VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Проведення акредитаційної експертизи

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.03.2018 року №228-я «Про проведення акредитаційної експертизи» з 20 березня по 22 березня 2018 року у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» працювала експертна комісія у складі:

Данилюк Іван Васильович – завідувач кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор, голова комісії;

Миронець Сергій Миколайович – доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету, доктор психологічних наук, доцент.

Члени комісії оглянули матеріально-технічну базу закладу, проаналізувала кадрове, навчально-методичне, інформаційне забезпечення освітнього процесу, ознайомилась з науковою діяльністю науково-педагогічних працівників, діяльністю академії та кафедри психології в галузі міжнародних зв’язків.

У процесі акредитаційної експертизи проведено перевірку рівня магістрів за освітньо-професійною програмою «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» галузі знань «Соціальні і поведінкові науки».