VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Оголошення про Інтернет-конференцію «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 

«Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»

яка відбудеться 8-9листопада 2017 року на сайті Вінницької академії неперервної освіти.

Організатори конференції:

Вінницький  національний  технічний університет

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Вінницька академія неперервної освіти 

Люблінська політехніка (Польща)

Новий університет Лісабону (Португалія) 

 

До участі у Інтернет-конференції запрошуються наукові працівники, керівники та представники бібліотек всіх підпорядкувань, представники

органів управління освітою, учителі, викладачі, керівники та працівники навчальних закладів, методисти бібліотек ВНЗ, представники

районних (міських) методкабінетів. 

Планується робота за такими напрямками:

 1. Інформаційні та комунікаційні технології в освіті.
 2. Дистанційне навчання: проблеми та перспективи їх вирішення.
 3. Електронні бібліотеки як один із напрямків організації електронних інформаційних ресурсів.
 4. Стан та перспективи розвитку бібліотеки ВНЗ у сучасному інформаційному просторі.
 5. Особливості використання інформаційних технологій у документознавстві.
 6. Технології та методологія розробки електронних навчальних посібників.
 7. Забезпечення захисту держави засобами інформаційних технологій.
 8. Інформаційні технології у медицині.

Матеріали будуть розміщені на сайті академії та видані у вигляді електронного збірнику за результатами роботи конференції. Подані статті

та тези будуть обговорені у форумі. За результатами обговорення планується проведення вебінару.

Заявка на участь у конференції та матеріали до друку подаються з 1 жовтняпо 1 листопада 2017 р.

Вимоги до поданих матеріалів (Додаток 1.)

Контактні телефони: (066)4806878.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Що потрібно для того, щоб прийняти участь у роботі конференції?

 1. Заповнити реєстраційну картку та завантажити файл із публікацією за адресою: https://goo.gl/gk5s1f

Зверніть увагу на те, що реєстраційну картку потрібно буде заповнювати на кожного співавтора окремо!

Як підтвердити свою участь у конференції?

Вам буде надіслано посилання для завантаження макету збірника матеріалів конференції. Учасники також отримають електронні сертифікати учасників.

Як проходить конференція?

Автору матеріалів не потрібно приїздити на місце у час проведення конференції. Передані Вами матеріали розміщуються на сайті. Обговорення матеріалів проводиться на форумі, або у коментарях до розміщеного матеріалу. За результатами обговорення в останній день конференції планується проведення вебінару. 

По завершенню роботи конференції матеріали будуть додані до електронного макету. Автори отримають посилання для завантаження. 


Додаток 1.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ:

 • До участі у конференції допускаються статті та тези вказаної тематики.
 • Текст має відповідати таким вимогам: містити матеріал, не опублікований раніше; необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • шрифт TimesNewRoman, розмір 14, мова українська (російська, англійська), текстовий редактор Microsoft Word

Розміщення тексту:

 • заголовок великими літерами симетрично; через 2 інтервали ім’я та прізвище автора(ів);
 • через 1,5 інтервали анотації українською, російською або англійською мовами;
 • через 2 інтервали текст статті з інтервалом 1,5;
 • після тексту статті подаються бібліографія та відомості про авторів;
 • таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi.;
 • Ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
 • Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень;
 • Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
 • Стаття у форматі MS Word завантажується через форму https://goo.gl/gk5s1f  з 1 жовтня по 1 листопада 2017 року. 

Матеріали, що не відповідають тематиці і зазначеним вимогам, 

до макету публікації не ввійдуть

6-7 квітня 2017 р. відбулась ІІ Подільська науково-практична конференція "Психологічні засади розвитку психодіагностики та корекції особистості в системі неперервної освіти"

6-7 квітня 2017  р. на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» відбулась ІІ Подільська науково-практична конференція "Психологічні засади розвитку психодіагностики та корекції особистості в системі неперервної освіти".  Захід зібрав понад 300 провідних психологів  з різних регіонів країни (м.Одеса, м.Хмельницький, м.Дніпро, м.Тернопіль, м.Київ), котрим представилась можливість заслухати доповіді українських спеціалістів у галузі психології.

Наукова програма конференції впродовж двох робочих днів була досить насиченою.

Пленарне засідання розпочалося з вітального слова д.іст.н., професора, ректора КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» Дровозюка Степана Івановича. Аудиторія заходу також мала нагоду заслухати доповіді таких провідних фахівців: д.псих. наук, професора, завідувача кафедри психології КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» Томчука М.І., д.псих. наук, професора, завідувача кафедри психології Донецького національного університету Бацилєвої О.В., д.псих.н., професора, завідувача кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного університету Фурмана А.В., д.псих.н., професора, завідувача кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету Потапчука Є.М., д. психол. наук, професора, професора кафедри загальної та диференційної психології ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».МаксименкаЮ. Б, к. психол. наук, докторанта кафедри ортопедагогіки і реабілітології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Чухрій І. В., к.психол. наук, доцента, доцента кафедри психології КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» Матохнюк Л.О., магістранта спеціальності «Психологія» КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» Захаревич Н.В. Виголошення доповідей у багатьох випадках супроводжувалося різноманітними презентаціями, показом слайдів, що значно полегшувало сприйняття інформації.

Пленарне засідання закінчилось виступом Янушкевич Ольги та Леонтʼєвої Світлани , який задав позитивний  тон особливої урочистості заходу.

На секційних засіданнях були представлені різні напрямки дослідження, серед яких:

 • теоретичні та методологічні засади розвитку особистості в системі неперервної освіти;
 • психологічні аспекти впливу вікових та індивідуальних особливостей на розвиток особистості в системі неперервної освіти;
 • психодіагностика, профілактика та психокорекція розвитку особистості;
 • актуальні проблеми діяльності практичних психологів, психологічних служб закладів освіти, організацій та установ;
 • психолого-педагогічні аспекти розвитку особистості в системі інклюзивної та спеціальної освіти.

У рамках конференції було проведено майстер-класи «Комунікативний розвиток особистості» (Тулей І.А.), «Чому реальність не відповідає нашим очікуванням?» (Пилявець Н.І.), «Смак почуттів між чоловіком та жінкою (гештальт-підхід» (Яцюк М.В.), засідання Круглого столу «Запобігання підліткових суїцидів під впливом віртуальних груп смерті» (Томчук М.І, Яцюк М.В.).

ІІ Подільська науково-практична конференція «Психологічні засади розвитку психодіагностики та корекції особистості в системі неперервної освіти» відбулась на високому організаційному та науковому рівні. Обрані теми конференцій стали плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. За результатами конференції видано збірник наукових праць (Випуск №1 (14).  

 

 

ІV етап ХХХІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

 P3275359f09d94914f290141b88143f50a79b1e0

17626189 1801774166803665 3996794519954887545 n       З 27 по 31 березня 2017 року в м. Біла Церква відбувся ІV етап ХХХІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.

Метою проведення олімпіади є стимулювання самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у поглибленому вивченні української мови і літератури, виявлення, підтримка та розвиток талановитих учнів.

Переможці ІІІ етапів олімпіади, 151 юних обдарувань з усієї  України,демонстрували свої знання з української мови та літератури. 

З Вінниччини майбутню інтелектуальну еліту України, талановиту шкільну молодь, якій належить примножувати славу нашої держави в третьому тисячолітті, представляла команда знавців української мови та літератури:Карвацька Анастасія (11 клас), Іщенко Ярослава (10 клас), Берко Вікторія (9 клас),  Турок Ірина (8 клас).

Наш успіх підтверджено аж двома переможними дипломами:  

Диплом І ступеня виборола Берко Вікторія (9 клас), диплом ІІІ ступеня  - Карвацька Анастасія (11 клас).

Вітаємо переможців, їх вчителів, методистів і зичимо миру, здоров’я та нових вершин!

Наступна ХХХІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури відбудеться в м. Вінниця.

Фото  олімпіади можна переглянути за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/0B6CFORb2G9KaVGJvZWxtcGZySHc?usp=sharing

Повідомлення про освіту

http://education-ua.org/ua/draft-regulations/870-propozitsiji-do-obgovorennya-proektu-navchalnogo-planu-dlya-uchniv-10-11-kh-klasiv-na-2018-2019-navchalnij-rik

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ДЛЯ УЧНІВ 10 – 11-Х КЛАСІВ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

розділ повідомлення / інтервю

http://mon.gov.ua/citizens/rozyasnennya/

Роз'яснення

Лілія Гриневич, міністр освіти та науки Кваліфікація вчителя - найбільший виклик для нас

http://mon.gov.ua/usi-novivni/interview/2017/01/26/liliya-grinevich,-ministr-osviti-ta-nauki-kvalifikacziya-vchitelya-najbilshij-viklik-dlya-nas/

Оксана Макаренко: Як дебюрократизувати систему освіти.

Майже 7 годин на тиждень вчитель витрачає на паперову роботу — дослідження

http://mon.gov.ua/usi-novivni/interview/2016/11/29/oksana-makarenko-yak-debyurokratizuvati-sistemu-osviti/