VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Школа інтерактивного навчання для вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, музичного мистецтва Тема: Синтез мистецтв у викладанні літератури

Освіта є фундаментом майбутнього нації,

а мистецька освіта – духовного майбуття [1] .

Третього лютого 2020 року на базі Вінницької центральної міської бібліотеки ім. І. В. Бевза відбулися заняття Школи інтерактивного навчання для вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, музичного мистецтваз теми: «Синтез мистецтв у викладанні літератури».

Керівники: Лариса Коваленко, к. пед. н., викладач кафедри філології та гуманітарних наук, Ольга Янушкевич, методист відділу культури та мистецтв КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

20200203 123310

image 0 02 0a 81c991ec4d91f2946e7387636af23cc0525c23b7d796e143c0c5607eb978a053 V

Синтез мистецтв – це гармонійно представлені музика, живопис, скульптура, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво, театр і мистецтво слова – основа духовності людини. Постає актуальне питання: як же допомогти сучасному учневі осягнути цю гармонію? Відповідно до Концепції «Нова українська школа» вивчення мовно-літературних предметів передбачає презентацію зв’язків літератури з іншими видами мистецтва, утілення літературних творів у живописі, музиці, кіно тощо. Відтак, у навчальну програму з української літератури введено мистецький компонент, програма з зарубіжної літератури містить культурологічну рубрику [2].

В Україні проблему комплексного використання різних видів мистецтва у процесі вивчення літератури досліджували Д. Наливайко, Л. Мірошниченко, Т. Нефедова, Н. Волошина, О. Ніколенко, О. Куцевол, Ж. Клименко, А. Вітченко, В. Гречинська, Ю. Ковбасенко, Є. Волощук, О. Ісаєва.

Як зазначає С. Панченко, синтез мистецтв на уроках має відбуватися задля «побудови системи виховання у єднанні освіти, культури, духовності із збереженням ціннісних орієнтацій, що дасть змогу сформувати перспективні напрями виховання учнів [3, с. 148]».

Використання різних видів мистецтв у процесі вивчення літератури сприяє: 1) удосконаленню знань учнів з предмета, глибшому розкриттю художньо-етичних й життєвих зв’язків, закладених у творі; 2) кращому розумінню змісту твору, умов його створення; 3) розвитку критичного мислення; 4) удосконаленню навичок комунікативної культури; 5) підвищенню рівня процесів мислення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення); 6) виробленню естетичних смаків, поглядів і уподобань учнів; 7) зростанню мотивації до вивчення предмета, що позитивно впливає на результативність навчання.

З метою надання допомоги вчителеві-словеснику з означеної проблеми створено сторінку «Література і мистецтво»: https://www.facebook.com/groups/2289185967859366/.

------------------------

1. Закович М. М., Зязюн І. А., Шевнюк О. Л. та ін. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. 4-е вид., випр. і допов. Київ : Знання, 2009. 589 с.

2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь «Мови і літератури» (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392). Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 2012. № 4-5. С. 3–56. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392- 2011-п

3. Панченко С. Формування в учнів гуманістичних цінностей засобами української мови та літератури. Дидактика: теорія і практика. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. С. 140–149.

Світлини заходу: https://drive.google.com/file/d/1Ev_gLBWDeTViKsU-TWmHfk0WCBYJPJ1-/view?usp=sharing

image 0 02 0a 14317f77c6496b8f943afa78da576c896881f1ba53a40814335c1984662dc45b V

image 0 02 0a d6dff60994a3d9307fd48ed2aec88f2435423936af58b1faabb16ecc84086e17 Vimage 0 02 0a b93521f070d21556177e6d350ef3f282fc9e2606033268b07f60f39ff3130f50 V

image 0 02 0a 6be12f48d97a365a8bac38867eb3f169dcec33121f23f61450169cefb9ce01ac V