VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Ліцензія та акредитації

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 331-л від 17.04.2019.р. 
з 20 травня по 22 травня 2019 року в КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" працювала експертна комісія
 

у складі:
Голова експертної комісії: 
Брадул Олександр Михайлович, виконувач обов’язків декана факультету економіки та управління бізнесом Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», доктор економічних наук, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування. 
Член експертної комісії: 
Чикуркова Алла Дмитрівна, завідувач кафедри менеджменту публічного управління та адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету, доктор економічних наук, професор.
 

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Публічне управління та адміністрування зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем у Комунальному вищому навчальному закладі «Вінницька академія неперервної освіти».


За результатами роботи експертна комісія вважає за можливе акредитувати освітньо-професійну програму Публічне управління та адміністрування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, галузі знань 28 публічне управління та адміністрування у Комунальному вищому навчальному закладі «Вінницька академія неперервної освіти».
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3

2

2

2

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Публічне управління та адміністрування зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року № 2956-л «Про проведення акредитаційної експертизи» з 17 грудня по 19 грудня 2018 року з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Публічне управління та адміністрування зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» працювала експертна комісія у складі:

- Саханєнко Сергій Єгорович – професор кафедри публічного управління та регіоналістики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор,  голова комісії;

- Зелінська Наталя Сергіївна  – доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», кандидат наук з державного управління.

Члени комісії проаналізували кадрове, навчально-методичне, інформаційне забезпечення освітнього процесу, ознайомились з матеріально-технічною базою закладу, діяльністю науково-педагогічних працівників, роботою кафедри управління та адміністрування щодо дотримання державних стандартів освітньо-професійної програми Публічне управління та адміністрування зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У процесі акредитаційної експертизи проведено перевірку освітнього рівня магістрів за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Реєстр суб'єктів освітньої діяльності