VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Вчимося по-новому!

Перезавантаження післядипломної освіти КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» - курси підвищення кваліфікації  заступників директорів шкіл, які викладають математику, фізику та астрономію, інформатику 24.04-13.10.2017 року
      Курси підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ (категорія: заступники директорів шкіл)  24 квітня - 13 жовтня 2017 р.)

З  24 квітня по 13 жовтня 2017 року на базі КВНЗ «Вінницька академія  неперервної освіти» проведено курси  підвищення  кваліфікації для керівників шкіл (заступників директорів шкіл, які викладають математику, фізику та астрономію, інформатику)
Навчання пройшло 23 особи з  навчальних закладів області. Заняття відбувались у формі лекцій, тренінгів, майстер-класів, дискусій, круглих столів тощо.
Слухачі курсів ознайомилися з досвідом  роботи  управління Комунальним закладом «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 9  Вінницької  міськоїради»  директора школи  Капуста В.Д., заступника директора з навчально-виховної роботи  Кавка Г.Б. Особливу увагу слухачі курсів відмітили організаційно-управлінські компетенції керівників закладу.
Відвідування уроків математики (вчитель Чернилівська Н.М), фізики (вчитель Грабовська О.М.), інформатики (вчитель Лозовська Г.В.) відбувалося за планом навчального закладу, але їх обговорення створило професійний цікавий управлінський діалог, який показав високий рівень управлінської компетентності як керівників навчального закладу, так і заступників директорів шкіл (слухачів курсів). Обоюдна   зацікавленість у вирішенні нових освітніх завдань закцентованих у Концепції нової школи не залишила байдужих в обговоренні сучасних  відкритих уроків. Незвичайність такої практичної роботи підкреслила, що позитивні зрушення є і в школі, і в Академії, кожний професійний колектив  має бути самостійним та відповідальним за результати власної праці. 
На завершення курсів ПК, як зазвичай, захист випускних творчих робіт. З цією метою були прорецензовані роботи слухачів професором Я.Ф.Радишем, після попереднього обговорення їх результатів ми пришли до висновку, що в світлі  прийняття Закону «Про освіту» ми повинні показати ці зміни у форматі перезавантаженням післядипломної та середньої освіти. Склали спільний сценарій, розподіли ролі серед слухачів і комісії з оцінки захисту випускних творчих робіт (Герасимова О.В., доцент, голова комісії; ВасиленкоН.В., професор, Радиш Я.Ф.,професор,  Сичова М.Д., к.держ.упр.- члени комісії ),  в основі якої  була покладені сучасні технологіі, зокрема  в управлінні ЗНЗ. 
Проведення практичної роботи передбачало управлінням впровадження технології «Квест» у методичному арсеналі сучасного вчителя. А саме.
Народжені в індустріальному і працюючі в інформаційному суспільстві люди мають вже звикнути до того, що зміни в їх житті відбуваються все частіше. Керівники  разом з вчителями, батьками та громадою створюють майбутнє вже сьогодні. Керівник сьогодні повинен бути сучасним! Як перебудувати себе? Як зробити себе сучасним? Які навички треба мати? Якими технологіями володіти? На ці питання одержали відповіді заступники директорів шкіл, слухачі курсів ПК, при проведенні захисту творчих робіт у форматі технології квест. Нові вимоги перезавантаження освіти  турбують всіх, а особливо керівників. А значить потрібно володіти сучасними технологіями. Керівники ЗНЗ поповнили свої управлінський кейс  новими формами і методами управління, навчання й виховання.
І як підсумок  завдання на подальше знайомство з технологією «Веб-квест»   
Все інше теж було незвичайно: підвели підсумки: керівники ЗНЗ не тільки успішно виконали навчальний план але поповнили емоційний та професійний управлінський арсенал; захистили випускні творчі роботи як власний інноваційний продукт та отримали публічно свідоцтва про підвищення кваліфікації, але кожний з нас одержав кращий емоційний настрій, у нас було бажання зробити один одному професійний та особистісний комплемент, спрямований на подальшу співпрацю у міжкурсовий період
Професор кафедри управління та адміністрування 
КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 
доктор педагогічних наук, керівник курсів Василенко Н.В.