.

изображение viber 2021 02 10 11 30 33

Наводимо лише кілька відгуків учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури про спецкурс з інфомедійної грамотності.

             Склярук Тетяна Василівна,

учитель української мови та літератури

Красносільської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Бершадський район, Вінницька область.

Надзвичайно  динамічні  зміни у  розвитку сучасних  технологій, що  ввійшли в усі сфери життєдіяльності  людини, не  оминули  освіти.  Медіаресурси  стали засобом комунікації, пізнання, дозвілля, особистісного  розвитку,виховання та  соціалізації  особистості.

           Питання медіаграмотності на уроках української мови і літератури надзвичайно важливе, адже дитяча свідомість перенасичена інформацією, яку учні часто не вміють сприймати й аналізувати. Учителеві доводиться виконувати роль «поводиря» в інформаційному просторі. Останнім часом особливої актуальності набуває впровадження основ медіаосвіти на уроках словесності, де особливо важливим є вміння працювати з інформацією. Звісно, сучасний педагог має йти в ногу з часом. Учитель,який не цікавиться технологічними новинками, на жаль, «випадає» із інфомедійного простору.

Цікаві тренінги, наукові та практичні вебінари, чат-семінари та консультації, пізнавальні відеолекції та презентації, які уміло, на високому рівні готують кваліфіковані викладачі КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», дають можливість значно підвищувати професійну компетентність учителів.

Ще раз переконалася у важливості та доцільності всіх освітніх занять. Нова, доволі складна й актуальна тема «Інфомедійна грамотність сучасного вчителя-філолога в умовах цифрової освіти» була розкрита змістовно, інноваційно, цікаво, науково (Коваленко Л.В., Пойда С.А.).Такі заняття дійсно потрібні, тому що допомагають з’ясувати складні питання сучасності, змушують мислити критично, надають практичну допомогу.

Усі тренінги та вебінари стимулювали бажання працювати активно й творчо. На всі запитання ми отримали мудрі, науково обґрунтовані відповіді та, як завжди, доброзичливо і толерантно.

Прийміть щиру вдячність, шановні викладачі Академії, та побажання подальших творчих успіхів!

изображение viber 2021 02 09 19 50 23

Самохвал Валентина Антонівна,

учитель української мови та літератури

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. смт Сутиски,

Тиврівський район, Вінницький район.

          Під час підвищення кваліфікації у дистанційній формі неабияке зацікавлення в мене та моїх колег, учителів української мови та літератури, викликала тема “Інфомедійна грамотність сучасного вчителя-філологав умовах цифрової освіти”. Викладач  підібрала матеріал, який зберігав  стійку увагу слухачів протягом занять. Для сучасного вчителя-філолога важливим є інтегрування елементів медіаосвіти в навчально-виховний процес. Інтерактивні методики, онлайн-інструменти стали звичними на уроках словесності. Сучасні  форми медіароботи на уроках української мови та літератури – прослуховування аудіоматеріалів, перегляди відео, рольові ігри, практичні вправи, екранізації програмних творів, віртуальні екскурсії – все це викликає стійкий інтерес у дітей, дає можливість самовираження, спонукає до цікавої роботи.  

 Було акцентовано увагу на важливості визначення ступеня довіри до інформації, отриманої в інтернеті. Практика показує, що діти, прикро, але й окремі вчителі також не завжди відокремлюють факти від суджень. Завдання філолога  допомогти учням стати свідомими споживачами новин, застосовуючи прийоми критичного мислення. Відомо, що інформація в інтернеті, у журналі, газеті, теленовинах може бути різною: правдивою, достовірною, замовною, маніпулятивною... Прижився, на жаль, у нашій всесвітній павутині фейк. Кризові ситуації – сприятливий ґрунт для маніпуляцій та поширення неправдивої інформації. 

Очевидним є те, що саме педагоги мають навчитися не потрапляти під вплив маніпуляцій, оскільки вони формують вміння в школярів працювати з інформацією: шукати матеріал, аналізувати його, критично переосмислювати, обирати головне. Формуючи в учнів комунікативну компетентність, важливо навчити дітей доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування в інформаційному просторі.

  Під час занять викладач Коваленко Л.В. розкрила форми впровадження засад медіаграмотності, проаналізувала методику створення медіатекстів, допомогла вчителям відчути себе активними творцями медіапродуктів. На прикладах уміло продемонстровано, як використовувати медіарозробки на уроках словесності, які є ймовірні ризики використання ресурсів інтернету під час викладання української мови та літератури, вказано на шляхидосягнення успішної інтеграції інфомедійної грамотності в освітній процес. Викладач Пойда С.А. акцентував увагу на етичних проблемах, як-от: авторське право, інтелектуальна власність, доброчесність. Тема пізнавальна, корисна й цікава. Учителі-практики одразу спрогнозували, як використовуватимуть запропонований матеріал у своїй діяльності. Дякуємо за медіаосвіту!

изображение viber 2021 02 09 19 50 34

Смутна Тамара Федорівна,

Калинівська загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів №2-гімназія.

Підвищення кваліфікації вчителів-філологів в КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», як завжди, відбувалося цікаво та корисно. Програма досить насичена, повністю оновлена. Організація освітнього процесу була чіткою і злагодженою. Змістовними і цікавими були  вебінари викладачів на дистанційній платформі, яка постійно поповнювалася новими матеріалами: текстовими документами, таблицями, презентаціями, посиланнями на різні сервіси.

Привернула увагу зовсім нова тема вебінару - «Інфомедійна грамотність сучасного вчителя-філолога в умовах цифрової освіти». Вперше за багато років зрозуміла, що тема «Інфомедійна грамотність сучасного вчителя філолога», яку висвітлила Коваленко Л.В є, напевно, наразі найактуальнішою.

Сьогодні, як ніколи, учитель має допомогти школярам набути навичок критичного сприйняття інформації та усвідомити цінності. Я, як учитель, неодмінно скористаюся ідеями, напрацюваннями, порадами і,опановуючи нові онлайн ресурси,  навчатиму учнів безпечно користуватися ресурсами інтернету, зокрема вчитиму школярів аналізувати медіатексти, критично ставитися до інформації та перевіряти її.

изображение viber 2021 02 10 11 30 34