VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

науково-методичний супровід

Нормативно-правове забезпечення


Статут комунального вищого навчального закладу "Вінницька академія неперервної освіти" 

https://drive.google.com/open?id=11xFfjaaWw0kWIDByKXnLz9n_hWkNJQBz

Стратегічний план розвитку КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" на 2019-2020 роки

https://drive.google.com/open?id=1zwXkbtSyXijkB8uDga2oczphgOZtXv0n

Положення про організацію освітнього процесу в КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=1OfS6F3JkWIq6hNS5J3G5af7QavOcxZyF

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу

https://drive.google.com/open?id=1VFHizgxbJu-_c0pGwsX-zVSjadqYqb6K

Положення про порядок додаткового (повторного) вивчення дисциплін

https://drive.google.com/open?id=1-MwvEeWr_fdLe0CQRcOIvUi_tALCEqNs

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" 

https://drive.google.com/open?id=1dPqokelj5KStwCbQRLvTJb48pM0xZkyy

Положення про академічні відпустки, повторне навчання, про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

https://drive.google.com/open?id=1V0X39u7e9GhiH-s4Tjf1Yiyu8luEig-K

Положення про студентські наукові проблемні групи в КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" 

https://drive.google.com/open?id=1WU9UyCiJhYV80TwC40_yWdTtrphk69I2

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

https://drive.google.com/open?id=1SJ8I0a1MckbX_Qyj9rGuE0r7anp9GWvw

Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=19SCxA8NLJx_rklLnAfrw5E6rUJX2sCjW

Положення про неформальну та інформальну освіту КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=13_CEVDc0ZGdtcSl9tLRdycOzyc-mprwJ

Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=1yptVhTSGsTqyF43qJdsmiYzvx89e32sq

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін

https://drive.google.com/open?id=1pupNlB8ZK1qKWReykZMPfiNfK51v2mqj

Договір про надання послуг з перевірки студентських робіт на плагіат

https://drive.google.com/open?id=16sz-uMZh_aVzs-aIY1PxHknNIvkyx4gy

Договір з Державною науково-технічною бібліотекою України про надання доступу до електронних наукових баз даних

https://drive.google.com/open?id=1fdMLQtyZTlamoAiVxGZhKRmWuxd9BxQx

Положення про студентське самоврядування у КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"
https://drive.google.com/open?id=1h2hh5v5UxYflKETACmH83deIEHdVFHOb

Положення про студентське наукове товариство КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=1iGQ-i1TKz36WxN0ttdrsIo3iPnuT2xIC

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра, магістра у КВНЗ "Вінницьк академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=1zKf8me72a9iAFMRcvqsKMe5F7Z8b2Z-T

Положення про розклад навчальних занять КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=12eKZXmRFwh-LhK0bzbm77jmrsxb-aG1k

Положення про проведення практики студентів КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=1O8reKiUlzXuO4fNyaz4Fag1th5PLhhKs

Положення про процедури врегулювання конфліктних ситуацій у КВНЗ "Вінницька акдемія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=1L0d9Y94ffMCaLshtVlOtJsfYNP15Pv2c