VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Ліцензія та акредитації

3

2

2

2

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Публічне управління та адміністрування зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року № 2956-л «Про проведення акредитаційної експертизи» з 17 грудня по 19 грудня 2018 року з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Публічне управління та адміністрування зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» працювала експертна комісія у складі:

- Саханєнко Сергій Єгорович – професор кафедри публічного управління та регіоналістики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор,  голова комісії;

- Зелінська Наталя Сергіївна  – доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», кандидат наук з державного управління.

Члени комісії проаналізували кадрове, навчально-методичне, інформаційне забезпечення освітнього процесу, ознайомились з матеріально-технічною базою закладу, діяльністю науково-педагогічних працівників, роботою кафедри управління та адміністрування щодо дотримання державних стандартів освітньо-професійної програми Публічне управління та адміністрування зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У процесі акредитаційної експертизи проведено перевірку освітнього рівня магістрів за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Реєстр суб'єктів освітньої діяльності