VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

науково-методичний супровід

Бібліотека

КОЗАК ОКСАНА ТЕРЕНТІЇВНА

Посада: завідувач бібліотеки

Освіта: закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інституту, 1977 р. Стаж роботи: 13 років.

Змістом діяльності бібліотеки академії є забезпечення бібліотечно-інформаційного супроводу наукової діяльності та навчально-виховного процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій слухачів.

Ресурсна база діяльності бібліотеки складається з основного фонду (галузевої та художньої літератури), фонду підручників, фонду періодичних видань та системи каталогів і картотек. Фонд бібліотеки академії представлений різногалузевою літературою: педагогічною, психологічною, художньою, природничою, суспільно-політичною, мистецтвознавчою, мово- та літературознавчою, а також значною кількістю довідкової літератури (словники, довідники, енциклопедії та бібліографічні покажчики). Загалом фонд бібліотеки складає понад 28 тисяч примірників, з них 600 наукових і понад 26 тисяч навчально-методичних видань.

Організовуючи передплату періодичних видань, бібліотека максимально враховує інтереси освітян. У 2021 році бібліотека академії буде отримувати 101 періодичне видання, з них журналів - 79 назв, газет - 22 назви.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість надавати бібліографічні довідки та створювати власний інформаційний продукт (друковані рекомендовані списки тощо), якнайповніше розкривати фонди бібліотеки, надавати можливість користувачам вести інформаційний пошук. Регулярно (два рази на місяць) оновлюються рекомендаційні списки «На допомогу вчителю-предметнику», тематика яких завжди відповідає темі спецкурсу та дає можливість віднайти літературу на полицях бібліотеки. Активним методом знайомства користувачів з новинками літератури є виступи на курсах підвищення кваліфікації педагогів.

Протягом тривалого часу бібліотека співпрацює у тісному контакті з Вінницької обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва та Вінницькою обласною дитячою бібліотекою ім. Івана Франка, створює комфортні умови для інформаційно-бібліографічного супроводу вчителів на курсах підвищення кваліфікації.

Періодичні видання, які надходять у бібілотеку у І півріччі 2021 р.

Періодичні видання, які надходять у бібілотеку у ІІ півріччі 2020 р.

Періодичні видання, які надходять у бібілотеку у І півріччі 2020 р.

Періодичні видання, які надходять у бібілотеку у І півріччі 2019 р.

Періодичні видання, які надходять у бібілотеку у ІІ півріччі 2019 р.

Періодичні видання, які надходять у бібілотеку у І кварталі 2018 р.

Періодичні видання, які надходять у бібілотеку у ІІ кварталі 2018 р.

Періодичні видання, які надходять у бібілотеку у ІІІ-IV кварталі 2018 р.

Періодичні видання, які надходять у бібілотеку у ІІ півріччі 2017 р.

Надходження методичної літератури до фонду бібілотеки (1)

Надходження навчально-методичної літератури до фонду бібілотеки (2)

Надходження навчально-методичної літератури до фонду бібілотеки у 2018 р. (3)

НАДХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ФОНДУ БІБІЛОТЕКИ У 2020 р.(4)

НАДХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ФОНДУ БІБІЛОТЕКИ У 2021 р.(5)

 ПЕДАГОГИ-ЮВІЛЯРИ УКРАЇНИ в 2020 р.

ПЕДАГОГИ-ЮВІЛЯРИ УКРАЇНИ в 2021 р.

ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ УКРАЇНИ: В.О. Сухомлинський (до 100-річчя від дня народження)

В.О. Сухомлинський: сторінками творів мудрого вчителя

 ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ УКРАЇНИ: М.П. Драгоманов (до 180-річчя від дня народження)

ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ УКРАЇНИ: І.О. Синиця (до 110-річчя від дня народження)

ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ УКРАЇНИ: К.Д. Ушинський (до 150-річчя від дня смерті)

ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ УКРАЇНИ: Х.Д. Алчевська (до 100-річчя від дня смерті)

Бібліографічний список документів з фонду ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Інклюзивна освіта

Надходження навчально-методичної літератури до фонду бібілотеки "НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Навчальні та навчально-методичні посібники для спеціальності "Публічне управління та адміністування" (2020 р.)

Надходження наукової та навчально-методичної літератури для спеціальності "Екологія" (2020 р.)

Надходження навчально-методичної літератури для спеціальності "Психологія"

Надходження навчально-методичної літератури до фонду бібілотеки з проблеми "Менеджмент в освіті" та "Педагогічні технології та інновації"

Надходження навчально-методичної літератури до фонду бібліотеки для ДНЗ

Надходження навчально-методичної літератури до фонду бібілотеки з іноземної мови

Надходження навчально-методичної літератури з проблеми: "Технологія проведення сучасного уроку" до фонду бібілотеки

Надходження навчально-методичної літератури до фонду бібліотеки  з інклюзивної освіти та корекційної роботи

Надходження наукової та навчально-методичної літератури до фонду бібілотеки у 2021 р.: обдарована дитина

Контакти кафедри філології

Склад кафедри Історія кафедри Блог кафедри Контакти кафедри

Контакти кафедри:

КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

вул. Грушевського, 13

м. Вінниця, 21100

тел.  55-65-71

Історія кафедри філології

Склад кафедри Історія кафедри Блог кафедри Контакти кафедри

Рішенням вченої ради ВОІПОПП кафедру філологічних та суспільних дисциплін було створено 31.03.2014 р. Наказ №42-К від 31.03.2014. Очолює кафедру Струкевич Олексій Карпович, доктор історичних наук, професор.

Кафедра філології та гуманітарних наук

Склад кафедри Історія кафедри Блог кафедри Контакти кафедри

StrukevychСТРУКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ КАРПОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри філології та гуманітарних наук (2011), доктор історичних наук, професор

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Автор понад 200 наукових та науково-методичних публікацій
 • Лауреат премії наукового товариства ім. Нестора Літописця за кращу публікацію 1997року
 • Автор чотирьох підручників з історії України для 8-10 класів середньої школи, рекомендованих МОН України

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Дослідження політичної культури старшинської верстви Української козацької держави ХУІІ – ХУІІІ ст.
 • Застосування академічних напрацювань з історії України у шкільній педагогічній практиці

YurchukЮРЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри філології та гуманітарних наук, кандидат педагогічних наук, доцент

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Кандидат педагогічних наук, доцент
 • Голова комітету з питань освіти, культури, сім’ї та молоді спорту і туризму, духовності та історичної спадщини Громадської ради при Вінницькій обласні раді
 • Громадська робота: голова ВОО НДО «Нова Україна», Президент благодійного фонду імені Ігнасія Падаревського
 • Експерт з питань освіти
 • Свідоцтво про закінчення підвищення кваліфікації № 022/7-17.05.16, «Розбудова спроможності громад – досвід Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства»
 • Видано понад 70 статей з проблем освіти, опублікованих у різних фахових виданнях, підготовлена робота на здобуття ступеня доктора наук, надрукована монографія «Теоретико-методологічні засади та механізми державно-громадського управління регіональною системою освіти»і

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Управління в освіті
 • Громадянська освіта
 • Основи демократії
 • Розвиток спроможності територіальних громад
 • Питання впровадження та розширення мережі Євроклубу
 • Електронне врядування

kushchКУЩ ОЛЬГА ПЕТРІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри філології та гуманітарних наук, кандидат філологічних наук, доцент 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • У 2002 році здобула звання кандидата філологічних наук.
 • З 2004 року – доцент кафедри стилістики й культури мови.
 • Науково-педагогічна діяльність спрямована на пропагування мовно-етичного аспекту ділового спілкування та розробку технологій лінгвістичного аналізу художнього тексту.

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Корпоративна етика, зокрема етика ділового спілкування
 • Лінгвостилістичний аналіз художніх творів

piastП’ЯСТ НАТАЛІЯ ЙОСИПІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене званнядоцент кафедри філології та гуманітарних наук, кандидат філологічних наук, доцент 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Є автором 2 монографій, 9 навчально-методичних праць, 5 навчальних посібників (серед яких один із грифом Міністерства освіти і науки України, а також один електронний), 18 публікацій у фахових виданнях ВАК України.
 • У 2003 р. після закінчення навчання в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності “українська мова”.
 • З листопада 2011 р. – провідний редактор електронного фахового журналу «Наукові праці Вінницького національного технічного університету».
 • З 2005 р. працює за сумісництвом у приватній СЗОШ “АІСТ” м. Вінниці.
 • У 2010 р. стала переможцем (перше місце) регіонального етапу (Вінницька, Хмельницька, Житомирська області) Всеукраїнського конкурсу, організованого Міністерством освіти, науки, молоді та спорту, на кращого викладача ВНЗ дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Сучасні проблеми дериватології і лексикології.

galichГАЛИЧ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене званнядоцент кафедри філології та гуманітарних наук, кандидат педагогічних наук, доцент 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • У 2002 р. була переможцем конкурсу «Виховник року» серед класних керівників м. Вінниці.
 • У 2006 р. перемогла у міському конкурсі «Ярмарок фахових сподівань» у номінації «Найкращий посібник з виховної роботи».
 • Основні результати дослідження опубліковані в 15 наукових статтях, з них 7 статей у фахових видан нях, рекомендованих ВАК України, 4 методичні праці.
 • До 2009р. очолювала міське методичне об’єднання класних керівників.
 • Була керівником методичного об’єднання учителів англійської мови початкових класів м. Вінниці, очолювала «Школу молодого вчителя» для учителів англ. мови при Вінницькому міському методкабінеті.

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Вивчення умов реалізації особистісно-орієнтованого підходу до виховання в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах
 • Шляхи налагодження взаємодії з батьківською громадою в сучасній школі
 • Особливості підліткового віку
 • Молодіжні субкультури
 • Професійно-особистісне самовдосконалення класного керівника

tkachukТКАЧУК ТАРАС ПАВЛОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене званнявикладач кафедри філології та гуманітарних наук,кандидат філологічних наук, доцент

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Автор більше 50 науково-методичних публікацій, серед них 1 монографія, робочі та тестові зошити з української мови для учнів 5-9 класів, довідники, практикуми з мови. Співавтор підручника з української мови для 5 класу, рекомендованого МОН України.
 • 15 років працював учителем української мови та літератури у Вінницькій приватній школі „АІСТ”.
 • За сумісництвом у різний час працював літературним редактором Вінницької газети „Слово педагога”, методистом кабінету педагогічної інформації Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, викладачем Вінницьких обласних підготовчих курсів Київського міжнародного університету, асистентом кафедри педагогіки, старшим викладачем кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Виконував обов’язки заступника декана-директора інституту філології й журналістики з наукової роботи.
 • Голова правління громадської організації «Вінницька обласна організація «Центр освітніх технологій».

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Лінгвометодика
 • Соціолінгвістика (проблеми білінгвізму)
 • Категорійна граматика
 • Педагогіка (педагогічні вимірювання, робота з обдарованими дітьми, демократична освіта)

 

StrukevychКОВАЛЕНКО ЛАРИСА ВАСИЛІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач кафедри філології та гуманітарних наук, кандидат педагогічних наук

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Автор 22 науково-методичних публікацій, серед них 4 навчально-методичні посібники; 8 наукових статей в галузі педагогіки, опублікованих у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України; 3 статті – в іноземних виданнях, 7 публікацій – у матеріалах наукових конференцій
 • Захистила дисертацію з теми «Розвиток професійної компетентності вчителів української мови та літератури в системі післядипломної педагогічної освіти»
 • Незалежний експерт нових підручників з української мови, української та зарубіжної літератур, мов національних меншин, рекомендованих МОН України
 • Освіта: У 1997 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського за спеціальністю «Українська мова і література, зарубіжна література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури
 • Основні етапи трудової діяльності: з серпня 1988 року по липень 2005 року – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів; з липня 2005 року по серпень 2013 року – методист кабінету української мови та літератури Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників; з серпня 2013 року по теперішній час – завідувач відділу української мови та літератури, зарубіжної літератури і мов національних меншин Вінницької академії неперервної освіти

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Поглиблена робота з текстом як засіб розвитку учнівської компетентності та виховання морально-етичного ідеалу
 • Вивчення умов реалізації компетентнісно-діяльнісного підходу в системі неперервної освіти
 • Сучасні підходи до розвитку професійної компетентності вчителів української мови та літератури
 • Створення акмеологічного компетентнісного та інформаційно-освітнього електронного середовищ шляхом інтеграції навчальних і позанавчальних заходів курсового та міжкурсового періодів підвищення кваліфікації вчителів-філологів
 • Очно-дистанційна форма підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури та мов національних меншин
 • Типи та структури уроків словесності
 • Особливості викладання предметів мовно-літературного циклу за новими програмами, підручниками

StrukevychУСАТЕНКО ІГОР АНДРІЙОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач кафедри філології та гуманітарних наук, кандидат історичних наук

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • З 2010 р. по 2017 р. працював учителем історії та правознавства в Ладижинській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 2
 • У 2012-2016 рр. навчався в аспірантурі історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
 • У 2016 р. став переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Історія»
 • У 2017 р. здобув звання кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія»
 • Стажувався у Софійському університеті святого Климента Охрідського (Болгарія) та у Варшавському університеті (Польща)
 • З 2017 р. працює на посаді завідувача відділу роботи з обдарованими дітьми в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
 • Автор понад 30 наукових та науково-публіцистичних статей

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Історична макросоціологія
 • Світоситемний аналіз
 • Історична дидактика
 • Студії пам’яті

nezdanovaНЕЖДАНОВА ЛІЛІЯ ІВАНІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене званнявикладач кафедри філології та гуманітарних наук

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Автор 12-ти наукових та науково-методичних публікацій з питань навчання та виховання.
 • Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток готовності вчителя-філолога до формування гуманістичних цінностей старшокласників у системі післядипломної освіти» (з 2012 року).
 • Науковець працює над забезпеченням науково-методичного супроводу діяльності вчителя з формування гуманістичних цінностей учнів як основи їх духовного світу; становлення вчителя як мовної особистості.
 • По закінченні інституту 10 років працювала учителем української мови та літератури у СЗШ І-ІІІ ст. №30 ім. Тараса Шевченка у м. Вінниці. За період роботи в школі учні Нежданової Л.І. були переможцями предметних олімпіад та конкурсів ІІ та ІІІ етапів, а сама вчителька стала фіналістом ІІІ етапу конкурсу «Учитель року» у 2000 р.

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Гуманізація навчально-виховного процесу; гуманістична педагогіка
 • Гуманістичні цінності та їх формування у школярів
 • Культурологічні аспекти спілкування у педагогічній діяльності
 • Інноваційні форми роботи по підготовці вчителя-філолога до гуманістичного виховання школярі

Zozulia

АВРАМЕНКО НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене званнявикладач кафедри філології та гуманітарних наук, кандидат педагогічних наук 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Автор тринадцяти наукових та науково-методичних публікацій з питань підготовки іноземних абітурієнтів до оволодіння професійною термінологією.
 • Захистила дисертацію з теми «Підготовка іноземних абітурієнтів до оволодіння професійною термінологією» (2019 р.)

 • Після закінчення з відзнакою Вінницького державного педагогічного університету ім. М. І. Коцюбинського працювала учителем англійської мови у Вінницькому політехнічному технікумі. 5 років працювала викладачем російської мови як іноземної на кафедрі українознавства Вінницького медичного університета ім. М.І. Пирогова. Також працювала викладачем англійської мови на кафедрі англійської філології Вінницького державного педагогічного університету ім. М.І. Коцюбинського

Коло наукових інтересів в системі ППО:

 • Використання сучасних навчальних технологій на уроках словесності
 • Культурологічні аспекти спілкування у педагогічній діяльності

Zozulia


ЗОЗУЛЯ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

Посада: лаборант кафедри філології та гуманітарних наук

Стаж роботи: 12 років

Закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка, отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «українська мова і література»

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • Працювала викладачем української мови та літератури. Стала переможцем обласного конкурсу «Викладач року - 98» у номінації «Молодий спеціаліст»
 • Працювала коректором видавництва дитячої художньої літератури

 

Контакти кафедри екології

Склад кафедри Історія кафедри Вебсайт кафедри Контакти кафедри

КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

кафедра екології, природничих та математичних наук

вул. Грушевського, 13

м. Вінниця, 21050

телефон (0432) 55-65-72.

Електронні адреси працівників кафедри:

е-mail кафедри Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Мудрак Олександр Васильович ov_Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тарасенко Галина Сергіївна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Поліщук Віктор Миколайович Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Юглічек Лілія Степанівна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рябоконь Олена Володимирівна  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Серебряков Валентин Валентинович Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Шевченко Ілона Андріївна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Нагорнюк Оксана Миколаївна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Новицька Ларіса Віналієвна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дочірні категорії